Quyết định 1534/QĐ-KTNN lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực X

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

-----------

Số: 1534/QĐ-KTNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày  04 tháng  11 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc

Kiểm toán nhà nước khu vực X

-------------

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực X;

Căn cứ Thông báo số 151-TB/BCS ngày 21 tháng 10 năm 2020 kết luận của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước phiên họp ngày 19 tháng 10 năm 2020;

            Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tại Tờ trình số 671/TTr-TCCB ngày 02 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực X.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực X do Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực X quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực X, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Tổng KTNN;

- Các Phó Tổng KTNN;

- Các đơn vị trực thuộc KTNN;

- Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

(Đã ký)

 

 

Hồ Đức Phớc

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1534/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực X
Cơ quan ban hành:Kiểm toán Nhà nướcSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:1534/QĐ-KTNNNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:04/11/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Kế toán-Kiểm toán
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!