Quyết định 2220/QĐ-TTg 2016 thực hiện thí điểm liên kết phát triển KTXH vùng ĐBSCL

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2220/QĐ-TTg

Quyết định 2220/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 593/QĐ-TTg ngày 06/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2220/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Đình Huệ
Ngày ban hành:17/11/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phát triển bộ giống vật nuôi, cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 17/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 2220/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020.
Theo Kế hoạch, từ tháng 11/2017 - 10/2020, thực hiện phát triển bộ giống vật nuôi, cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm đầu ra của ít nhất 03 mô hình đã lựa chọn; Lựa chọn xây dựng tối thiểu mỗi ngành 03 mô hình chuỗi giá trị đối với các sản phẩm mặt hàng nông nghiệp chủ lực của vùng gắn với xây dựng vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu, liên kết với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
Từ tháng 11/2017 - 10/2018, xây dựng trung tâm thông tin vùng; xây dựng quy chế sử dụng và chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin liên quan đến vùng; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin đất đai của các địa phương trong vùng. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế, chính sách tài chính thống nhất để thu hút, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại với các mô hình đã được lựa chọn thực hiện thí điểm; Xây dựng cơ chế phân chia lợi ích, các nguồn thu từ các chương trình, dự án liên kết vùng…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Xem chi tiết Quyết định 2220/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 2220/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 593/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUY CHẾ THÍ ĐIỂM LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Long An và thành phố Cần Thơ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT V.III (3).NHL
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


 Vương Đình Huệ

 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 593/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2220/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 

STT
Nội dung thực hiện
Sản phẩm
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phi hợp
Thời gian
II. LIÊN KẾT VỀ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
1
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long có sự tích hợp các quy hoạch thích ứng biến đổi khí hậu
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các bộ, ngành có liên quan, UBND các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long (các địa phương)
Tháng 11/2016 - 10/2018
2
Rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các địa phương gắn với quy hoạch vùng
Quyết định của UBND các địa phương
Các bộ, ngành có liên quan, các địa phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tháng 11/2016 - 7/2018
3
Xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch vùng sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ, ngành có liên quan, các địa phương
Từ 11/2018 - 12/2018
II. LIÊN KẾT ĐU TƯ
1
Xây dựng và ban hành bộ tiêu chí xác định các chương trình, dự án liên kết
Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải; các địa phương
Tháng 11/2016 - 12/2016
2
Xây dựng, tổng hợp danh mục các chương trình, dự án liên kết vùng và có tính chất vùng
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, các địa phương
Trước quý I năm 2017
3
Cân đối nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án liên kết vùng và có tính chất vùng
Các báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, các địa phương
Trước quý I năm 2017
4
Triển khai thực hiện dự án đầu tư đối với các chương trình, dự án liên kết được lựa chọn
Các chương trình, dự án liên kết cụ thể
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giao thông vận tải; các địa phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
2017 - 2020
III. LIÊN KẾT SẢN XUẤT
1
Lựa chọn xây dựng tối thiểu mỗi ngành 3 mô hình chuỗi giá trị đối với các sản phẩm mặt hàng nông nghiệp chủ lực của vùng gắn với xây dựng vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu, liên kết với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm
Các mô hình được lựa chọn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Từ tháng 11/2017 - 10/2020
2
Xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm đầu ra của ít nhất 3 mô hình đã lựa chọn
Thương hiệu quốc gia đối với các sản phẩm được lựa chọn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; các địa phương
Từ tháng 11/2017 - 10/2020
3
Phát triển bộ giống vật nuôi, cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu
Các bộ giống được lựa chọn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Công thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; các địa phương
Từ tháng 11/2017 - 10/2020
4
Nghiên cứu, triển khai ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đối với các sản phẩm chủ lực của vùng
Báo cáo nghiên cứu
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; các địa phương
Tháng 11/2016 - 10/2018
IV. LIÊN KẾT ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
1
Kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước nhằm mục tiêu kiểm soát lũ, kiểm soát mặn, tăng cường khả năng lưu chứa nước ngọt của vùng
Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ, ngành có liên quan; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các địa phương
Tháng 11/2016 - 10/2018
2
Kế hoạch trồng rừng ngập mặn, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc rừng hiện hữu
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; các địa phương
Tháng 11/2016 - 10/2018
V. LIÊN KẾT XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
1
Triển khai thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư, vận động các nguồn lực có sự điều phối chung giữa các địa phương trong vùng
Các hoạt động
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các bộ, ngành có liên quan, các địa phương
Từ tháng 10/2016
2
Triển khai các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ hàng hóa nông sản của ngành theo các mô hình đã lựa chọn
Các hoạt động
Bộ Công Thương
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; các địa phương
Từ 11/2016
3
Triển khai các hoạt động Techmart, kết nối cung cầu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long
Các hoạt động
Bộ Khoa học và Công nghệ
Các bộ, ngành, các địa phương có liên quan
Từ tháng 11/2016
VI. THIẾT LẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN VÙNG
1
Xây dựng trung tâm thông tin vùng; xây dựng quy chế sử dụng và chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin liên quan đến vùng
Cơ sở dữ liệu thông tin vùng
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Các bộ, ngành có liên quan, các địa phương
Từ tháng 11/2017 - 10/2018
2
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin đất đai của các địa phương trong vùng
Cơ sở dữ liệu, thông tin đất đai
Ủy ban nhân dân các địa phương trong vùng
Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành có liên quan
11/2017 - 10/2018
VII. XÂY DỰNG THCHẾ
1
Xây dựng hướng dẫn, cơ chế chính sách chung, mô hình tổ chức, các hoạt động điều phối để thực hiện thí điểm liên kết
Các văn bản hướng dẫn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các bộ, ngành có liên quan, các địa phương
Quý I năm 2017
2
Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính thống nhất để thu hút, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại đối với các mô hình đã được lựa chọn thực hiện thí điểm
Quyết định của Bộ Tài chính
Bộ Tài chính
Bộ, ngành có liên quan, các địa phương; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Từ tháng 11/2017 - 10/2018
3
Xây dựng cơ chế phân chia lợi ích, các nguồn thu từ các chương trình, dự án liên kết vùng
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Bộ Tài chính
Bộ, ngành có liên quan, các địa phương; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Từ tháng 11/2017 - 10/2018
4
Xây dựng chính sách chung phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu theo chuỗi giá trị
Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ, ngành có liên quan, các địa phương; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Tháng 11/2016 - 7/2018
5
Nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ về tài chính đối với các thành phần kinh tế khi tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của vùng
Quyết định của Bộ Tài chính
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ, ngành có liên quan, các địa phương; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Từ tháng 11/2017 - 10/2018
6
Xây dựng cơ chế chính sách thực hiện liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm
Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ, ngành có liên quan, các địa phương; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Tháng 11/2016 - 7/2018
7
Xây dựng chính sách hỗ trợ tổ hợp tác, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại đối với các sản phẩm chủ lực
Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ, ngành có liên quan, các địa phương; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Tháng 11/2016 - 7/2018
8
Xây dựng cơ chế đặc thù thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Cửu Long
Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ
2016 - 2017
9
Xây dựng chính sách, kế hoạch phòng, chống, thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ, ngành có liên quan, các địa phương; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Tháng 11/2016 - 7/2018
10
Xây dựng chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ hàng hóa nông sản của vùng
Quyết định của Bộ Công Thương
Bộ Công Thương
Bộ, ngành có liên quan, các địa phương; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
2016 - 2017
11
Cơ chế thí điểm khoán trực tiếp sản phẩm khoa học và công nghệ phục vụ cho vùng Tây Nam Bộ
Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ, ngành có liên quan, các địa phương; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
2016 - 2019
12
Xây dựng chính sách, cải cách thể chế để khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các dự án liên kết vùng.
Quyết định của UBND tỉnh
Bộ, ngành có liên quan; các địa phương
Bộ, ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Tháng 11/2016 - 7/2018
13
Xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Quy chế thí điểm liên kết vùng
Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Bộ, ngành có liên quan; các địa phương
Từ tháng 10/2017 - 10/2018

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi