Thông tư 16/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 16/2004/TT-BLĐTBXH

Thông tư 16/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:16/2004/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành:12/11/2004Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Chính sách xã hội - Theo thông tư số 16/2004/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 12/11/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 168/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP về chính sách cứu trợ xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn: kể từ ngày 01/01/2005, trẻ em ở các cơ sở Bảo trợ xã hội của Nhà nước, được cơ quan y tế kết luận bị nhiễm HIV/AIDS thì được hưởng mức trợ cấp sinh họat phí nuôi dưỡng thấp nhất là: 210.000 đồng/tháng...

Xem chi tiết Thông tư 16/2004/TT-BLĐTBXH tại đây

tải Thông tư 16/2004/TT-BLĐTBXH

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 16/2004/TT-BLĐTBXH NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2004
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 168/2004/NĐ-CP
NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/2000/NĐ-CP NGÀY 09/3/2000
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CỨU TRỢ Xà HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 168/2004/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/03/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định này như sau:

1. Trẻ em ở các cơ sở Bảo trợ xã hội của Nhà nước, được cơ quan y tế có thẩm quyền (quy định tại Quyết định số 3052/2000/QĐ-BYT ngày 29/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính) kết luận bị nhiễm HIV/AIDS thì được hưởng mức trợ cấp sinh họat phí nuôi dưỡng thấp nhất cũng bằng mức quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 168/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội.

2. Quy trình xét duyệt, tiếp nhận trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS vào cơ sở Bảo trợ xã hội thực hiện theo Thông tư số 18/2000/LĐ-TBXH ngày 28/7/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 9/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội.

3. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Nghị định 168/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 của Chính phủ được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ về ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế và Thông tư số 17/1998/TT-BYT ngày 19/12/1998 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện việc khám, chữa bệnh, sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh và thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

4. Mẫu số 04/LĐTB&XH-BTXH (Quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã về việc hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên tại xã, phường, thị trấn) ban hành theo Thông tư số 18/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28/7/2000 được thay bằng mẫu số 04/LĐ-TBXH-BTXH kèm theo Thông tư này. (Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã về việc hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên tại xã, phường, thị trấn).

5. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội để nghiên cứu xem xét giải quyết.

 


Mẫu số 04/LĐTB&XH-BTXH

(Theo Thông tư số 16/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2004)

 

UBND HUYỆN, QUẬN, THỊ Xà .........

Số:......./......QĐ-UB

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày..... tháng..... năm.....

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ Xà........
VỀ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP CỨU TRỢ Xà HỘI THƯỜNG XUYÊN
TẠI Xà, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ Xà...............

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2003 theo lệnh của Chủ tịch nước số 21/2003/L.CTN công bố ngày 10 tháng 12 năm 2003 về việc công bố Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định số 168/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 của Chính phủ; Thông tư số 16/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội (Tổ chức - Lao động, Xã hội hoặc Nội vụ - Lao động) và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã).

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Số đối tượng được hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội hàng tháng là..... suất (bằng chữ...........) có danh sách kèm theo.

 

Điều 2. Những đối tượng có tên trong danh sách hưởng mức........ đ/tháng/người kể từ ngày...... tháng...... năm..........

 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổ chức - Lao động, Xã hội hoặc Nội vụ - Lao động) huyện, quận, thị xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và những người có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN.............

 

Nơi nhận

- Như Điều 3

- UBND tỉnh (Để báo cáo)

- Sở LĐTBXH (Để báo cáo)

- Lưu VP, TC-LĐXH

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi