Công văn 3304/LĐTBXH-BĐG 2019 tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 3304/LĐTBXH-BGĐ
V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ các cơ quan Trung ương.

 

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, từ năm 2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (sau đây gọi tắt là Tháng hành động). Sau 3 năm triển khai, Tháng hành động đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế, thể hiện sự đồng thuận và cam kết mạnh mẽ của các cơ quan, tổ chức trong việc chung tay đấu tranh xóa bỏ bất bình đẳng giới và bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Số lượng hoạt động, số người tham gia năm sau đều tăng hơn so với năm trước, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ và người dân về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; từng bước giảm dần số vụ bạo lực đối với phụ nữ.

Để các hoạt động trong Tháng hành động năm 2019 được tổ chức đồng bộ, có hiệu quả thiết thực, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai với các nội dung chính sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.

- Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông. Chú trọng các hoạt động ở cấp cộng đồng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Chủ đề Tháng hành động năm 2019

“Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

3. Thời gian: Từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019.

4. Bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông

Tiếp tục sử dụng bộ nhận diện chính thức của Tháng hành động và các thông điệp truyền thông như các năm trước đây, bổ sung một số thông điệp mới nhằm nhấn mạnh về một số hình thức bạo lực trên cơ sở giới cần được quan tâm (chi tiết tại phụ lục kèm theo và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam: genic.molisa.gov.vn).

5. Những hoạt động chính

Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn quốc. Với chủ đề chính của năm 2019 như trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đoàn thể ở Trung ương và Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ các cơ quan Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai một số hoạt động cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch và ban hành hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2019 tại Bộ, ngành, tổ chức và địa phương.

- Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động năm 2019 tại Bộ, ngành, tổ chức và địa phương bằng các hình thức phù hợp như: Tổ chức mít tinh, biểu diễn nghệ thuật, thắp sáng một số địa điểm bằng đèn màu cam trong Tháng hành động, diễu hành tại các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm và đông dân cư.

- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Trung ương và địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền; Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống thông tin và truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn; Đẩy mạnh truyền thông xã hội qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh mạng xã hội...

- Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2019 để tuyên truyền và phát hiện ra các khó khăn, hạn chế; Đề xuất, xây dựng các chính sách, chương trình, dự án về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; Tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới (thi tìm hiểu pháp luật, thi sáng tác, thi sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi), giao lưu văn nghệ, thể thao…; Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, gặp mặt, biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2019 nói riêng.

- Sản xuất, phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng.

- Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

- Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm khắc các vụ việc vi phạm.

- Gửi các tin, bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại cơ quan, đơn vị, địa phương, để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí khác.

- Báo cáo kết quả hoạt động về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới, địa chỉ: số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: (024) 3826.9551; Email: vubdg@molisa.gov.vn) trước ngày 29/12/2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị thông tin kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Ủy ban về các VĐXH của Quốc hội (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thành viên UBQG VSTBPN;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH và cơ quan đối tác;
- Lưu: VT, BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

 

PHỤ LỤC 1

THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2019
(Kèm theo Công văn số 3304 /LĐTBXH-BĐG ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

I. Chủ đề Tháng hành động:

Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

II. Các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông:

1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

2. Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2019.

3. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

4. Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

5. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

6. Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

7. Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn.

8. Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

9. Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại tình dục.

10. Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

11. Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại.

12. Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.

13. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc cản trở sự tham gia của phụ nữ trong lao động.

14. Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục.

15. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với với phụ nữ và trẻ em.

16. Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể tham khảo Bộ nhận diện về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; các tranh cổ động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; các tài liệu tuyên truyền khác trên trang thông tin điện tử của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tại địa chỉ: genic.molisa.gov.vn.

 

PHỤ LỤC 2

BỘ NHẬN DIỆN TRUYỀN THÔNG CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI
(Kèm theo Công văn số 3304 /LĐTBXH-BĐG ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. HÌNH ẢNH:

- Nhìn thoáng là 1 trái tim.

- Ngắm kỹ là một con người được ghép từ 2 hình người đang ôm nhau, hòa nhập thành một.

- Hình ảnh biểu đạt cảm xúc yêu thương, gắn kết khăng khít, gần gũi.

- Hai cánh tay ôm nhau kết thành hình ảnh chiếc ruy băng trắng – là biểu tượng của chiến dịch toàn cầu lớn nhất của nam giới, bắt đầu từ năm 1991, nhằm chống lại bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng giới. Hiện nay, chiến dịch đã được thực hiện tại hơn 57 quốc gia trên thế giới.

2. MÀU SẮC:

- Màu cam là màu đã được Liên hiệp quốc lựa chọn là màu biểu tượng cho chiến dịch toàn cầu về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Ruy băng màu trắng là biểu tượng của chiến dịch truyền thông của nam giới nhằm kêu gọi xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới.

 

 

thuộc tính Công văn 3304/LĐTBXH-BĐG

Công văn 3304/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3304/LĐTBXH-BĐGNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Hà
Ngày ban hành:06/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi