Quyết định 141/QĐ-UBDT 2016 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Dân tộc năm 2016

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 141/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHC NĂNG
CỦA VIỆN DÂN TỘC NĂM 2016
------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP, ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 121/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Tổ chức khoa học và công nghệ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cho Viện Dân tộc năm 2016 (Danh mục kèm theo).
Điều 2. Viện trưởng Viện Dân tộc có trách nhiệm triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Viện trưởng Viện Dân tộc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- BT, CN UBDT (để b/c);
- TT, PCN Đỗ Văn Chiến (để biết);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, KH-TC, TH (05 bản)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng

 
DANH MỤC
NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG CỦA VIỆN DÂN TỘC NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-UBDT, ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 
 

TT
Tên nhiệm vụ
Thời gian thực hiện quy đổi
Kết quả/ sản phẩm
Kinh phí thực hiện
1
Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách hỗ trợ cho lao động là người dân tộc thiểu số tự nguyện chuyển đến làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp ở các thành phố lớn trong nước.
Sẽ được phê duyệt cụ thể tại thuyết minh nhiệm vụ.
- Báo cáo cơ sở khoa học của đề án “Xây dựng chính sách hỗ trợ cho lao động là người dân tộc thiểu số tự nguyện chuyển đến làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp ở các thành phố lớn trong nước.”
- Báo cáo có độ dài từ 40 đến 50 trang khổ giấy A4.
- Báo cáo hoàn thiện và gửi Vụ Chính sách Dân tộc trước ngày 30/6/2016.
Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học cấp cho Viện Dân tộc năm 2016. Sẽ được phê duyệt cụ thể tại thuyết minh nhiệm vụ.

 

thuộc tính Quyết định 141/QĐ-UBDT

Quyết định 141/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Dân tộc năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:141/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Hùng
Ngày ban hành:01/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Dân tộc

Quyết định số 141/QĐ-UBDT về việc phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Dân tộc năm 2016 đã được Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 01/04/2016.
Danh mục bao gồm 01 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Dân tộc năm 2016: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách hỗ trợ cho lao động là người dân tộc thiểu số tự nguyện chuyển đến làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp ở các thành phố lớn trong nước.
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học cấp cho Viện Dân tộc năm 2016.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định141/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi