Quyết định 152/QĐ-KTTVQG của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý các dự án khí tượng thủy văn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 152/QĐ-KTTVQG

Quyết định 152/QĐ-KTTVQG của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý các dự án khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành: Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc giaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:152/QĐ-KTTVQGNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Công Thành
Ngày ban hành:11/04/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 152/QĐ-KTTVQG

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 152/QĐ-KTTVQG

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý các dự án khí tượng thủy văn

____________

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 77/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn và Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Quản lý các dự án khí tượng thuỷ văn (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, có chức năng giúp Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia tổ chức quản lý thực hiện các dự án khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và môi trường do Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia chủ trì thực hiện.

Ban Quản lý dự án là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Quản lý dự án có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm của Ban trình Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển, dự án đầu tư thuộc nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn khác do Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia làm chủ đầu tư, khi được uỷ quyền.

4. Tổ chức quản lý thực hiện các dự án do các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư khi được Bộ giao.

5. Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án do cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định.

6. Tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và môi trường theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia đấu thầu và triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn giám sát kỹ thuật và các nhiệm vụ tư vấn khác đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

8. Tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định; quyết định mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị, từ vốn huy động theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý tổ chức, biên chế, lao động, tài chính, tài sản, tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ chính sách khác đối với viên chức, lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án

a) Lãnh đạo Ban Quản lý dự án có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

b) Trưởng ban chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia về mọi hoạt động của Ban; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Ban.

c) Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Trưởng ban

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 195/QĐ-KTTVQG ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn.

Trưởng ban Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ TCCB;
- Cục KTTV và Biến đổi khí hậu;
- Tổng giám đốc, các PTGĐ Trung tâm;
- Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn,
Đoàn TNCSHCM, Hội CCB cơ quan Trung tâm;

- Lưu: VP, Ban TCCB (3), V.45.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Công Thành

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi