Nghị quyết 45/2007/NQ-CP của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu, tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XII

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 45/2007/NQ-CP

Nghị quyết 45/2007/NQ-CP của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu, tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XII
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:45/2007/NQ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:07/08/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Cơ cấu tổ chức của Chính phủ - Ngày 07/8/2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2007/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XII. Theo đó, các Bộ trưởng của các Bộ mới (Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) có trách nhiệm phối hợp ngay với các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ nhiệm kỳ Khóa XI có liên quan để tiến hành bàn giao nguyên trạng tổ chức, biên chế, tài chính và tài sản của các cơ quan đơn vị được chuyển giao vào Bộ mình phụ trách; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng Nghị định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ mình phụ trách để trình Chính phủ trong tháng 8/2007. Và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng trình Chính phủ trong tháng 8/2007 ban hành các văn bản về việc: chuyển Tổng cục du lịch vào Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyển Ban Thi đua Khen thưởngTrung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ; Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ; chuyển chức năng quản lý nhà nước và các tổ chức, đơn vị tương ứng của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (Nhiệm kỳ Khóa XI) sang các Bộ có liên quan; chuyển chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hóa -Thông tin (Nhiệm kỳ Khóa XI) sang Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem chi tiết Nghị quyết 45/2007/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 45/2007/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2007

VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

VỀ CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ KHOÁ XII

 

 

 

Sáng ngày 05 tháng 8 năm 2007, Chính phủ nhiệm kỳ Khoá XII họp phiên đầu tiên bàn và quyết nghị các vấn đề sau:

1. Chính phủ thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ Khoá XII do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình.

Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Khoá XII được xây dựng trên tinh thần quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá X, đã được Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khoá XII. Để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ giao:

a. Các Bộ trưởng của các Bộ mới (Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) có trách nhiệm phối hợp ngay với các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ nhiệm kỳ Khoá XI có liên quan để tiến hành bàn giao nguyên trạng tổ chức, biên chế, tài chính và tài sản của các cơ quan, đơn vị được chuyển giao vào Bộ mình phụ trách; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng Nghị định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ mình phụ trách để trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2007.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện ngay việc cấp con dấu mới đối với các Bộ: Công thương; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thông tin và truyền thông.

Các cơ quan thuộc Chính phủ được sắp xếp vào các Bộ tương ứng được tiếp tục sử dụng con dấu cũ cho đến khi Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ có hiệu lực.

Đối với các Bộ có thay đổi Bộ trưởng thì Bộ trưởng mới và Bộ trưởng cũ phải tiến hành bàn giao công việc ngay để bảo đảm chỉ đạo điều hành liên tục các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Bộ.

b. Giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2007 ban hành các văn bản:

- Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, thay thế Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002;

- Nghị định của Chính phủ về việc: chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; chuyển Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn Giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ;

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc: chuyển chức năng quản lý nhà nước và các tổ chức, đơn vị tương ứng của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (nhiệm kỳ Khoá XI) sang các Bộ có liên quan; chuyển chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hoá - Thông tin (nhiệm kỳ Khoá XI) sang Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Bộ Nội vụ hướng dẫn các Bộ, cơ quan, đơn vị bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu lưu trữ; Bộ Tài chính hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận về tài chính, tài sản và phối hợp với Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phương án bố trí, điều chuyển trụ sở của các Bộ, cơ quan bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

c. Ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ giữ nguyên tên gọi, nhưng cần điều chỉnh, bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan mình phụ trách, trình Chính phủ trong tháng 9 và tháng 10 năm 2007.

- Bộ Nội vụ trình Chính phủ Nghị định về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện để kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn ở địa phương, bảo đảm đồng bộ theo cơ cấu của Chính phủ Khoá XII, trong tháng 10 năm 2007.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện trong tháng 10 và tháng 11 năm 2007.

2. Về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2007 và một số công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Tình hình kinh tế - xã hội trong 7 tháng đầu năm vẫn tiếp tục phát triển theo hướng tích cực và duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng khá. Sản xuất nông nghiệp ổn định. Kim ngạch xuất khẩu tăng 19,6%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 55% dự toán cả năm, cao hơn so với các năm trước. Các hoạt động văn hóa, xã hội được đẩy mạnh và có nhiều tiến bộ. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp, các ngành triển khai khẩn trương theo Chương trình hành động của Chính phủ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị, xã hội ổn định.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh trong nông nghiệp đang diễn biến phức tạp, nhập siêu còn lớn, chỉ số giá 7 tháng tăng cao, tình hình tai nạn giao thông vẫn chưa được kiềm chế... Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo đồng bộ, toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ đã đề ra trong Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 và các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lưu ý một số công tác sau đây:

- Kiểm soát chỉ số tăng giá cả hàng hoá là nhiệm vụ hàng đầu, các Bộ, cơ quan thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường được đề ra trong Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, duy trì mức lạm phát trong tầm kiểm soát của Nhà nước; tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới về cơ chế quản lý giá, nhất là giá những mặt hàng thiết yếu, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng đầu cơ và gian lận thương mại.

- Duy trì ổn định các cân đối vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn, ách tắc để phát triển sản xuất, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là các công trình sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước. Trong sản xuất nông nghiệp cần điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp để tránh được dịch bệnh; quy hoạch mạng lưới giết mổ gia súc, gia cầm. Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt để dập tắt các dịch bệnh với người, dịch cúm gia cầm và dịch bệnh khác đối với gia súc và cây trồng.

- Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất hàng hoá cho xuất khẩu, hạn chế nhập siêu; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để từng bước cân đối vững chắc xuất, nhập khẩu.

- Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai khẩn trương, đồng bộ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống thiên tai, bão lũ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

   THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi