Quyết định 2033/QĐ-BGTVT 2021 Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2033/QĐ-BGTVT

Quyết định 2033/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2021-2030
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2033/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành:30/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến 2030, 20% thanh niên trong các đơn vị trực thuộc Bộ được đưa vào quy hoạch lãnh đạo

Ngày 30/11/2021, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định 2033/QĐ-BGTVT về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình như sau: Hằng năm, phấn đấu 100% công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện việc theo dõi công tác thanh niên được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên; Đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, phòng và tương đương; 15% thanh niên trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý;…

Ngoài ra, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chương trình gồm: Tổ chức đối thoại trực tiếp với thanh niên để nghe báo cáo kế hoạch triển khai chương trình công tác năm, tình hình thực hiện nhiệm vụ, lắng nghe các kiến nghị, tâm tư nguyện vọng, để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết vướng mắc, tháo gỡ những khó khăn; đồng thời tin tưởng giao những việc mới, việc khó cho thanh niên và tổ chức Đoàn; Hiện đại hóa và tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho thanh niên của Ngành;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2033/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2033/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2021-2030

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2030 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Nội vụ;
- Công đoàn GTVT VN;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Đoàn TNCS HCM Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Hòa).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2021-2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Ngày 24/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1331/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Để góp phần triển khai thực hiện Chiến lược, Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2030 nhằm cụ thể hóa những nội dung, chỉ tiêu của chiến lược; đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan, đoàn thể về thanh niên và công tác thanh niên; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thanh niên và phát huy sức mạnh, vai trò xung kích của thanh niên đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Giao thông vận tải tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Bộ Giao thông vận tải định hướng đến năm 2030 đã đề ra, cụ thể như sau:

I. QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Quan điểm

a) Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2030 phải bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên; kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được của Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013-2020;

b) Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông vận tải là một bộ phận cấu thành của Chiến lược phát triển Giao thông vận tải tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Bộ Giao thông vận tải định hướng đến năm 2030, nhằm mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực trẻ ngành Giao thông vận tải có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của toàn ngành trong thời kỳ mới;

c) Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chương trình bồi dưỡng, phát huy nguồn nhân lực. Thanh niên phát huy vai trò là lực lượng to lớn của toàn ngành, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công tác xây dựng và phát triển Bộ Giao thông vận tải;

d) Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Giao thông vận tải để phát triển thanh niên trong toàn ngành; thực hiện các cam kết khu vực và quốc tế về phát triển thanh niên mà Bộ Giao thông vận tải tham gia, ký kết.

2. Nguyên tắc

a) Bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên của chính quyền;

b) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ cụ thể hóa nội dung Chương trình, lồng ghép các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, bảo đảm phù hợp với hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng cá nhân trong tổ chức thực hiện Chương trình;

c) Bảo đảm phát huy vai trò, sự tham gia của các tổ chức đảng, đoàn thể và của thanh niên;

d) Huy động mọi nguồn lực hợp pháp để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng lực lượng thanh niên ngành Giao thông vận tải phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của ngành và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong công tác xây dựng và phát triển Bộ Giao thông vận tải.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu 1. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên

- Tích cực tham gia ý kiến với Bộ Nội vụ trong công tác tham mưu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên.

- Hoàn thiện cơ chế tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tham gia vào các chương trình phát triển của ngành, lĩnh vực; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong các hoạt động của thanh niên.

b) Mục tiêu 2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với thanh niên và công tác thanh niên; từng bước kiện toàn tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên

- Hằng năm, phấn đấu 100% công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện việc theo dõi công tác thanh niên được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên của Bộ, đáp ứng kịp thời, đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực đảm đương nhiệm vụ được giao.

c) Mục tiêu 3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thanh niên

- Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên là học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm.

- Hằng năm, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; phấn đấu 100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

d) Mục tiêu 4. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia xây dựng và phát triển Bộ Giao thông vận tải

- Đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, phòng và tương đương; 15% thanh niên trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được tham gia chương trình đối thoại, giao lưu giữa cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để trình bày tâm tư, nguyện vọng của thanh niên đối với sự nghiệp phát triển của Ngành.

- Chăm lo, đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp

a) Tăng cường phổ biến, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên đến các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên;

b) Chú trọng giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Kết hợp chặt chẽ giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; lịch sử, truyền thống và ý thức tự tôn dân tộc; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong thanh niên thông qua việc thực hiện các cuộc vận động “thanh niên với văn hóa công sở”; “thanh niên với văn hoá giao thông”... góp phần xây dựng bản lĩnh và văn hóa cho thanh niên”;

c) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên trong thực hiện Chương trình;

d) Tổ chức đối thoại trực tiếp với thanh niên để nghe báo cáo kế hoạch triển khai chương trình công tác năm, tình hình thực hiện nhiệm vụ, lắng nghe các kiến nghị, tâm tư nguyện vọng, để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết vướng mắc, tháo gỡ những khó khăn; đồng thời tin tưởng giao những việc mới, việc khó cho thanh niên và tổ chức Đoàn.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2030 và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên;

b) Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên phù hợp với từng nhóm đối tượng;

c) Các đơn vị khối báo chí, xuất bản, Trung tâm Công nghệ thông tin mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác thanh niên, hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt trong thanh niên.

3. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên

a) Các đơn vị chú trọng việc tạo cơ hội cho thanh niên được học tập, nâng cao trình độ, tri thức và kỹ năng; tạo mọi điều kiện để thanh niên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo về khoa học công nghệ, đào tạo ngoại ngữ và các chuyên môn, tích cực tham gia sản xuất, cải tiến kỹ thuật, phát triển kinh tế - xã hội;

b) Các trường trực thuộc Bộ đổi mới các hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; xây dựng các chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành trên mạng Internet có chất lượng nhằm tạo điều kiện để thanh niên được tiếp cận và học tập miễn phí;

c) Triển khai cơ chế hợp tác giữa các trường trực thuộc Bộ với các tổ chức kinh tế; hoàn thiện hệ thống thông tin tư vấn về việc làm và khởi nghiệp; tổ chức các cuộc thi tay nghề, sáng kiến cho thanh niên.

4. Nguồn lực thực hiện Chương trình

a) Bảo đảm về số lượng và chất lượng đội ngũ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên phù hợp với tình hình của từng cơ quan, đơn vị;

b) Khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp trong nước và ngoài nước để triển khai thực hiện Chương trình;

c) Hiện đại hóa và tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho thanh niên của Ngành.

5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thực hiện Chương trình

a) Nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả trong các lĩnh vực của Bộ Giao thông vận tải; tạo điều kiện để thanh niên tham gia các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế về thanh niên;

b) Khai thác, phát huy hiệu quả sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để thực hiện Chương trình gắn với thực hiện và hoàn thành các mục tiêu phát triển của Bộ Giao thông vận tải.

6. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện Chương trình;

b) Thu thập số liệu, làm cơ sở để tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của Bộ Giao thông vận tải.

7. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn các cấp

a) Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể các cấp. Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể trong việc chăm lo, bồi dưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; vận động các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên;

b) Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong công tác xây dựng và phát triển Bộ Giao thông vận tải.

c) Đoàn thanh niên, Công đoàn phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình để làm căn cứ sơ kết, tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan đầu mối giúp Bộ trưởng

a) Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chương trình;

b) Tham gia với Bộ Nội vụ trong công tác xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách cho thanh niên;

c) Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển của đơn vị;

d) Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; tổ chức sơ kết việc thực hiện Chương trình vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung chính sách, pháp luật về thanh niên, công tác thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên của Bộ đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị;

b) Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị để xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển của đơn vị hằng năm và từng giai đoạn;

c) Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Định kỳ báo cáo kết quả thực Chiến lược lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định.

3. Khối trường học

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng, triển khai chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho thanh niên;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, liên kết với các doanh nghiệp để tăng cường giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp, trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số cho học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ.

4. Khối báo chí, xuất bản xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân, hướng nghiệp, kỹ năng sống; đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Giao thông vận tải

a) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; phát động phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng;

b) Hướng dẫn tổ chức đoàn thanh niên các cấp phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của cơ quan, đơn vị;

c) Khuyến khích, huy động thanh niên tham gia đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình;

d) Giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện Chương trình; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham gia với Bộ Nội vụ trong công tác xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách cho thanh niên.

6. Đề nghị Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Chương trình.

Trên đây là Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2030./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi