Nghị định 53/CP của Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 53/CP NGàY 7 THáNG 8 NăM 1995

Về Cơ CấU Tổ CHứC CủA TổNG CụC DU LịCH

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 27 tháng 12 năm 1992 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch.

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

NGHị địNH :

Điều 1:

Nay quy định cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch như sau:

a. Các tổ chức giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:

- Vụ Kế hoạch và đầu tư,

- Vụ lữ hành,

- Vụ Khách sạn,

- Vụ Hợp tác quốc tế,

- Vụ Tổ chức - cán bộ,

- Thanh tra Tổng cục,

- Văn phòng Tổng cục (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng).

b. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Tổng cục:

- Viện nghiên cứu phát triển du lịch.

- Trung tâm công nghệ thông tin du lịch.

- Tạp chí du lịch.

Các trường nghiệp vụ du lịch ở Hà Nội và Vũng Tàu do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quyết định (sau khi có sự nhất trí của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo) trên cơ sở trường Du lịch Việt Nam và trường Du lịch dịch vụ dầu khí Vũng Tàu hiện có.

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị nói tại Điều 1 do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quy định.

 

Điều 2:

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3:

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 53/CP của Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 53/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 07/08/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------
No: 53-CP
Hanoi, August 07, 1995

 
DECREE
ON ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE GENERAL DEPARTMENT OF TOURISM
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No.20-CP of December 27, 1992 of the Government providing for the functions, tasks, powers and organizational structure of the General Department of Tourism;
At the proposals of the General Director of the General Department of Tourism and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECREES:
Article 1.- To provide for the organizational structure of the General Department of Tourism, as follows:
a/ The units to assist the General Director in exercising the State management function:
- The Department of Planning and Investment
- The Department of Traveling
- The Department of Hotel
- The Department of International Cooperation
- The Department of Organization and Personnel
- The General Department's Inspectorate
- The Office of the General Department (with representatives in Ho Chi Minh City and Da Nang City).
b/ The non-business units attached to the General Department:
- The Institute of Tourist Research and Development
- The Center for Tourist Information Technology
- The Tourism Magazine.
The establishment of tourist schools in Hanoi and Vung Tau shall be decided by the General Director of the General Department of Tourism (with the consent of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel and the Minister of Education and Training) on the basis of the existing Vietnam Tourist School and Vung Tau Tourist-Service School of the oil and gas industry. The functions, tasks and organizational structure of the units mentioned in Article 1 shall be determined by the General Director of the General Department of Tourism.
Article 2.- This Decree takes effect from the date of its signing for promulgation. The earlier regulations which are contrary to this Decree are now annulled.
Article 3.- The General Director of the General Department of Tourism, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!