Thông tư 16/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 16/2004/TT-BLĐTBXH NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2004
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 168/2004/NĐ-CP
NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/2000/NĐ-CP NGÀY 09/3/2000
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CỨU TRỢ Xà HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 168/2004/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/03/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định này như sau:

1. Trẻ em ở các cơ sở Bảo trợ xã hội của Nhà nước, được cơ quan y tế có thẩm quyền (quy định tại Quyết định số 3052/2000/QĐ-BYT ngày 29/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính) kết luận bị nhiễm HIV/AIDS thì được hưởng mức trợ cấp sinh họat phí nuôi dưỡng thấp nhất cũng bằng mức quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 168/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội.

2. Quy trình xét duyệt, tiếp nhận trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS vào cơ sở Bảo trợ xã hội thực hiện theo Thông tư số 18/2000/LĐ-TBXH ngày 28/7/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 9/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội.

3. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Nghị định 168/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 của Chính phủ được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ về ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế và Thông tư số 17/1998/TT-BYT ngày 19/12/1998 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện việc khám, chữa bệnh, sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh và thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

4. Mẫu số 04/LĐTB&XH-BTXH (Quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã về việc hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên tại xã, phường, thị trấn) ban hành theo Thông tư số 18/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28/7/2000 được thay bằng mẫu số 04/LĐ-TBXH-BTXH kèm theo Thông tư này. (Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã về việc hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên tại xã, phường, thị trấn).

5. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội để nghiên cứu xem xét giải quyết.

 


Mẫu số 04/LĐTB&XH-BTXH

(Theo Thông tư số 16/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2004)

 

UBND HUYỆN, QUẬN, THỊ Xà .........

Số:......./......QĐ-UB

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày..... tháng..... năm.....

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ Xà........
VỀ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP CỨU TRỢ Xà HỘI THƯỜNG XUYÊN
TẠI Xà, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ Xà...............

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2003 theo lệnh của Chủ tịch nước số 21/2003/L.CTN công bố ngày 10 tháng 12 năm 2003 về việc công bố Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định số 168/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 của Chính phủ; Thông tư số 16/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội (Tổ chức - Lao động, Xã hội hoặc Nội vụ - Lao động) và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã).

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Số đối tượng được hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội hàng tháng là..... suất (bằng chữ...........) có danh sách kèm theo.

 

Điều 2. Những đối tượng có tên trong danh sách hưởng mức........ đ/tháng/người kể từ ngày...... tháng...... năm..........

 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổ chức - Lao động, Xã hội hoặc Nội vụ - Lao động) huyện, quận, thị xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và những người có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN.............

 

Nơi nhận

- Như Điều 3

- UBND tỉnh (Để báo cáo)

- Sở LĐTBXH (Để báo cáo)

- Lưu VP, TC-LĐXH

Thuộc tính văn bản
Thông tư 16/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 16/2004/TT-BLĐTBXH Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 12/11/2004 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!