Quyết định 159-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập thêm một số đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 159-TTG NGàY 6-4-1994

Về VIệC THàNH LậP THêM MộT Số đơN Vị THUộC

VăN PHòNG CHíNH PHủ.

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 50-CP ngày 8-6-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ý kiến của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

QUYếT địNH:

 

Điều 1. - Bộ máy giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được quy định tại Quyết định Chính phủ được quy định tại Quyết định số 212-TTg ngày 31-12-1992, nay có thêm các đơn vị sau đây:

- Vụ Dầu khí, thành lập trên cơ sở tổ chuyên viên về dầu khí thuộc Vụ Kinh tế chuyên ngành;

- Vụ Kiểm tra việc thi hành các quyết định của Chính phủ;

- Vụ Thông tin báo chí;

- Vụ Quan hệ với Quốc hội và theo dõi hoạt động Hội đồng Nhân dân.

Nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của các vụ nói trên do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định.

 

Điều 2. - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 159-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập thêm một số đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 159-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 06/04/1994 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 159-TTg
Hanoi, April 6, 1994

 
DECREE
ON ESTABLISHMENT OF A ADDITIONAL UNITS UNDER THE GOVERNMENT OFFICE
- Pursuant to the Law on Organization by the Government dated September 30, 1992 ;
- Pursuant to Decree No.50/CP dated 8 June 1993 of the Government on the duties and powers of the Government's Office ;
- In consideration of the proposal of the Minister and Director of the Government's Office and the opinions of the Minister and Head Chairmen of the Government's Committee on Organization and Personnel,
DECREES
Article 1. The apparatus to assist the Minister and Director of the Government's Office as stipulated in Decision No.212-TTg dated 31 December 1992 is now added with the following units :
- The Oil and Gas Department established from the team of oil and gas experts working under the Department of Sectarial Economy ;
- The Department for Monitoring the Implementation of Government's Decisions ;
- The Information-Press Department ;
- The Department for Relations with the National Assembly and Monitoring the People's Councils' Activities.
The duties, powers and staff of the above Departments will be defined by the Minister and Director of the Government's Office.
Article 2. The Minister and Director of the Government's Office, the Minister and Head Chairmen of the Government's Committee on and Organization-Personnel, other Ministers, the Heads of Ministerial - level Agencies and Agencies under the Government, and the President of People's Committees of provinces and centrally-ruled cities are responsible for the implementation of this Decision.
 

 
 
 
 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!