Nghị quyết 20/CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 1997 của Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 20/CP NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 1997
VỀ PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 2 NĂM 1997
CỦA CHÍNH PHỦ

 

Trong hai ngày 26 và 27 tháng 2 năm 1997, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 1997 bàn và quyết định các vấn đề sau đây:

 

1. Thông qua đề án sửa đổi, bổ sung Nghị định 29/CP ngày 12/5/1995 quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước do Bộ trưởng Trần Xuân Giá trình bày. Việc bổ sung, sửa đổi lần này nhằm tháo gỡ những vướng mắc nằm trong quyền hạn giải quyết của Chính phủ, để Luật Khuyến khích đầu tư trong nước thực sự đi vào cuộc sống, huy động được các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Vì vậy, những Điều của Nghị định 29/CP được sửa đổi, bổ sung phải hết sức cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, thực hiện được ngay. Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 20/3/1997 và phối hợp với các Bộ liên quan ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

2. Thông qua Quy chế đầu tư trong nước theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) do Bộ trưởng Trần Xuân Giá trình bày. Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, chỉnh lý văn bản Quy chế và dự thảo Nghị định của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 20/3/1997. Trong Quy chế cần quy định rõ việc chọn thầu, khung hợp đồng mẫu, các yêu cầu có liên quan đến môi trường và quy hoạch của Nhà nước đối với các dự án BOT, việc chuyển giao công trình và cơ quan phải xử lý các công việc khi chuyển giao công trình, kết thúc hợp đồng.

 

3. Xem xét Đề án thành lập các đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng do Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng trình bày. Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, chỉnh lý các văn bản Quy chế thành lập Quỹ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và Quy chế thành lập Quỹ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và Quy chế thành lập Quỹ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 3/1997. Các Quy chế này phải đáp ứng được các yêu cầu: huy động nhiều hơn nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; khuyến khích chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở phát huy sáng kiến đa dạng hoá các hình thức huy động vốn và hình thức đầu tư, phù hợp với khả năng và nguyện vọng của nhân dân; thực hiện quản lý, sử dụng các quỹ chặt chẽ, công khai, có hiệu quả thiết thực; bảo đảm cho người đóng góp có thể tham gia quản lý, giám sát việc sử dụng các quỹ.

 

4. Thông qua dự án Luật Giáo dục do Bộ trưởng Trần Hồng Quân trình bày. Dự án luật này nhằm thể chế hoá Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá VIII. Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và đại biểu dự họp, chỉnh lý Dự án Luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11 (Quốc hội khoá IX).

 

5. Thông qua các dự án: Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển, Pháp lệnh phòng chống và kiểm soát ma tuý và Pháp lệnh tổ chức luật sư. Chính phủ giao các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và đại biểu dự họp, hoàn chỉnh các Dự án Pháp lệnh nói trên trước ngày 15/3/1997 để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, chuẩn bị ngay các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

6. Chính phủ đã xem xét báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và việc triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong tháng 2, sản xuất công nghiệp ước tăng 13,9%, lúa Đông - Xuân đã gieo cấy được trên 2,3 triệu ha, tăng 1,4% so cùng kỳ năm ngoái; giá hàng hoá và dịch vụ tăng 1,8% so tháng trước, tính chung trong 2 tháng tăng 2,6%, thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm trước đây. Tết Đinh Sửu được tổ chức tốt về nhiều mặt, hàng hoá đầy đủ, giá cả ổn định, việc đi lại thuận tiện, hoạt động văn hoá phong phú, lành mạnh, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các gia đình chính sách và các gia đình gặp khó khăn ở những vùng bị bão lụt được quan tâm giúp đỡ. Tuy nhiên, thu ngân sách đạt thấp, 2 tháng đầu năm chỉ bằng 50% cùng kỳ năm trước, cấp phát vốn xây dựng cơ bản đạt thấp, xuất khẩu tăng chậm hơn nhập khẩu, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài sau khi cấp giấy phép vẫn chậm chạp.

Chính phủ lưu ý các cơ quan có liên quan của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch năm 1997; tập trung tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, khắc phục những mặt yếu kém, trì trệ trong 2 tháng đầu năm 1997, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, xây dựng cơ bản và thu ngân sách; rà soát lại khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành trong năm 1996 để có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thanh toán; tiếp tục theo dõi sát giá cả thị trường, tỷ giá hối đoái để có các biện pháp phù hợp góp phần ổn định kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát; chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ gia đình gặp khó khăn ở những vùng bị bão lụt và trong kỳ giáp hạt.

 

7. Yêu cầu các cơ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chương trình công tác của Chính phủ năm 1997 và những đề án đã được phân công trong các Phụ lục số 2, 3 (Công văn số: 46/TH-m, ngày 18/2/1997 của Văn phòng Chính phủ), chuẩn bị các đề án trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ theo đúng thủ tục và thời hạn quy định.

 

Để dành thời gian cho các thành viên Chính phủ tham dự kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá IX, Chính phủ không họp phiên toàn thể tháng 3/1997. Thủ tướng (các Phó Thủ tướng) trực tiếp xử lý các công việc thuộc nội dung phiên họp thường kỳ tháng 3. Những vấn đề cần có quyết định của tập thể Chính phủ, Văn phòng Chính phủ dùng hình thức phiếu xin ý kiến gửi đến từng thành viên Chính phủ.

 

Nghị quyết này đã được Chính phủ thông qua hồi 16 giờ, ngày 27 tháng 2 năm 1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

thuộc tính Nghị quyết 20/CP

Nghị quyết 20/CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 1997 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:20/CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:28/02/1997Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị quyết 20/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi