Quyết định 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 163/QĐ-TTg

Quyết định 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:163/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:15/01/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành viên Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực hoạt động kiêm nhiệm
Ngày 15/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 163/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015 (sau đây gọi là Hội đồng) – tổ chức tư vấn cấp cao giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của đất nước.
Quy chế chỉ rõ các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tham gia vào các hoạt động chung của Hội đồng, thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công tác được phân công. Hội đồng họp định kỳ 6 tháng/lần, khi cần có thể tổ chức họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Để xử lý công việc, Chủ tịch Hội đồng có thể quyết định thành lập một số tiểu ban chuyên môn, tổ chức các nhóm công tác theo chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học giúp tham mưu, tư vấn cho Hội đồng…
Đặc biệt, theo Quy chế này, các văn bản do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng ký sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản do Tổng thư ký Hội đồng sử dụng con dấu của Văn phòng Chính phủ; các văn bản do Ủy viên thường trực Hội đồng ký sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 163/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 163/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NHIỆM KỲ 2011 – 2015

-----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tchức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Các thành viên HĐQGGD ngày PTNL nhiệm kỳ 2011 - 2015;
- Văn phòng HĐQGGD và PTNL;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư,
KGVX (3b)

THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng

 

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NHIỆM KỲ 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cơ cấu và tổ chức, vị trí, nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015 (sau đây gọi tắt là Hội đồng); nguyên tắc và phương thức làm việc của Hội đồng; phân công trách nhiệm của các thành viên Hội đồng; Văn phòng Hội đồng; kinh phí hoạt động của Hội đồng.

Điều 2. Cơ cấu và tổ chức, vị trí, nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của Hội đồng

Cơ cấu và tổ chức, vị trí, nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của Hội đồng theo quy định tại Điều 1, Điều 2, Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015.

Điều 3. Phương thức làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng là tổ chức tư vn cp cao giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát trin nguồn nhân lực của đất nước. Hội đồng họp định kỳ 6 tháng một lần, khi cần có thể tổ chức họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

2. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tham gia vào các hoạt động chung của Hội đồng, thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công tác được phân công.

3. Ý kiến tư vấn, đề xuất của Hội đồng được thảo luận tập thể và do chủ toạ cuộc họp kết luận. Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền là người chủ tọa các cuộc họp Hội đồng.

4. Những vấn đề về chủ trương và chính sách quan trọng về giáo dục, đào tạo, dạy nghề và phát triển nhân lực, nếu xét thấy có thể tác động lớn và nhạy cảm thì mở rộng thành phần mời họp Hội đồng do ủy viên Thường trực Hội đồng hoặc Tổng Thư ký Hội đồng đề xuất và Chủ tịch Hội đồng quyết định.

5. Những đề án lớn, phức tạp, Hội đồng có thể tổ chức tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và các tổ chức trước khi đưa ra Hội đồng họp thảo luận.

6. Ngoài việc tổ chức thảo luận tập trung để các thành viên cho ý kiến trực tiếp tại các cuộc họp, Hội đồng có thể lấy ý kiến tham gia của thành viên bằng văn bản.

7. Để xử lý công việc, Chủ tịch Hội đồng có thể quyết định thành lập một số tiểu ban chuyên môn, tchức các nhóm công tác theo chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước giúp tham mưu, tư vấn cho Hội đồng; Hội đồng có thể chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức toạ đàm, hội thảo khoa học, nghiên cứu, khảo sát ở trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng thực hiện những nhiệm vụ có liên quan và cung cấp những thông tin cần thiết hoặc báo cáo, giải trình về những vấn đề do Hội đồng yêu cầu.

8. Các văn bản do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng ký sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản do Tổng Thư ký Hội đồng ký sử dụng con dấu của Văn phòng Chính phủ; các văn bản do ủy viên thường trực Hội đồng ký sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm bảo đảm phương tiện, điều kiện cần thiết phục vụ cho các hoạt động của Hội đồng.

Điều 4. Phân công trách nhiệm của các thành viên Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội đồng; chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng; phân công và giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng giúp Chủ tịch Hội đồng trong việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của Hội đồng và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công tác được phân công phụ trách; thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết công việc của Hội đồng thuộc quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng khi được ủy quyền.

3. Ủy viên thường trực Hội đồng

a) Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Hội đồng triển khai thực hiện các nhiệm vụ giúp việc Hội đồng;

b) Đề xuất chương trình công tác giai đoạn 2012 - 2015, kế hoạch công tác hàng năm, nội dung các kỳ họp của Hội đng và các hội thảo, khảo sát, nghiên cứu thực tiễn, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định;

c) Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng;

d) Ký các văn bản khi được Chủ tịch Hội đồng giao hoặc ủy quyền và chu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công tác được phân công phụ trách;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

5. Tổng Thư ký Hội đồng

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phối hợp liên ngành giữa các các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan đtriển khai các hot đng của Hội đồng, tiểu ban chuyên môn (nếu có). Đxuất với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng những vấn đề cần thiết bổ sung vào chương trình các phiên hp của Hội đồng;

b) Phối hợp với y viên thường trực Hội đồng trong việc đề xuất chương trình công tác giai đoạn 2012 - 2015, kế hoạch công tác hàng năm, nội dung các kỳ họp của Hội đồng và các hội thảo, khảo sát, nghiên cứu thực tiễn, trình Chủ tịch Hội đồng quyết định;

c) Ký các văn bản do Chủ tịch Hội đồng giao hoặc ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công tác được phân công phụ trách.

6. Ủy viên Hội đồng

a) Tham gia đầy đủ và có ý kiến tại các phiên họp của Hội đồng; có trách nhiệm tham gia ý kiến về những vấn đề liên quan đến giáo dục, đào tạo, dạy nghề và phát triển nhân lực theo chương trình, nội dung công tác của Hội đồng đề ra tại các cuộc họp hoặc bằng văn bản khi Hội đồng yêu cầu;

b) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng về nội dung, kết quả các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể khi được Chủ tịch Hội đồng giao;

c) Thực hiện bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; không nhân danh y viên Hội đồng để tuyên truyền những thông tin, chủ trương khác với chủ trương chính sách của Nhà nước và kết luận thống nhất chung của Hội đồng.

7. Các thành viên Hội đồng được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giáo dục, đào tạo, dạy nghề và phát trin nhân lực; được đảm bảo các chính sách, chế độ làm việc theo quy định hiện hành đthực hiện các nhiệm vụ được giao; được hưởng một mức thù lao bồi dưỡng để khuyến khích đóng góp và trách nhiệm tham gia hoạt động của Hội đồng.

Điều 5. Văn phòng Hội đồng

1. Hội đồng có Văn phòng giúp việc đặt tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Văn phòng Hội đồng có Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Cán bộ, nhân viên làm việc tại Văn phòng Hội đồng theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

2. Văn phòng Hội đồng có nhiệm vụ:

a) Xây dựng chương trình làm việc của Hội đồng trong giai đoạn 2012 - 2015, từng năm và nội dung các cuộc họp Hội đng, trình Chủ tịch Hội đng quyết định;

b) Đôn đốc các bộ, ngành chuẩn bị báo cáo những vấn đề liên quan theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng; gửi tài liệu cần thiết cho các thành viên Hội đồng; tổng hợp ý kiến thảo luận của thành viên Hội đồng và ý kiến của các ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và các tổ chức về các vấn đề, đề án cần xin ý kiến;

c) Chuẩn bị các văn bản thông báo kết luận cuộc họp và báo cáo tổng hợp ý kiến tư vấn của Hội đồng trình Chủ tịch Hội đông phê duyệt;

d) Gửi thông báo kết luận và các nội dung khác của cuộc họp cho các thành viên vắng mặt; tổng hợp các ý kiến tham gia bằng văn bản của các thành viên vắng mặt để báo cáo Hội đồng;

đ) Tổ chức triển khai các kết luận của Hội đồng, thường trực giải quyết các công việc của Hội đồng giữa hai kỳ họp, xử lý các thông tin, ý kiến đề nghị của các Bộ, ngành và địa phương liên quan tới giáo dục và đào tạo, dạy nghề và phát triển nhân lực;

e) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị các tài liệu, văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ liên quan đến những vấn đề mà Hội đồng có trách nhiệm tư vấn;

g) Chuẩn bị báo cáo hoạt động của Hội đồng theo định kỳ trình Chủ tịch Hội đồng;

h) Thực hiện các công việc về công tác văn phòng quản trị và điều kiện vật chất, dự trù kinh phí cho hoạt động thường xuyên hoặc đột xuất của Hội đồng và các thành viên Hội đồng. Giúp Hội đồng lưu giữ hồ sơ, tài liệu và làm công tác văn thư của Hội đồng theo quy định về chế độ hành chính, lưu trữ của Nhà nước;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng giao.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí này được dùng để chi cho các nhu cầu phục vụ họp, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước, công tác Văn phòng Hội đồng, điều kiện vật chất và thù lao bồi dưỡng cho các thành viên Hội đồng.

2. Mức thù lao bồi dưỡng cho các thành viên Hội đồng và các khoản chi phí tại khoản 1 Điều này do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các văn bản ban hành trước đây về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục.

2. Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này do Hội đồng đề xuất và Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

                                                                    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi