Quyết định 1625/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh, bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

____________

Số: 1625/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2021 về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) tại Quyết định số 1459/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
1. Ông Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Hội đồng thẩm định.
2. Bổ sung Ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Hội đồng thẩm định.
3. Ông Bùi Trọng Thế - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng thẩm định (thay ông Trương Hồng Hải).
4. Ông Luân Quốc Hưng - Phó Tổng giám Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng thẩm định (thay ông Nguyễn Văn Thành).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công Thương, các thành viên Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ: CT, KH&ĐT, TC, GTVT, XD, KH&CN, TN&MT, NN&PTNT, CA, QP, TP, VHTT&DL;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;

- Các Tập đoàn: EVN, PVN, TKV;

- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;

- Các Tổng công ty Điện lực: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh,

  miền Bắc, miền Trung, miền Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, KGVX, PL;

- Lưu: VT, CN (2).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[daky]

 

 

 

 

Lê Văn Thành

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1625/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 27/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Điện lực
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!