Chỉ thị 08/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế cơ quan Bộ và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 08/2006/CT-BXD

Chỉ thị 08/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế cơ quan Bộ và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/2006/CT-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành:04/05/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 08/2006/CT-BXD

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 08/2006/CT-BXD NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 2006

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

CÁC TỔ CHỨC PHÁP CHẾ CƠ QUAN BỘ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

TRỰC THUỘC BỘ

 

Trong những năm qua công tác pháp chế tại cơ quan Bộ và tại các doanh nghiệp từng bước được củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong việc tổ chức và thực hiện công tác pháp chế tại cơ quan Bộ và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ còn nhiều tồn tại và hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu thực tế. Công tác soạn thảo văn bản pháp luật còn chậm, chất lượng chưa cao; đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế còn thiếu và hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ; điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn. Tại các doanh nghiệp công tác pháp chế còn chưa được quan tâm đúng mức, nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức pháp chế hoặc chưa bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế. Do vậy, trong hoạt động của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định122/2004/NĐ-CP) và Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT/BTP-BNV ngày 24/1/2005 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 122/2004/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư 01/2005/TTLT/BTP-BNV); để kiện toàn tổ chức và tăng cường công tác pháp chế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị:

1. Phổ biến, quán triệt sâu sắc Nghị định 122/2004/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT/BTP-BNV chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch củng cố, kiện toàn, tăng cường công tác pháp chế của cơ quan Bộ và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tế và các quy định của Chính phủ.

2. Vụ Pháp chế rà soát đánh giá tình hình thực tế của Vụ về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và các điều kiện khác theo quy định của Nghị định 122/2004/NĐ-CP báo cáo Bộ trưởng trong Quý II năm 2006, đề xuất biện pháp kiện toàn tổ chức biên chế của Vụ đảm bảo đủ điều kiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Nghị định 122/2004/NĐ-CP.

3. Cục Quản lý nhà, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức một bộ phận chuyên trách làm công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định 122/2004/NĐ-CP, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công việc và biên chế của đơn vị để lựa chọn mô hình tổ chức pháp chế cho phù hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định trong Quý II/2006. Chức danh, tiêu chuẩn của cán bộ làm công tác pháp chế tại Cục thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 122/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 01/2005/TTLT/BTP-BNV.

Bộ phận pháp chế tại các Cục có nhiệm vụ giúp Cục trưởng thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật; chủ trì tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Cục.

4. Trong Quý II năm 2006, các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại đơn vị mình theo quy định tại Nghị định 122/2004/NĐ-CP. Các doanh nghiệp có thể thành lập Phòng hoặc Ban pháp chế phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trường hợp không thành lập Phòng hoặc Ban pháp chế riêng thì phải giao cho một đơn vị đảm nhiệm công tác pháp chế và phải cử cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế. Chức danh, tiêu chuẩn của cán bộ làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 122/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 01/2005/TTLT/BTP-BNV. Các doanh nghiệp đảm bảo kinh phí, điều kiện làm việc để bộ phận pháp chế tại doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 6 của Nghị định 122/2004/NĐ-CP.

5. Trong Quý II năm 2006, Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, đánh giá tổng hợp tình hình biên chế, tiêu chuẩn chức danh của cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tại cơ quan Bộ và các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ; hướng dẫn các đơn vị xác định cụ thể về chức danh và cơ cấu cán bộ làm công tác pháp chế theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 122/2004/NĐ-CP; đề xuất trình Bộ trưởng biện pháp củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu thực tế và quy định của Chính phủ.

6. Vụ Pháp chế phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ sở đào tạo xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và chuyên ngành đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định 122/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 01/2005/TTLT/BTP-BNV.

7. Kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động pháp chế như công tác xây dựng pháp luật, rà soát, kiểm tra và phổ biến, giáo dục pháp luật được cân đối trong dự toán ngân sách thường xuyên hàng năm của Bộ, trường hợp cần thiết thì lập dự toán riêng trình Bộ trưởng quyết định. Đối với các đơn vị được giao dự toán ngân sách riêng thì kinh phí hỗ trợ cho công tác pháp chế được cân đối trong dự toán ngân sách được giao hàng năm của đơn vị.

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học đảm bảo điều kiện về phòng làm việc, trang thiết bị và các điều kiện khác cho tổ chức pháp chế cơ quan Bộ; xây dựng, củng cố mạng thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu pháp luật, đảm bảo hệ thống thông tin pháp luật luôn đầy đủ, cập nhật và thông suốt.

8. Định kỳ 6 tháng và hàng năm các đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế và kiến nghị, đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc, khó khăn gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Vụ pháp chế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Quân

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi