Quyết định 1817/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân công công tác Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1817/QĐ-NHNN

Quyết định 1817/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân công công tác Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1817/QĐ-NHNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành:10/09/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------
Số: 1817/QĐ-NHNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC BAN LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
----------------------
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 
 
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
Căn cứ Nghị định 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-TTg ngày 08/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Đặng Thanh Bình, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nghỉ hưu;
Căn cứ Quyết định số 1418/QĐ-TTg ngày 16/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 576-NQ/BCS ngày 09/9/2014 của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước về phân công công tác Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Nguyên tắc phân công công tác của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN):
1. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo các quy định hiện hành của pháp luật.
2. Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thống đốc và các Phó Thống đốc theo đúng trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc đã được quy định tại Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-NHNN ngày 7/11/2008 của Thống đốc NHNN.
3. Bảo đảm tính tập trung, dân chủ, minh bạch, hợp lý và hiệu quả trong công tác điều hành của Ban lãnh đạo NHNN.
4. Phân công theo lĩnh vực và khối công việc phụ trách của từng đồng chí trong Ban lãnh đạo NHNN, tạo sự chủ động và trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành.
Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:
1. Thống đốc Nguyễn Văn Bình:
- Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của toàn Ngành. Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ và phát triển nguồn nhân lực; chiến lược phát triển ngành ngân hàng; hiện đại hóa ngân hàng; kiểm toán hoạt động của NHNN; công tác văn phòng.
- Thống đốc Việt Nam tại các tổ chức tài chính-tiền tệ Quốc tế: Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á.
- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kiểm toán nội bộ.
2. Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến:
- Làm nhiệm vụ Phó Thống đốc trực, thay mặt Thống đốc điều hành công việc khi Thống đốc vắng mặt. Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác tín dụng; công tác pháp chế; công tác thi đua, khen thưởng; công tác Công đoàn, công tác Đoàn thanh niên.
- Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Ngân hàng.
- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua - Khen thưởng.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội, cụ thể:
a. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các diễn biến kinh tế, tài chính và hoạt động ngân hàng trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo (hoặc báo cáo Thống đốc chỉ đạo) xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc phát sinh trên địa bàn về công tác tiền tệ, tín dụng, thanh tra, giám sát và đảm bảo khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng.
b. Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội định kỳ hoặc đột xuất họp giao ban để kiểm điểm và chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan đến tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.
3. Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng:
- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; hoạt động của các cơ sở đào tạo trong ngành Ngân hàng; công nghệ thông tin và công tác thanh toán; Dự án đầu tư Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (Dự án FSMIMS).
- Bí thư Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương.
- Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Công nghệ ngành Ngân hàng.
- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Thanh toán, Viện Chiến lược Ngân hàng, Cục Công nghệ tin học, Ban quản lý Dự án FSMIMS, Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng, Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Phó Thống đốc Lê Minh Hưng:
- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác hợp tác quốc tế; quản lý ngoại hối; hoạt động của các dự án tín dụng quốc tế do Ngân hàng Nhà nước quản lý.
- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Quản lý Ngoại hối, Ban Quản lý các dự án tín dụng Quốc tế ODA.
- Thống đốc phụ khuyết của Việt Nam tại các tổ chức tài chính - tiền tệ quốc tế: Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á.
5. Phó Thống đốc Đào Minh Tú:
- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác tiền tệ, kho quỹ; công tác kế toán tài chính, xây dựng cơ bản; công tác cải cách hành chính; công tác quản trị; thực hiện nhiệm vụ của Thủ trưởng hành chính cơ quan, chịu trách nhiệm trước Thống đốc về hoạt động hành chính của Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương.
- Thủ trưởng hành chính cơ quan Ngân hàng Trung ương.
- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Quản trị, Ban Quản lý Dự án NH.09, Nhà máy in tiền Quốc gia.
6. Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh:
- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; phòng chống rửa tiền; thông tin tín dụng; hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã, các Quỹ tín dụng nhân dân, hoạt động bảo hiểm tiền gửi, hoạt động của các Hiệp hội trong ngành Ngân hàng, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).
- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Ổn định tiền tệ tài chính, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thànhphố Hồ Chí Minh, cụ thể:
a. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các diễn biến kinh tế, tài chính và hoạt động ngân hàng trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo (hoặc báo cáo Thống đốc chỉ đạo) xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc phát sinh trên địa bàn về công tác tiền tệ, tín dụng, thanh tra, giám sát và đảm bảo khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng.
b. Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh định kỳ hoặc đột xuất họp giao ban để kiểm điểm và chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan đến tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.
7. Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng:
- Giúp Thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm. Phụ trách công tác chính sách tiền tệ; các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng Trung ương; dự báo, thống kê; cán cân thanh toán quốc tế; theo dõi diễn biến thị trường tiền tệ trong nước, ngoài nước; công tác thông tin tuyên truyền, báo chí và là người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước.
- Trưởng Ban Điều hành quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.
- Trưởng Ban điều hành nghiệp vụ thị trường mở.
- Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng.
- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo, thống kê, Sở Giao dịch, Thời báo Ngân hàng và Tạp chí Ngân hàng.
Điều 3. Ngoài các lĩnh vực công việc phụ trách và chỉ đạo các đơn vị cụ thể theo phân công trên, việc chỉ đạo các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng do Phó Thống đốc phụ trách theo từng lĩnh vực đã phân công. Các chức danh kiêm nhiệm của mỗi đồng chí trong Ban lãnh đạo NHNN được thực hiện theo quyết định phân công riêng.
Căn cứ tình hình thực tế, Thống đốc xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc của Thống đốc và các Phó Thống đốc để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của Ngân hàng Nhà nước.
Điều 4. Khi Thống đốc vắng mặt tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến thay mặt Thống đốc chỉ đạo giải quyết các công việc chung của Ngân hàng Nhà nước và một số công việc thuộc lĩnh vực Thống đốc phụ trách.
Điều 5. Khi phát sinh những công việc cấp bách trong thời gian Phó Thống đốc phụ trách đi công tác hoặc vắng mặt, Văn phòng trình Thống đốc hoặc Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến xử lý và đơn vị trình có trách nhiệm báo cáo kết quả xử lý khi Phó Thống đốc phụ trách trở lại làm việc.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1785/QĐ-NHNN ngày 19/8/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Điều 7. Các đồng chí trong Ban lãnh đạo NHNN; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Thủ tướng và các Phó TTg (để báo cáo);
- VPTW và các Ban của Đảng;
- VPCP, các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND Tp. HN; UBND Tp. HCM;
- ĐU NHTW, CĐ NHVN, CĐCQNHNNTW, ĐoànTN NHTW;
- BHTGVN; Banknetvn; các Hiệp hội trong Ngành ngân hàng;
- Lưu: VP, VP2.
THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi