Quyết định 1118/QĐ-BGTVT thành lập Tổ công tác làm việc với các hãng hàng không Việt Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1118/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LÀM VIỆC VỚI CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM VỀ VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LUẬT CẠNH TRANH, LUẬT GIÁ ĐỐI VỚI GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG NỘI ĐỊA

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông báo số 48/TB-VPCP ngày 24 tháng 05 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ văn bản số 6267/BTC-QLG ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính, văn bản số 3515/BCT-CT ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Bộ Công thương, văn bản số 2518/CHK-TC ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam về việc cử cán bộ tham gia Đoàn công tác làm việc với các hãng hàng không Việt Nam về việc chấp hành các quy định pháp luật về Luật Cạnh tranh, Luật Giá;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác làm việc với các hãng hàng không Việt Nam về việc chấp hành các quy định pháp luật về Luật Cạnh tranh, Luật Giá đối với giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Phạm Văn Hảo - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Tổ trưởng;

2. Ông Trịnh Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương - Thành viên;

3. Bà Đoàn Thị Kim Dung - Trưởng phòng Phòng giá hàng Công nghiệp tiêu dùng - Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính - Thành viên;

4. Ông Phạm Văn Cao - Phó trưởng phòng Phòng Điều tra và Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh - Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương - Thành viên;

5. Bà Trần Thị Bích Hiền - Phó trưởng phòng Phòng Tài chính - Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

6. Bà Hồng Ngọc Bích - Chuyên viên Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

7. Ông Đào Ngọc Dũng - Chuyên viên Phòng Vận tải hàng không - Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

8. Bà Phạm Thùy Giang - Chuyên viên Phòng Tài chính - Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên, Thư ký Tổ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Tổ công tác:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác:

a) Xây dựng kế hoạch, nội dung và làm việc với các hãng hàng không Việt Nam về việc chấp hành các quy định pháp luật về Luật Cạnh tranh, Luật Giá đối với giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm hoặc đề xuất xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. Báo cáo kết quả làm việc về Bộ Giao thông vận tải, trong đó làm rõ việc chấp hành các quy định pháp luật về Luật Cạnh tranh, Luật Giá đối với giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa của các hãng hàng không Việt Nam; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền về phương án xử lý các tồn tại, vướng mắc (nếu có).

b) Nhiệm vụ cụ thể của từng Thành viên do Tổ trưởng phân công.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng và trách nhiệm của Thành viên:

a) Tổ trưởng có trách nhiệm mời các Thành viên Tổ công tác họp và làm việc với các hãng hàng không Việt Nam về việc chấp hành các quy định của pháp luật về Luật Cạnh tranh, Luật Giá đối với giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa.

b) Tổ trưởng có trách nhiệm chủ trì xây dựng nội dung kế hoạch công tác của Tổ công tác; phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên trong Tổ công tác; tổng hợp báo cáo kết quả làm việc với các hãng hàng không Việt Nam về Bộ Giao thông vận tải trong Quý III năm 2021.

c) Thành viên Tổ công tác có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi làm việc của Tổ và chịu sự phân công của Tổ trưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Tổ trưởng và các thành viên Tổ công tác, các hãng hàng không Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Công thương;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Các hãng hàng không Việt Nam;
- Lưu VT, V.Tải (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1118/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổ công tác làm việc với các hãng hàng không Việt Nam về việc chấp hành các quy định pháp luật về Luật Cạnh tranh, Luật Giá đối với giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1118/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!