Quyết định 1777/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 8 và mưa lũ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------
Số: 1777/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 8 VÀ MƯA LŨ
--------------------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 289/PCLBTW ngày 06 tháng 11 năm 2012); ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 15912/BTC-NSNN ngày 15 tháng 11 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9589/BKHĐT-KTNN ngày 20 tháng 11 năm 2012),
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1.
1. Trích 210 tỷ đồng (hai trăm mười tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2012; xuất cấp không thu tiền 2.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 8 và mưa lũ (thực hiện cứu đói cho dân, cứu trợ đột xuất gia đình có người chết, người bị thương, nhà đổ, sập; khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu: trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, giao thông), phân bổ cụ thể như sau:
- Tỉnh Thái Bình 70 tỷ đồng;
- Tỉnh Nam Định 70 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo;
- Thành phố Hải Phòng 50 tỷ đồng;
- Tỉnh Hải Dương 10 tỷ đồng;
- Tỉnh Ninh Bình 500 tấn gạo;
- Tỉnh Hà Giang 10 tỷ đồng và 500 tấn gạo;
- Tỉnh Sơn La 500 tấn gạo.
2. Bộ Tài chính tạm ứng 88 tỷ đồng (tám mươi tám tỷ đồng) từ ngân sách Trung ương năm 2012 để thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai theo quy định tại Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm cả kinh phí mua giống rau), phân bổ cụ thể: tỉnh Thái Bình 30 tỷ đồng, tỉnh Nam Định 20 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng 20 tỷ đồng, tỉnh Hải Dương 7,0 tỷ đồng, tỉnh Hưng Yên 3,0 tỷ đồng, tỉnh Thanh Hóa 3,0 tỷ đồng và tỉnh Ninh Bình 5,0 tỷ đồng.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tên ở trên chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ và sử dụng số kinh phí được hỗ trợ, tạm ứng, số gạo được cấp đúng mục đích, đúng đối tượng và quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả bão, lũ, sớm ổn định sản xuất.
4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi tình hình thiếu đói ở các địa phương bị thiệt hại do bão, lũ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Giang và Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

thuộc tính Quyết định 1777/QĐ-TTg

Quyết định 1777/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 8 và mưa lũ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1777/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:22/11/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chi 120 tỷ hỗ trợ khắc phục bão số 8
Ngày 22/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1777/QĐ-TTg về việc khắc phục hậu quả bão số 8 và mưa lũ cho 07 tỉnh chịu thiệt hại nặng bởi cơn bão số 8.
Cụ thể, trích 210 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2012; xuất cấp không thu tiền 2.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại với mức phân bổ như sau: Tỉnh Thái Bình 70 tỷ đồng; tỉnh Nam ĐỊnh 70 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo; thành phố Hải Phòng 50 tỷ đồng; tỉnh Hải Dương 10 tỷ đồng; tỉnh Ninh Bình 500 tấn gạo; tỉnh Hà Giang 10 tỷ đồng và 500 tấn gạo; tỉnh Sơn La 500 tấn gạo.
Ngoài ra, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tạm ứng 88 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2012 để thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản khôi phục sản xuất theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009, phân bố cụ thể: tỉnh Thái Bình 30 tỷ đồng, tỉnh Nam Định 20 tỷ đồng; thành phố Hải Phòng 20 tỷ đồng...
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1777/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi