Quyết định 147/QĐ-BCĐNN của Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển về việc thay đổi một số thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 147/QĐ-BCĐNN

Quyết định 147/QĐ-BCĐNN của Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển về việc thay đổi một số thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:147/QĐ-BCĐNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:29/12/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN
---------------
Số: 147/QĐ-BCĐNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THAY ĐỔI MỘT SỐ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ
ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN
-----------------------------------
TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN
TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thay đổi một số thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển (sau đây gọi gắt là Ban Chỉ đạo) như sau:
1. Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay ông Phạm Khôi Nguyên, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo;
2. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay ông Nguyễn Bích Đạt, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo;
3. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Thành viên thường trực Ban Chỉ đạo;
4. Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Thành viên Ban Chỉ đạo;
5. Ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao thay ông Huỳnh Minh Chính, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao làm Thành viên Ban Chỉ đạo;
6. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay ông Trần Doãn Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Thành viên Ban Chỉ đạo;
7. Ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thay ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm Thành viên Ban Chỉ đạo;
8. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thay ông Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm Thành viên Ban Chỉ đạo;
9. Ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thay ông Phan Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình làm thành viên Ban Chỉ đạo;
10. Ông Lê Viết Chữ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thay ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm thành viên Ban Chỉ đạo;
11. Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thay ông Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận làm thành viên Ban Chỉ đạo;
12. Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thay ông Nguyễn Trung Tín, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm Thành viên Ban Chỉ đạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, BCĐNN (5b). hđc.
TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi