Quyết định 3143/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án tăng cường các biện pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3143/QĐ-BTP

Quyết định 3143/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án tăng cường các biện pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3143/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:21/11/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

Số: 3143/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CỦA BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án tăng cường các biện pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. PHẠM VI, MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Phạm vi

Đề án tập trung vào việc bảo đảm các điều kiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp với tư cách là cơ quan đầu mối, giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Bảo đảm việc thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp có hiệu quả, khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập hiện nay, góp phần tăng cường và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp, đồng thời bảo đảm hoạt động giám định tư pháp đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động tố tụng trong điều kiện đẩy mạnh cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Nâng cao trách nhiệm và xác định cơ chế trách nhiệm của Lãnh đạo và cán bộ, công chức của Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan về vai trò, trách nhiệm, nội dung quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

- Bảo đảm thực hiện thống nhất và có hiệu quả vai trò đầu mối của Bộ Tư pháp trong việc điều phối hoạt động quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương trên cả nước về giám định tư pháp.

- Bảo đảm cơ chế phối hợp hiệu quả, thông tin thông suốt giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành và địa phương trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

- Tăng cường và bảo đảm nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp.

3. Quan điểm chỉ đạo

- Các biện pháp bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp phải toàn diện, thực chất, có tính khả thi, tạo chuyển biến thực sự về chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

- Bám sát vào nội dung, yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp theo quy định của Luật giám định tư pháp, Đề án “đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”, các văn bản khác có liên quan.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp; bảo đảm đáp ứng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin của yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp trong tình hình mới.

- Bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả trong việc xây dựng và thực hiện Đề án với lộ trình hợp lý, phân công và xác định trách nhiệm cụ thể, rõ ràng.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp.

1.1. Tăng cường chỉ đạo, quán triệt các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm thống nhất về nhận thức trong hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp bằng các hình thức thích hợp.

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ.

- Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Đơn vị phối hợp chuẩn bị: Văn phòng Bộ và đơn vị có liên quan.

- Kết quả cần đạt được: Các cá nhân, đơn vị có thẩm quyền, trách nhiệm trong cơ quan Bộ Tư pháp nhận thức đầy đủ, thông suốt về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp, từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

- Thời gian: Thường xuyên.

1.2. Tăng cường thông tin, phối hợp trong quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến giám định tư pháp, theo hướng tăng cường sự tham gia, phối hợp của Cục Bổ trợ tư pháp trong quá trình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản, đề án, nhiệm vụ khác mà các đơn vị khác chủ trì thực hiện có liên quan đến giám định tư pháp, tăng cường thông tin, phối hợp và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan đối với các nhiệm vụ về giám định tư pháp mà Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Viện Khoa học pháp lý, Cục Quản lý xử lý hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục Công tác phía Nam và các đơn vị khác có liên quan.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Kết quả cần đạt được: Bảo đảm các vấn đề có liên quan đến giám định tư pháp được phối hợp, xử lý có hiệu quả trong quá trình xây dựng các văn bản, đề án cũng như triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.3. Rà soát, đánh giá, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp về tình hình công tác giám định tư pháp, trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp, đề xuất, kiến nghị.

- Đơn vị đầu mối: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Bộ và các đơn vị khác có liên quan.

- Kết quả cần đạt được: Kịp thời phát hiện và có phương án giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong công tác giám định tư pháp và quá trình thực hiện quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp.

- Thời gian: Định kỳ hàng quý.

2. Tăng cường vai trò đầu mối, tham mưu giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp

2.1. Tăng cường việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động giám định tư pháp, các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện trách nhiệm đối với công tác giám định tư pháp.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ Tư pháp.

- Kết quả cần đạt được: Bảo đảm thực hiện tốt, có hiệu quả vai trò đầu mối của Bộ Tư pháp trong việc giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp trong toàn quốc.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.2. Kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, người có thẩm quyền khác về tình hình công tác giám định tư pháp và những kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương thực hiện.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ Tư pháp.

- Kết quả cần đạt được: Báo cáo tình hình công tác giám định tư pháp và những kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc.

2.3. Tiến hành kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp của các Bộ, ngành và địa phương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan.

- Kết quả cần đạt được: Tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra về tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp của các Bộ, ngành và địa phương, trong đó ưu tiên và tập trung kiểm tra, thanh tra tại Bộ, ngành và địa phương còn có vướng mắc, khó khăn về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp hoặc hoạt động giám định tư pháp chưa hiệu quả.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, theo chuyên đề hoặc lồng ghép việc kiểm tra thực hiện các văn bản, đề án với kế hoạch kiểm tra chung của từng năm.

3. Tăng cường sự phối hợp, xây dựng cơ chế thông tin thông suốt giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành chủ quản, các địa phương và các cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp Trung ương, các cơ quan có liên quan

3.1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp, kết nối thông tin giữa Bộ Tư pháp với một số Bộ, ngành chủ quản trong các lĩnh vực giám định chủ chốt, các UBND cấp tỉnh về tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở lĩnh vực, phạm vi thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành và địa phương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Bộ, các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan và Sở Tư pháp.

- Kết quả cần đạt được: Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành chủ quản trong các lĩnh vực giám định tư pháp chủ chốt như giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự, tài chính, ngân hàng, xây dựng, văn hóa, thông tin và truyền thông và một số lĩnh vực khác có liên quan trực tiếp đến công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng được ban hành và triển khai thực hiện trên thực tế; bảo đảm các thông tin, số liệu về tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp giữa các Bộ, ngành và một số UBND cấp tỉnh với Bộ Tư pháp được đầy đủ, kịp thời và chính xác, phục vụ có hiệu quả cho việc thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp nói riêng, các Bộ, ngành và địa phương nói chung.

- Thời gian thực hiện: 2015 - 2018.

3.2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp, thông tin giữa Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành chủ quản với các cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp Trung ương về thống kê, đánh giá trưng cầu giám định, dự báo nhu cầu giám định; tình hình đáp ứng yêu cầu giám định của các Bộ, ngành và địa phương; tình hình đánh giá và sử dụng kết luận giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Bộ, các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Kết quả cần đạt được: Quy chế phối hợp, thông tin giữa Bộ Tư pháp và các cơ quan tiến hành tố tụng cấp Trung ương (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) được ban hành và triển khai thực hiện trên thực tế; bảo đảm các thông tin, số liệu về tình hình trưng cầu, yêu cầu, đánh giá, sử dụng kết luận giám định được đầy đủ, kịp thời và chính xác, phục vụ có hiệu quả cho việc thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: 2015 -2018.

3.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc nắm bắt thông tin, đề xuất các giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng nói chung, giải quyết các vụ án tham nhũng nói riêng.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Bộ, các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Kết quả cần đạt được: Quy chế phối hợp, thông tin giữa Bộ Tư pháp và Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan khác có liên quan được ban hành và được triển khai thực hiện trên thực tế; bảo đảm thông tin kịp thời, phối hợp có hiệu quả trong việc giải quyết các vướng mắc, khó khăn có liên quan đến giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng nói chung, giải quyết các vụ án tham nhũng nói riêng.

- Thời gian thực hiện: 2015 - 2018.

3.4. Tổ chức họp giao ban giữa Bộ Tư pháp với đại diện các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan về tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Bộ, các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Kết quả cần đạt được: Kịp thời thông tin, trao đổi, bàn bạc, thống nhất ý kiến giữa Bộ Tư pháp và các cơ quan Bộ, ngành, cơ quan có liên quan về công tác giám định tư pháp, đặc biệt là các vướng mắc, khó khăn trong tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp để kịp thời có phương án giải quyết.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng quý hoặc định kỳ 6 tháng tùy thuộc vào tình hình thực tế.

4. Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp

4.1. Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về giám định tư pháp tại Bộ Tư pháp theo hướng liên kết, tích hợp, cập nhật số liệu về tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan tiến hành tố tụng để bảo đảm sự chủ động, kịp thời và sát thực tế về các thông tin, số liệu thống kê tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp trên toàn quốc, phục vụ hữu hiệu việc quản lý và hoạch định chính sách về giám định tư pháp.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì về phần nội dung cơ sở dữ liệu; Cục công nghệ thông tin chủ trì về xây dựng phần mềm, kỹ thuật tin học phục vụ việc thiết lập, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ Tư pháp; các Bộ, ngành có liên quan và các Sở Tư pháp.

- Kết quả cần đạt được: Cơ sở dữ liệu về giám định tư pháp tại Bộ Tư pháp được xây dựng và vận hành trên thực tế; bảo đảm đáp ứng kịp thời, có chất lượng về thông tin, số liệu về giám định tư pháp cho yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: 2015 - 2020.

4.2. Nâng cấp mục giám định tư pháp trên Trang thông tin Bổ trợ tư pháp thành chuyên mục giám định tư pháp riêng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Kết quả cần đạt được: Tạo lập và vận hành, khai thác có hiệu quả chuyên mục về giám định tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp nhằm tạo luồng thông tin từ các Bộ, ngành và địa phương về tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp, góp phần phục vụ cho việc quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: 2014 - Quý II/2015.

4.3. Tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc cho đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp để bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị khác có liên quan.

- Kết quả cần đạt được: Trang bị đủ các trang thiết bị, thiết bị kỹ thuật tin học, điều kiện vật chất cần thiết khác cho Cục Bổ trợ tư pháp và đơn vị có liên quan trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: 2015 - 2020.

4.4. Bổ sung kinh phí ngoài định mức chi thường xuyên bảo đảm cho việc triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các công việc, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp, nhất là các nội dung, nhiệm vụ cần chú trọng, tăng cường, thường xuyên thực hiện trong thời gian tới như tổ chức các cuộc họp liên ngành, thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp ở các Bộ, ngành và địa phương. Bảo đảm cơ chế tài chính phù hợp cho quản lý hoạt động giám định tư pháp

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị khác có liên quan.

- Kết quả cần đạt được:

+ Bảo đảm đủ kinh phí triển khai, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp về giám định tư pháp (kinh phí thanh tra, kiểm tra các Bộ, ngành và địa phương; tổ chức họp giao ban định kỳ, họp liên ngành đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ phát sinh...).

Thời gian thực hiện: Hàng năm (gắn với việc dự toán và cấp phát kinh phí từng năm trên cơ sở đề xuất kế hoạch nhiệm vụ của từng năm)

+ Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về cơ chế tài chính cho hoạt động quản lý giám định tư pháp được ban hành với cơ chế đặc thù, phù hợp với hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp

Thời gian thực hiện: 2015 - 2016.

4.5. Tăng cường, bảo đảm diện tích phòng làm việc cho Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp để bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị khác có liên quan.

- Kết quả cần đạt được: Bảo đảm điều kiện diện tích, phòng làm việc cho Cục Bổ trợ tư pháp.

- Thời gian thực hiện: 2014.

5. Tăng cường nhân lực cho việc thực hiện nhiệm vụ quản lý giám định tư pháp của Bộ Tư pháp

- Bổ sung biên chế, tăng cường về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Cục Bổ trợ tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp. Mục tiêu đến năm 2010 tăng thêm 5 biên chế phục vụ cho hoạt động quản lý chuyên sâu về giám định tư pháp và tin học hóa hoạt động quản lý giám định tư pháp, trong đó đến năm 2016 tăng thêm từ 2 -3 biên chế phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc để bảo đảm triển khai, thực hiện kịp thời và có chất lượng các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Bộ Tư pháp trong thời gian tới.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2015 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Cục Bổ trợ tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Đề án, đảm bảo việc thực hiện Đề án đúng mục tiêu và tiến độ; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Đề án của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan; tổng hợp, sơ kết, tổng kết và báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Đề án.

b) Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Cục Bổ trợ pháp trong việc thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án và các nhiệm khác có liên quan đến công tác giám định tư pháp, cụ thể như sau:

- Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp, đơn vị có liên quan cân đối ngân sách theo tiến độ hàng năm cho việc thực hiện Đề án.

- Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp xây dựng, vận hành và duy trì phần mềm danh bạ điện tử về tổ chức, người giám định tư pháp; kết nối, liên thông về thông tin, dữ liệu về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp với các Bộ, ngành và địa phương; nâng cấp và duy trì trang thông tin giám định tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan có phương án bổ sung biên chế cho Cục Bổ trợ tư pháp để bảo đảm nhân lực cho hoạt động quản lý giám định tư pháp.

- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp về việc xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng, thẩm định các văn bản pháp luật liên quan đến giám định tư pháp của các Bộ, ngành; tình hình hoạt động của pháp chế các Bộ, ngành liên quan đến giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình.

- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp trong quá trình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản, đề án, nhiệm vụ khác về lĩnh vực dân sự, kinh tế, thương mại, lao động, tiền lương, tài chính, ngân hàng, đất đai, khoa học công nghệ và lĩnh vực khác có liên quan đến giám định tư pháp.

- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp trong quá trình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản, đề án về lĩnh vực hình sự, hành chính và lĩnh vực khác có liên quan đến giám định tư pháp.

- Vụ Pháp luật quốc tế chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp trong quá trình xây dựng, ban hành, tham gia, ký kết, tổ chức thực hiện các văn bản, điều ước quốc tế và các nhiệm vụ khác có liên quan đến giám định tư pháp.

- Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp trong quá trình xây dựng, ban hành hoặc ký kết các văn bản, đề án và các nhiệm khác về hợp tác quốc tế có liên quan đến giám định tư pháp.

- Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp trong quá trình theo dõi xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật có liên quan đến giám định tư pháp.

- Văn phòng Bộ, Cục Công tác phía Nam, Viện Khoa học pháp lý, Thanh tra Bộ và các đơn vị khác có liên quan chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án và các nhiệm vụ khác có liên quan đến giám định tư pháp.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể nêu trên, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp trong các hoạt động liên quan đến quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

Hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thực hiện Đề án thông tin, đánh giá về tình hình thực hiện Đề án và các nhiệm vụ khác có liên quan đến giám định tư pháp gửi Cục Bổ trợ tư pháp đế tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

g) Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành có trách nhiệm tham mưu với Lãnh đạo Bộ, ngành trong việc thông tin, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Bộ Tư pháp về công tác giám định tư pháp và bảo đảm các nguồn lực cho việc triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ, ngành mình.

h) Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc thông tin, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Bộ Tư pháp về công tác giám định tư pháp và bảo đảm các nguồn lực cho việc triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương mình.

2. Thời gian thực hiện Đề án

Từ năm 2015 đến năm 2020.

3. Kinh phí thực hiện Đề án

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp (nếu có).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Thường trực BCĐ CCTP TƯ;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Ủy ban Tư pháp Quốc hội;
- Tòa án NDTC, Viện KSNDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

BỘ TRƯỞNG

Hà Hùng Cường

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi