Nghị quyết 04/NQ-CP 2022 đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 04/NQ-CP

Nghị quyết 04/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:04/NQ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:10/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nghiên cứu sửa đổi 30 Luật để phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước

Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 04/NQ-CP về việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2022 - 2026, nghiên cứu sửa đổi 30 Luật để thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước như sau:

Thứ nhất, trong năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 31 và điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư theo hướng phân quyền cho UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị; theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên.

Thứ hai, trong năm 2022, Bộ Tài chính chủ trì sửa đổi, bổ sung Điều 22 Luật Giá và một số điều liên quan theo hướng điều chỉnh thẩm quyền của Chính phủ sang cho Bộ Tài chính quy định khung giá cho thuê mặt nước; cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho bộ, ngành quy định khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ cấu điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Thứ ba, trong năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì sửa đổi, bổ sung Điều 80, Điều 81, Điều 82 và một số điều liên quan theo hướng phân quyền cho địa phương cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát dùng để san lấp, dùng làm vật liệu xây dựng thông thường, trừ cát, sỏi lòng sông, lòng hồ, cửa sông, cửa biển và biển)…

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Xem chi tiết Nghị quyết 04/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 04/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
VỀ ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

__________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương.
Điều 2. Quan điểm, mục tiêu phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước
1. Quan điểm
a) Thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội về đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hiến pháp năm 2013 gắn với hoàn thiện thể chế; bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia;
b) Kế thừa và phát huy hiệu quả các quy định hợp lý về phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương; tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các quy định của pháp luật để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, khai thác hiệu quả và giải phóng các nguồn lực phát triển của địa phương, đặc biệt là các địa phương tự bảo đảm ngân sách, có vị trí, vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội vùng;
c) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phải đi đôi với bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính để tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành, lĩnh vực với quản lý theo lãnh thổ, bảo đảm một việc không quá 02 cấp hành chính quản lý;
d) Gắn việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, các ngành với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm việc nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện;
đ) Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước đi đôi với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong điều kiện đẩy mạnh phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương.
2. Mục tiêu
Đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa phương gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, bảo đảm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là người đứng đầu; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước chặt chẽ bằng các quy định của Đảng, của pháp luật, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân.
Điều 3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
Căn cứ quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-CP), để phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phân cấp, phân quyền, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:
1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật chuyên ngành, theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành, giữa Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa phương, bảo đảm phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), trong đó: Chính phủ tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tăng cường năng lực dự báo, phân tích và đề xuất chính sách; Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ; lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước. Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không quyết định các vấn đề cụ thể thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành theo phân công của Chính phủ và những vấn đề thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi đã được phân cấp, phân quyền.
a) Hoàn thiện các quy định phân quyền quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương theo ngành, lĩnh vực.
- Ngành, lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư: Đầu tư; đầu tư công; đầu tư theo phương thức đối tác công tư; đấu thầu, thống kê;
- Ngành, lĩnh vực Tài chính: Tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý giá; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
- Ngành, lĩnh vực Giao thông vận tải: Đường bộ; đường sắt; hàng không;
- Ngành, lĩnh vực Xây dựng: Nhà ở;
- Ngành, lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Đất đai; khoáng sản; biến đổi khí hậu;
- Ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Chính phủ số; công nghiệp công nghệ số; giao dịch điện tử và kinh tế số; báo chí; tần số vô tuyến điện;
- Ngành, lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: Bảo hiểm xã hội;
- Ngành, lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Điện ảnh; di sản văn hóa;
- Ngành, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: Công nghệ cao;
- Ngành, lĩnh vực Y tế: Dân số; y tế dự phòng; khám chữa bệnh (tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh); an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế;
- Ngành, lĩnh vực Thanh tra: Thanh tra.
b) Hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ theo ngành, lĩnh vực.
- Ngành, lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư: Hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi nước ngoài (sau đây viết tắt là ODA);
- Ngành, lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
- Ngành, lĩnh vực Văn hóa: Văn hóa;
- Ngành, lĩnh vực Đối ngoại: Lãnh sự;
- Ngành, lĩnh vực Tư pháp: Hợp tác quốc tế về pháp luật;
- Ngành, lĩnh vực Thanh tra: Kiểm soát quyền lực.
c) Hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương theo ngành, lĩnh vực.
- Ngành, lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư: ODA; phát triển liên kết vùng;
- Ngành, lĩnh vực Tài chính: Tài chính - ngân sách nhà nước; tín dụng đầu tư;
- Ngành, lĩnh vực Công Thương: Công nghiệp;
- Ngành, lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chăn nuôi; lâm nghiệp;
- Ngành, lĩnh vực Giao thông vận tải: Đường bộ (đường cao tốc, đường quốc lộ); đường sắt; đường thủy nội địa; an toàn giao thông; hàng không; kết cấu hạ tầng giao thông; vận tải; quản lý phương tiện, thiết bị tham gia giao thông;
- Ngành, lĩnh vực Xây dựng: Hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Ngành, lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
- Ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Bưu chính, viễn thông; tần số vô tuyến điện;
- Ngành, lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Gia đình; văn hóa cơ sở;
- Ngành, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ;
- Ngành, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Giáo dục;
- Ngành, lĩnh vực Y tế: Dược;
- Ngành, lĩnh vực Nội vụ: Tổ chức bộ máy;
- Ngành, lĩnh vực Thanh tra: Kiểm soát quyền lực;
Nội dung định hướng phân cấp, phân quyền và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để thực hiện phân cấp, phân quyền quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.
2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, ngành và địa phương, gắn phân cấp, phân quyền với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên bảo đảm các nguồn lực đẩy nhanh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, phấn đấu năm 2022 đạt 100% các thủ tục đủ điều kiện đạt mức độ 4, nâng cao chất lượng công vụ, công chức và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, nhất là việc tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó:
a) Trên cơ sở hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, các cơ quan trong hệ thống tổ chức hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương có trách nhiệm rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, điều chỉnh số lượng biên chế cho phù hợp để thực hiện có hiệu quả các quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, bảo đảm chuyển giao nhiệm vụ gắn với chuyển giao tổ chức bộ máy và biên chế;
b) Bố trí đủ các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để các cơ quan, tổ chức sau khi được sắp xếp, kiện toàn có đủ điều kiện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).
3. Hoàn thiện các quy định về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, phí đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở đó, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ các thủ tục thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến, cho phép của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quản lý trên cơ sở quy hoạch và xác định rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật và đã được phân cấp, phân quyền quản lý.
4. Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chủ trương của Bộ Chính trị để phát triển các địa phương này trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của vùng, miền, đặc biệt là các địa phương tự bảo đảm ngân sách.
5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối với các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, phân quyền, trong đó:
a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các nội dung quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực để kịp thời nắm bắt các vướng mắc, khó khăn và xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước;
b) Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm thẩm quyền đi đôi với trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
a) Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo Nghị quyết này và đáp ứng yêu cầu phát triển các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Đảng và của pháp luật;
b) Hoàn thiện các quy định về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, phí các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo phân công của Chính phủ. Trên cơ sở đó, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ các thủ tục thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến, cho phép của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quy định bằng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và đã được phân cấp, phân quyền quản lý;
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước cấp trên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao; rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, xác định số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và của pháp luật;
d) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát và định kỳ đánh giá việc thực hiện các nội dung đã phân cấp, phân quyền và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với trình độ quản lý, khả năng và điều kiện thực hiện phân cấp, phân quyền của từng vùng, miền, địa phương trong từng giai đoạn đối với từng ngành, lĩnh vực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện, đổi mới phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; trong đó chú trọng phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, nhất là trong việc bảo đảm nguồn lực đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng yếu và phát triển liên kết vùng miền; đồng thời phát huy tính chủ động, đổi mới của ngân sách địa phương, tạo điều kiện cho các cấp chính quyền địa phương linh hoạt, sáng tạo trong sử dụng các nguồn lực hợp pháp phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt là các địa phương được Bộ Chính trị cho chủ trương nghiên cứu cơ chế quản lý tài chính, ngân sách đặc thù như: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ..., góp phần tạo điều kiện cho các địa phương trọng điểm kinh tế có thêm nguồn lực thực hiện.
3. Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Thông qua công tác kiểm tra, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, kiến nghị, đề xuất loại bỏ các quy định phải có ý kiến thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến, cho phép và sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trong tình hình mới;
b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng hợp danh mục các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để thực hiện phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, báo cáo Chính phủ trong quá trình xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm; theo dõi, đôn đốc việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong danh mục đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tổng hợp, báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện.
4. Bộ Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện;
b) Tổng hợp tình hình thực hiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ và giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương; trên cơ sở đó đề xuất việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế công chức cho phù hợp với nội dung phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước theo từng ngành, lĩnh vực.
5. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; thanh tra, kiểm tra việc thực thi, chấp hành các quy định của pháp luật về phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước tại các bộ, ngành và các địa phương.
6. Văn phòng Chính phủ chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá và đề xuất các nội dung hoàn thiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.
7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Tập trung nâng cao năng lực tổ chức thực thi chính sách, pháp luật để giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc của người dân, doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, công khai với người dân và với cơ quan cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ;
b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước cấp trên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp, phân quyền; rà soát lại tổ chức bộ máy, sớm hoàn thành xác định vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức, xác định số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và của pháp luật;
c) Căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phân cấp trong quản lý nhà nước tại Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành Quyết định và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật;
d) Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối với chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện phân cấp.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BAN HÀNH MỚI ĐỂ THỰC HIỆN PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

1. Các Luật

TT

Văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

Nội dung định hướng phân quyền

Cơ quan chủ trì

Thời gian hoàn thành

Thuộc ngành, lĩnh vực

1

Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

Phân quyền trong việc quản lý các chỉ tiêu thống kê quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2022

Ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

2

Luật Đầu tư

- Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 31 và điểm b khoản 1 Điều 32: Phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị; theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.

- Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 31, điểm b khoản 1 Điều 32: Phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt. Đồng thời, bổ sung điểm g vào khoản 3 Điều 33 quy định về nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư gồm “Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa (đối với dự án đầu tư thuộc phạm vi khu vực bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt quy định tại điểm g khoản 1 Điều 31 và điểm b khoản 1 Điều 32 Luật này)”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2022

Ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

3

Luật Đầu tư công

Sửa đổi quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 17, Điều 25 để điều chỉnh phân quyền trong việc quyết định chủ trương đầu tư từ Thủ tướng Chính phủ sang cho người đứng đầu cơ quan chủ quản đối với:

+ Dự án đầu tư nhóm B và nhóm C sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

+ Dự án đầu tư nhóm B và nhóm C sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại.

+ Dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2022

Ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

4

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Sửa đổi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 để điều chỉnh phân quyền trong việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài như sau:

- Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương do bộ, cơ quan trung ương quản lý hoặc sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

- Phân quyền quyết định chủ trương đầu tư cho Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm B và C theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2022

Ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

5

Luật Khám chữa bệnh

Phân quyền trong tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Bộ Y tế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5/2022

Ngành, lĩnh vực y tế

6

Luật Thanh tra

Thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là “tham nhũng vặt”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thanh tra Chính phủ

2022

Ngành, lĩnh vực thanh tra

7

Luật Điện ảnh

Sửa đổi, bổ sung Điều 28 và một số điều liên quan: Phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép phổ biến phim đối với phim sản xuất và nhập khẩu thuộc cơ sở sản xuất phim ở địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2022

Ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

8

Luật Tần số vô tuyến điện

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 và một số điều liên quan:

- Phân quyền cho Chính phủ quy định về đấu giá, thi tuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; quy định về mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; thu hồi giấy phép sử dụng băng tần và giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh; quyết định đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các băng tần, kênh tần số khác ngoài băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng.

- Phân quyền cho Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hạn mức sử dụng tần số.

- Phân quyền cho các cơ sở đào tạo được đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên.

Bộ Thông tin và Truyền thông

2022

Ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông

9

Luật Giá

Sửa đổi, bổ sung Điều 22 và một số điều liên quan: Điều chỉnh thẩm quyền của Chính phủ sang cho Bộ Tài chính quy định khung giá cho thuê mặt nước; cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho bộ, ngành quy định khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ cấu điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Bộ Tài chính

2022

Ngành, lĩnh vực tài chính

10

Luật Đất đai

- Quy định rõ trách nhiệm gắn với thẩm quyền thực hiện các quyền định đoạt của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu về đất đai của từng cơ quan và cơ chế phân cấp, ủy quyền cụ thể trong Luật Đất đai.

- Bổ sung trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và một số cơ quan trung ương trong việc thực hiện quyền đại diện sở hữu toàn dân về đất đai đối với các vấn đề quan trọng quốc gia.

- Bổ sung các chế tài xử lý tương ứng đối với các cơ quan có trách nhiệm và thẩm quyền trong việc thực hiện các quyền đại diện chủ sở hữu và quyền quản lý nếu có vi phạm xảy ra. Việc giao quyền phải gắn liền với trách nhiệm mới bảo đảm việc sử dụng quyền lực được nhân dân giao phó một cách hiệu quả, tránh được những vi phạm pháp luật đất đai ở nhiều địa phương thời gian qua.

- Quy định Tòa án nhân dân giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có giấy tờ khác về quyền sử dụng đất theo quy định thay cho việc nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2022 - 2023

Ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường

11

Luật Di sản văn hóa

Sửa đổi, bổ sung Điều 32, Điều 33 và một số điều liên quan: Phân quyền cho địa phương chủ động xây dựng và ban hành quy định bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2023

Ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

12

Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Tiếp tục rà soát, tổng kết việc thực hiện phân cấp trong thời gian qua để hoàn thiện hơn nữa cơ chế phân cấp trong quá trình sửa đổi Luật Đấu thầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2022 - 2023

Ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

13

Luật Giao thông đường bộ

Sửa đổi, bổ sung Điều 39, Điều 46 và một số điều liên quan tại dự thảo Luật theo hướng: nhà nước tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, quy mô lớn. Đẩy mạnh hợp tác đối tác công - tư, trung ương và địa phương được đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì đường bộ (kể cả quốc lộ) nhằm thu hút các thành phần kinh tế khai thác, phát triển tiềm năng, lợi thế của địa phương, chủ động giải phóng mặt bằng cho công tác đầu tư xây dựng đường bộ và thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước khác phù hợp với định hướng phân quyền, phân cấp.

Bộ Giao thông vận tải

2022 - 2023

Ngành, lĩnh vực giao thông vận tải

14

Luật Bảo hiểm y tế

Sửa đổi, bổ sung Điều 40, Điều 41 và một số điều liên quan: Phân quyền trong thực hiện giám định bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế

2022 - 2023

Ngành, lĩnh vực y tế

15

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43 và một số điều liên quan: Phân định rõ quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Bộ Tài chính

2022 - 2023

Ngành, lĩnh vực tài chính

16

Luật Bảo hiểm xã hội

Nghiên cứu quy định về phân quyền trong quá trình xây dựng dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Bộ Lao đng - Thương binh và Xã hội

2022 - 2023

Ngành, lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

17

Luật Công nghệ cao

Sửa đổi, bổ sung Điều 31 và một số điều liên quan: Phân quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ cao.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2023

Lĩnh vực khoa học và công nghệ

18

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Xây dựng Luật Giao dịch điện tử và kinh tế số để mở rộng phạm vi và đối tượng điều chỉnh để phù hợp với sự phát triển của nền công nghiệp 4.0, kinh tế số. Đồng thời, quy định cụ thể các cơ chế pháp lý và phù hợp với điều ước quốc tế liên quan đến thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên để tạo thuận lợi thúc đẩy sự phát triển cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng tham gia vào hoạt động giao dịch điện tử, thúc đẩy ứng dụng giao dịch điện tử, tạo hành lang pháp lý và tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế nền tảng.

Bộ Thông tin và Truyền thông

2022 - 2023

Ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông

19

Luật Nhà ở

- Phân quyền quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở theo hướng tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân, đặc biệt là các hộ gia đình nghèo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân khu công nghiệp và các đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở. Hoàn thành dứt điểm việc xóa nhà đơn sơ, nhà thiếu kiên cố trên địa bàn cả nước.

- Sửa Luật Nhà ở theo hướng phát triển nhà ở theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm môi trường sống, hạ tầng đồng bộ.

Bộ Xây dựng

2023 - 2024

Ngành, lĩnh vực xây dựng

20

Luật Chính phủ số

Xây dựng Luật Chính phủ số theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử đã góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, tạo sự thay đổi rõ rệt trong phương thức làm việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước và giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, vừa tạo “lực kéo” vừa tạo “lực đẩy” trong triển khai chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, đặc biệt đã thể hiện rõ hiệu quả trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ Thông tin và Truyền thông

2022 - 2024

Ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông

21

Luật Khoáng sản

- Sửa đổi, bổ sung Điều 80, Điều 81, Điều 82 và một số điều liên quan: Quy định về phân quyền cho địa phương cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát dùng để san lấp, dùng làm vật liệu xây dựng thông thường, trừ cát, sỏi lòng sông, lòng hồ, cửa sông, cửa biển và biển).

- Sửa đổi Điều 18, Điều 28 và một số điều liên quan: Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo yêu cầu tối đa về mục đích sử dụng đất của mỏ sau khi đóng cửa mỏ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phân cấp cho địa phương trong việc khoanh định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; quy hoạch khoáng sản; công tác cấp phép hoạt động khoáng sản... Phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến hoạt động khoáng sản; nâng cao năng lực quản lý cho địa phương trong việc cấp phép, quản lý, giám sát hoạt động khoáng sản trên địa bàn nhất là vai trò rất quan trọng của các Chi cục Môi trường tại địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2024

Ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường

22

Luật Phòng bệnh

Kiểm soát các yếu tố nguy cơ, hạn chế sự gia tăng tỷ lệ người tiền bệnh, mắc bệnh, tàn tật và tử vong sớm tại cộng đồng do bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng và tăng cường năng lực giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm.

Bộ Y tế

2023 - 2024

Ngành, lĩnh vực y tế

23

Luật Dân số (thay thế Pháp lệnh Dân số)

Sửa đổi, bổ sung Điều 41 và một số điều liên quan tại dự thảo Luật: Phân quyền tổ chức mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số toàn diện. Củng cố mạng lưới dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Bộ Y tế

2024 - 2025

Ngành, lĩnh vực y tế

24

Luật Công nghiệp công nghệ số

Xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp ICT, công nghiệp công nghệ số. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển công nghiệp ICT, công nghiệp công nghệ số; ngành ICT, công nghệ số giải quyết các bài toán của Việt Nam, đóng góp vào chuyển đổi số (xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số), góp phần tạo bứt phá về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; khai thác hiệu quả, làm chủ các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0; đi từ ứng dụng công nghệ đến làm chủ một số công nghệ lõi, tiến tới đóng góp công nghệ cho thế giới; làm chủ việc phát triển các nền tảng, sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số.

Bộ Thông tin và Truyền thông

2022 - 2025

Ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông

25

Luật Ngân sách nhà nước

Phân cấp ngân sách nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; trong đó chú trọng phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, nhất là trong việc bảo đảm nguồn lực đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng yếu và phát triển liên kết vùng miền; đồng thời phát huy tính chủ động, đổi mới của ngân sách địa phương, tạo điều kiện cho các cấp chính quyền địa phương linh hoạt, sáng tạo trong sử dụng các nguồn lực hợp pháp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Phân quyền quản lý nguồn thu, bảo đảm cho địa phương có sự độc lập, linh hoạt nhất định trong phân bổ nguồn lực tài chính của địa phương, đặc biệt đối với các địa phương tự chủ về ngân sách nhà nước.

- Phân quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyết định chế độ, định mức chi ngân sách phù hợp với địa phương và đảm bảo khả năng cân đối ngân sách địa phương (ngoài chế độ, định mức chi do trung ương quy định).

Bộ Tài chính

2022-2025

Ngành, lĩnh vực tài chính

26

Luật Đường sắt

Sửa đổi, bổ sung Điều 17, Điều 24, Điều 48 và một số điều liên quan: Phân quyền cho địa phương thực hiện gác và chịu trách nhiệm về an toàn giao thông tại các đường ngang trên địa bàn quản lý.

Bộ Giao thông vận tải

2022 - 2025

Ngành, lĩnh vực giao thông vận tải

27

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 92 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam theo hướng phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý chướng ngại vật ngoài sân bay (vùng phụ cận).

- Sửa đổi, bổ sung Điều 123 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam theo hướng phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải

2023 - 2025

Ngành, lĩnh vực giao thông vận tải

28

Luật Báo chí

- Sửa đổi, bổ sung Điều 22 và một số điều liên quan: Phân quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương đối với việc quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại địa phương.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 35 và một số điều liên quan: Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương cấp giấy phép xuất bản đặc san của cơ quan, tổ chức ở tnh, thành phố trực thuộc trung ương; xem xét, giải quyết việc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san của cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Thông tin và Truyền thông

2022 - 2026

Ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông

29

Luật An toàn thực phẩm

Sửa đổi, bổ sung Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64 và một số điều liên quan: Phân định thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng chỉ giao cho một đầu mối quản lý nhà nước theo cấp quản lý.

Bộ Y tế

2025 - 2026

Ngành, lĩnh vực y tế

30

Luật Biến đổi khí hậu

Giao quyền chủ động cho các địa phương triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) thuộc phạm vi quản lý; xây dựng, cập nhật và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của địa phương; thực hiện việc lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; tổ chức triển khai các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; xây dựng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; kiểm kê khí nhà kính, quản lý hoạt động giảm phát thải khí nhà kính cấp tỉnh; thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2026

Ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường

2. Một số nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

TT

Văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

Nội dung định hướng phân cấp

Cơ quan chủ trì

Thời gian hoàn thành

1

Một số Nghị quyết của Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với một số địa phương

Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với một số địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương liên quan

2022 - 2025

3. Các Nghị định của Chính phủ

TT

Văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

Nội dung định hướng phân cấp

Cơ quan chủ trì

Thời gian hoàn thành

Thuộc ngành, lĩnh vực

A

Phân cấp giữa Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ

04 nghị định (thuộc 04 ngành, lĩnh vực) có dấu “*” là các nghị định trùng với các nghị định ở Mục B (có nội dung phân cấp cho cả bộ, ngành và địa phương).

1*

Nghị định sửa đổi Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

- Phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ cho người đứng đầu cơ quan chủ quản đối với một số chương trình, dự án sử dụng vốn vay từ nguồn ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA.

- Phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư cho Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm B, C theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2022

Ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

2

Nghị định về Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam

Phân cấp/ủy quyền việc quyết định thành lập cơ quan lãnh sự danh dự và chấp thuận Lãnh sự danh dự, khu vực lãnh sự đối với Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ Ngoại giao

2022

Ngành, lĩnh vực đối ngoại

3

Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

Sửa đổi phạm vi quản lý nhà nước đối với các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật trong công tác xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật.

Bộ Tư pháp

2022

Ngành, lĩnh vực tư pháp

4*

Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Quy định trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện quản lý nhà nước về việc cưới, việc tang.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2023

Ngành, lĩnh vực văn hóa

5*

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về kiểm soát quyền lực trong thực hiện phân cấp, phân quyền

Phân cấp thẩm quyền về thanh tra, kiểm soát quyền lực trong thực hiện phân cấp, phân quyền.

Thanh tra Chính phủ

2022 - 2024

Ngành, lĩnh vực thanh tra

6*

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Phân cấp thẩm quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2025

Ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường

B

Phân cấp giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương

 

 

 

 

1

Nghị định sửa đổi Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Phân cấp thẩm quyền quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2022

Ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

2

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Phân cấp thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Bộ Thông tin và Truyền thông

2022

Ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông

3

Nghị đnh số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

Sửa đổi Điều 17 theo hướng phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện gác và chịu trách nhiệm về an toàn giao thông tại các đường ngang trên địa bàn quản lý.

Bộ Giao thông vận tải

2022

Ngành, lĩnh vực giao thông vận tải

4

Nghị định quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Phân cấp cho chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập hoặc không thành lập cơ quan chuyên môn thuộc cấp mình quản lý.

Bộ Nội vụ

2022

Ngành, lĩnh vực nội vụ

5

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng

Sửa đổi, bổ sung Điều 13, Điều 36 theo hướng tiếp tục tăng cường phân cấp thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xây dựng công trình phù hợp với điều kiện thực tế.

Bộ Xây dựng

2022

Ban hành 01 Nghị định sửa đổi, bổ sung 02 Nghị định (từ số 5 đến số 6) thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng

6

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 24 theo hướng tiếp tục tăng cường phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xây dựng công trình phù hợp với điều kiện thực tế, ngoại trừ kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh sẽ do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định.

Bộ Xây dựng

2022

7

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Phân cấp thẩm quyền quyết quản lý nhà nước về giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2022 (đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung)

Ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo

8

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về quản lý nhãn hàng hóa.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2022

Ban hành 01 Nghị định sửa đổi, bổ sung 02 Nghị định (từ số 8 đến số 9) thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ

9

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ; lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ; lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2022

10

Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước

- Bãi bỏ thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc quyết định điều kiện cho vay đối với các dự án hp đặc biệt quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

- Bãi bỏ thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc quyết định việc cho vay vượt quá thời gian cho vay tối đa quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 32/2017/NĐ-CP, thay vào đó có thể tăng mức cho vay để Ngân hàng Phát triển việt Nam tự quyết định trong giới hạn này.

- Bãi bỏ thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định bảo đảm tiền vay đối với các dự án đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 32/2017/NĐ-CP.

Bộ Tài chính

2022

Ngành, lĩnh vực tài chính

11

Nghị định thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Sửa đổi Điều 42, 43, 44 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và khoản 7 Điều 1 Nghị định số 66/2020/NĐ-CP theo hướng phân cấp cho chính quyền địa phương theo hướng giao trách nhiệm nhiều hơn cho cơ quan quản lý nhà nước về Công Thương địa phương để có đủ công cụ, điều kiện thực hiện vai trò, chức năng đầu mối quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Bộ Công Thương

2022

Ngành, lĩnh vực công thương

12

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược

Phân cấp cho Sở Y tế thực hiện cấp phép nhập khẩu thuốc viện trợ được các đoàn công tác khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo của nước ngoài mang theo để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo; thuốc viện trợ sử dụng cho bệnh nhân cụ thể và các trường hợp nhập khẩu thuốc viện trợ khác trừ thuốc viện trợ sử dụng cho chương trình y tế nhà nước.

Bộ Y tế

2022

Ngành, lĩnh vực y tế

13

Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

- Nghiên cứu để sửa đổi Điều 6 theo hướng phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý.

- Nghiên cứu để sửa đổi Điều 20 để làm rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức giao thông và quản lý, bảo trì đường cao tốc do địa phương đầu tư.

- Rà soát để giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo trì đường quốc lộ, chuẩn bị đầu tư giải phóng mặt bằng để thực hiện các nội dung phân quyền trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) sau khi được ban hành.

Bộ Giao thông vận tải

Sau khi Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được ban hành. Đối với các nội dung tại mục 1, mục 2 hoàn thành năm 2022.

Ngành, lĩnh vực giao thông vận tải

14

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp

Phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2023

Ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

15

Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Quy định trách nhiệm của địa phương trong việc thực hiện quản lý nhà nước về việc cưới, việc tang.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2023

Ban hành 01 Nghị định sửa đổi, bổ sung 02 Nghị định (từ số 15 đến số 16) thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

16

Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 quy định về công tác gia đình

- Ban hành bộ tài liệu mẫu về giáo dục tiền hôn nhân; giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức tiền hôn nhân.

- Phân cấp thẩm quyền cấp phép cho các cơ sở thực hiện tư vấn về hôn nhân và gia đình, thực hiện giáo dục kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho người chuẩn bị kết hôn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2023

17

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi bổ sung trên địa bàn cấp tỉnh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2022 - 2024

Ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

18

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về kiểm soát quyền lực trong thực hiện phân cấp, phân quyền

Phân cấp quản lý hoạt động kiểm soát quyền lực trong thực hiện phân cấp, phân quyền.

Thanh tra Chính phủ

2022 - 2024

Ngành, lĩnh vực thanh tra

19

Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam

Sửa đổi Điều 15 theo hướng phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý chướng ngại vật ngoài sân bay (vùng phụ cận).

Bộ Quốc phòng

Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam được ban hành

20

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

- Rà soát, sửa đổi điều kiện của luồng đường thủy nội địa quốc gia quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP theo hướng chuyển một số luồng đường thủy nội địa quốc gia thành luồng đường thủy nội địa địa phương để thực hiện giao cho địa phương quản lý.

- Phân cấp một số nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường thủy nội địa cho địa phương thực hiện trên luồng đường thủy nội địa quốc gia.

Bộ Giao thông vận tải

2023 - 2025

Ngành, lĩnh vực giao thông vận tải

21

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Phân cấp thẩm quyền giao khu vực biển cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi 03 hải lý cho một số mục đích sử dụng biển với diện tích nhỏ khác.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2025

Ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường

4. Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

TT

Văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

Nội dung định hướng phân cấp

Cơ quan chủ trì

Thời gian hoàn thành

Cơ sở đề xuất

Thuộc ngành, lĩnh vực

1

Quản lý rừng

Phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2022

Theo đề nghị của các địa phương

Ngành, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phân cấp quản lý nhà nước trong liên kết vùng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2022 - 2026

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị

Ngành, lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập các Hội đồng điều phối các vùng kinh tế trọng điểm (nằm trong vùng kinh tế - xã hội) tương tự vùng đồng bằng sông Cửu Long

Phân cấp quản lý nhà nước trong liên kết vùng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2022 - 2026

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị

Ngành, lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

5. Các Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

STT

Văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

Nội dung định hướng phân cấp

Cơ quan chủ trì

Thời gian hoàn thành

Cơ sở đề xuất

Thuộc ngành, lĩnh vực

1

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Sửa đổi quy định Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23 của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT theo hướng phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền liên quan đến đấu nối vào quốc lộ.

Bộ Giao thông vận tải

2022

Bộ Giao thông vận tải đề nghị

Thuộc ngành, lĩnh vực Giao thông vận tải

2

Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

Sửa đổi Điều 9 về trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Giao thông vận tải

2022

Bộ Giao thông vận tải đề nghị

Thuộc ngành, lĩnh vực Giao thông vận tải

3

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Sửa đổi khoản 5 Điều 62 theo hướng phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền in, cấp phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải.

Bộ Giao thông vận tải

2022

Bộ Giao thông vận tải đề nghị

Thuộc ngành, lĩnh vực Giao thông vận tải

4

Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo được công bố; quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam; quản lý các tuyến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển; quản lý các hoạt động đặc thù vui chơi giải trí ở vùng nước cảng biển.

Bộ Giao thông vận tải

2022

Bộ Giao thông vận tải đề nghị

Thuộc ngành, lĩnh vực Giao thông vận tải

5

Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 26/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2022

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị

Thuộc ngành, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

6

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp huyện, cấp tnh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp huyện, cấp tỉnh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2022

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị

Thuộc ngành, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

7

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc kiểm tra nhà nước về đo lường.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2022

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị

Thuộc ngành, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

8

Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Phân cấp thẩm quyền quản lý việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ

2022

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị

Thuộc ngành, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

9

Thông tư 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung; Thông tư số 21/2020/TT-BGTVT ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung Chương IV theo hướng phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải

Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam được ban hành.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị

Thuộc ngành, lĩnh vực Giao thông vận tải

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 26/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thông tư 26/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi