Quyết định 1587/2008/QĐ-TTCP Quy định hoạt động của Vụ Hợp tác quốc tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1587/2008/QĐ-TTCP

Quyết định 1587/2008/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1587/2008/QĐ-TTCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Truyền
Ngày ban hành:06/08/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1587/2008/QĐ-TTCP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
__________

Số: 1587/2008/QĐ-TTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

_____________

TỔNG THANH TRA

 

Căn cứ luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Hợp tác Quốc tế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạoTTCP;
- Lưu VT, HTQT, TCCB.

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

 

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1587/2008/QĐ-TTCP ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Tổng Thanh tra)

 

Chương I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ; thực hiện hợp tác quốc tế về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Tổng Thanh tra chủ trì hoặc tham gia xây dựng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ theo sự phân công của Tổng Thanh tra.

2. Giúp Tổng Thanh tra nghiên cứu, đề xuất chủ trương, phương hướng hoạt động đối ngoại, hợp tác với nước ngoài về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm và các chương trình hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; Tổng hợp, xây dựng kế hoạch cử đoàn ra, đón đoàn vào trình Tổng Thanh tra phê duyệt và phối hợp với các vụ, cục, đơn vị có liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ thực hiện kế hoạch đó.

3. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan đề xuất nhân sự cho các đoàn ra, kể cả đoàn đi công tác nước ngoài theo chương trình, dự án hợp tác, trình Tổng Thanh tra xem xét, quyết định; thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết sau khi có quyết định của Tổng Thanh tra và các thủ tục lễ tân, đối ngoại bảo đảm thuận lợi cho đoàn đi công tác nước ngoài.

4. Giúp Tổng Thanh tra chủ trì hoặc tham gia soạn thảo, đàm phán, hoàn thiện các thủ tục ký kết các thoả thuận, chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ; quản lý, điều phối các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác với nước ngoài về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện các thoả thuận, chương trình, dự án đó.

5. Giúp Tổng Thanh tra chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế khác trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; thống nhất quản lý việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, việc tiếp khách quốc tế của Thanh tra Chính phủ; thực hiện các hoạt động lễ tân đối ngoại theo quy định; tham gia hoạt động của các tổ chức quốc tế, diễn đàn quốc tế theo sự phân công của Tổng Thanh tra.

6. Giúp Tổng Thanh tra hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của các đơn vị thực hiện thoả thuận hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ.

7. Giúp Tổng Thanh tra tham gia ý kiến với các Bộ, ngành về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong đề xuất đàm phán, ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về hội nhập kinh tế quốc tế, thông tin đối ngoại theo quy định hiện hành.

9. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng và các vụ, cục, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất Tổng Thanh tra khen thưởng các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thành tích trong việc giúp đỡ, hợp tác với Thanh tra Chính phủ và làm thủ tục đề nghị khen thưởng, tổ chức lễ trao tặng theo đúng quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

10. Lưu giữ và bảo quản các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức Thanh tra Chính phủ theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý cán bộ, công chức và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra giao.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc

Vụ Hợp tác Quốc tế làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; đề cao trách nhiệm và kỷ luật cá nhân, phát huy năng lực, sở trường, tính chủ động, sáng tạo trong công tác của cán bộ, công chức; đề cao việc phối hợp công tác, trao đổi kinh nghiệm, thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định.

 

Chương II. TỔ CHỨC BỘ MÁY, TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế gồm:

a) Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng;

b) Các đơn vị trực thuộc Vụ:

+ Phòng Tổng hợp – Lễ tân;

+ Phòng Hợp tác Song phương;

+ Phòng Hợp tác Đa phương.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng do Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế quy định.

3. Biên chế của Vụ Hợp tác Quốc tế do Tổng Thanh tra quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Vụ trưởng

1. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Vụ theo quy định tại điều 2 của Quy định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Thanh tra về kết quả thực hiện công việc được giao.

2. Phân công nhiệm vụ, phối hợp hoạt động và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó vụ trưởng, các phòng trực thuộc và cán bộ, công chức trong Vụ.

3. Phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Thanh tra Chính phủ để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục và thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.

4. Quản lý cán bộ, công chức và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra; duy trì kỷ luật công tác, quản lý, đánh giá và thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình; xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của đơn vị.

5. Thực hiện nhiệm vụ được Tổng Thanh tra ủy quyền giải quyết; ký thừa lệnh khi được ủy quyền một số văn bản thuộc thẩm quyền của Tổng Thanh tra theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Thanh tra Chính phủ. Báo cáo kịp thời với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết, những vấn đề về cơ chế, chương trình, kế hoạch cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra giao.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó vụ trưởng

1. Giúp Vụ trưởng quản lý, điều hành công việc của Vụ; trực tiếp điều hành một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Vụ trưởng. Khi cần thiết một Phó vụ trưởng được Vụ trưởng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Vụ.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ trưởng trong phạm vi được Vụ trưởng phân công và uỷ quyền. Thực hiện chế độ báo cáo đối với Vụ trưởng về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Vụ trưởng, trước lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và trước pháp luật về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, về nội dung, hình thức, thể thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được giao.

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

1. Trưởng phòng là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Phòng và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Vụ, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Vụ và pháp luật về công tác được phân công; thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Vụ trực tiếp giao. Khi cần thiết được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Vụ Hợp tác Quốc tế do Vụ trưởng quy định.

Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức thuộc Vụ

1. Chấp hành kỷ luật lao động, các quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, các quy định của Thanh tra Chính phủ và của Vụ Hợp tác Quốc tế.

2. Chủ động nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công đảm nhiệm; giải quyết công việc được giao theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định; phối hợp chặt chẽ với cán bộ, công chức khác trong Vụ để giải quyết công việc được giao; kịp thời báo cáo với người phụ trách trực tiếp khi có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Chấp hành kỷ luật phát ngôn, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Thanh tra, Nội quy làm việc, Quy chế văn hoá công sở của cơ quan Thanh tra Chính phủ; thực hiện chế độ báo cáo, chế độ quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định; chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, về nội dung, hình thức, thể thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được giao.

 

Chương III. QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 9. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ

Vụ Hợp tác Quốc tế chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo của Tổng Thanh tra, các Phó tổng Thanh tra; có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công, báo cáo kịp thời với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác theo quy định.

Điều 10. Quan hệ với các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

1. Quan hệ giữa Vụ Hợp tác Quốc tế với các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ là quan hệ phối hợp, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Trong trường hợp Vụ Hợp tác Quốc tế được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị trong cơ quan nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao, Vụ Hợp tác Quốc tế có trách nhiệm chủ động bàn bạc, thống nhất với các vụ, cục, đơn vị phối hợp đó để giải quyết những vấn đề có liên quan. Khi trình Tổng Thanh tra các vấn đề có liên quan đến các vụ, cục, đơn vị khác phải có ý kiến bằng văn bản của vụ, cục, đơn vị đó.

3. Vụ Hợp tác Quốc tế có trách nhiệm:

+ Phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ trong công tác quản lý cán bộ, xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, kế hoạch biên chế, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, công chức của Vụ;

+ Phối hợp với Văn phòng Thanh tra Chính phủ xây dựng dự toán, quyết toán kinh phí, thực hiện chế độ quản lý tài chính và tài sản của Vụ theo quy định của Nhà nước; thực hiện chế độ báo cáo về công tác của Vụ hàng tháng, quý, 06 tháng, năm theo quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ;

+ Phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc xây dựng, thẩm định, góp ý kiến đối với các đề án và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Điều 11. Quan hệ giữa Lãnh đạo Vụ với cấp uỷ công đoàn

1. Lãnh đạo Vụ tạo điều kiện để tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với cấp ủy Đảng và lãnh đạo các đoàn thể tạo điều kiện để đảng viên, cán bộ, công chức trong Vụ học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, làm việc đạt hiệu quả, chất lượng cao; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, xây dựng nền nếp văn hóa công sở, kỷ luật hành chính.

2. Lãnh đạo Vụ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động công tác của Vụ và các quyền lợi của cán bộ, công chức cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đoàn thể; tham khảo ý kiến của cấp ủy, lãnh đạo các đoàn thể trước khi quyết định các vấn đề về biện pháp phối hợp lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, tăng cường mối đoàn kết, chăm lo đời sống của cán bộ, công chức và về công tác tổ chức cán bộ trong Vụ.

 

Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Vụ trưởng, các Phó vụ trưởng, các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và toàn thể cán bộ, công chức Vụ Hợp tác Quốc tế có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

2. Những nội dung khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ mà chưa được thể hiện trong Quy định này thì được thực hiện theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành.

3. Căn cứ vào các quy định hiện hành và Quy định này, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế có trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của đơn vị mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này; tổng hợp các ý kiến góp ý, nghiên cứu đề xuất kịp thời việc bổ sung, sửa đổi Quy định, phù hợp với yêu cầu công tác của Vụ Hợp tác Quốc tế và của Thanh tra Chính phủ./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi