Quyết định 833/QĐ-BHXH Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bảo hiểm xã hội năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 833/QĐ-BHXH

Quyết định 833/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại một số đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:833/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành:26/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tuyển dụng 3 viên chức

Ngày 26/08/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 833/QĐ-BHXH về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại một số đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tuyển dụng viên chức làm việc tại 3 đơn vị: Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Thực hiện chính sách BHXH và Trung tâm Công nghệ thông tin, mỗi đơn vị 1 chỉ tiêu.

Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung, đối tượng xét tuyển phải là sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định trong độ tuổi từ 30 trở xuống và đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong số các kỳ thi theo quy định.

Ngoài ra, đối tượng xét tuyển có thể là người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học dưới 35 tuổi đáp ứng các điều kiện. Hoặc, là người có tình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học từ 30 tuổi trở xuống đáp ứng các điều kiện quy định.

Hình thức tuyển dụng là xét tuyển. Thời gian tuyển dụng dự kiến từ 01/9/2021 đến hết 31/10/2021.

Xem chi tiết Quyết định 833/QĐ-BHXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
______

Số: 833/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO CHÍNH SÁCH THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ VÀO LÀM VIỆC TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN GIÚP VIỆC TỔNG GIÁM ĐỐC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2021

___________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH2012;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Căn cứ Nghị quyết số 257-NQ/BCSĐ ngày 18/8/2021 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác tổ chức - cán bộ;

Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại một số đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021.

Điều 2. Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Các Phó
Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB (3).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

 

 

PHỤ LỤC SỐ 01

PHỤ LỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM YÊU CẦU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

STT

Đơn vị

Vị trí bổ sung

Mã ngạch

Chỉ tiêu

Yêu cầu theo Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP

01

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Quản lý thuốc

01.003

01

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành dược

02

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Thực hiện chính sách BHXH

01.003

01

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Luật, bảo hiểm, kinh tế, chính sách công...

03

Trung tâm Công nghệ thông tin

Quản trị mạng và an toàn thông tin

01.003

01

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành thuộc lĩnh vực CNTT: mạng máy tính, quản trị mạng, an toàn thông tin, an toàn và an ninh mạng

 

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO CHÍNH SÁCH THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ VÀO LÀM VIỆC TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN GIÚP VIỆC TỔNG GIÁM ĐỐC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; căn cứ chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ở Trung ương; xét nhu cầu bổ sung một số vị trí còn khuyết thiếu cho các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã họp và thống nhất về chủ trương tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2021 cho một số đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam tại Nghị quyết số 257-NQ/BCSĐ ngày 18/8/2021.

Trên cơ sở chủ trương của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại một số đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN:

1. Mục đích, yêu cầu:

a) Xét tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, Thạc sĩ, Tiến sĩ bổ sung vào đội ngũ viên chức có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tạo nguồn viên chức lâu dài cho BHXH Việt Nam.

b) Việc xét tuyển viên chức phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế được sử dụng, yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh theo quy định và đảm bảo cơ cấu hợp lý.

2. Nguyên tắc thực hiện:

- Công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

- Ưu tiên bố trí biên chế chưa sử dụng để thu hút nhân tài nhưng phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1. Tổng chỉ tiêu: 03

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

3. Thời gian tuyển dụng dự kiến: từ 01/9/2021 đến hết 31/10/2021.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN VÀ YÊU CẦU HỒ SƠ

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (Phụ lục chi tiết kèm theo);

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (Phụ lục chi tiết kèm theo).

2. Đối tượng xét tuyển:

Các trường hợp đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn chung quy định tại điểm 1 nêu trên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển, gồm:

a) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi từ 30 trở xuống (Điều 1 Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc cấp quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

b) Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi từ 30 trở xuống (Điều 1 Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt 01 trong 03 tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 2 Mục này;

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

c) Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi dưới 35 tuổi (Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (dưới 35 tuổi) quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

- Đạt 01 trong 03 tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 2 Mục này;

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

3. Các trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ) yêu cầu người dự tuyển viết tay và ký tên trên từng trang của Phiếu và có dán ảnh chụp trong 3 tháng gần nhất.

- Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Đối với bằng đại học trở lên do cơ sở giáo dục đào tạo của nước ngoài cấp, yêu cầu người dự tuyển phải có văn bản xác nhận của Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định.

- Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học tập ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

- Bản sao công chứng Giấy khai sinh.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục những thành phần tài liệu trên. Hồ sơ dự tuyển nộp trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển dụng.

5. Yêu cầu hồ sơ đối với người trúng tuyển:

Sau khi thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ:

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

- Bản chứng thực sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, chưa nhận trợ cấp để xem xét xếp lương (nếu có).

IV. NỘI DUNG XÉT TUYỂN, XÁC ĐỊNH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC

1. Nội dung xét tuyển và thang điểm

Căn cứ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, nội dung xét tuyển như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra kết quả học tập và kết quả nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm bảo theo các tiêu chuẩn theo quy định. Những thí sinh đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn về đối tượng được vào vòng 2 phỏng vấn.

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, chuyên môn của người dự tuyển. Tổng thời gian chuẩn bị và phỏng vấn không quá 60 phút. Nội dung phỏng vấn hiểu biết chung về hệ thống chính trị, quản lý nhà nước, ngành BHXH Việt Nam, chế độ viên chức; chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực; kỹ năng thực thi công vụ theo yêu cầu vị trí dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100. Các thành viên Hội đồng chấm điểm độc lập trên phiếu chấm điểm đối với từng thí sinh. Điểm phỏng vấn là điểm trung bình cộng điểm của các thành viên Hội đồng xét tuyển tham gia chấm phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn chấm điểm chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại giữa các thành viên tham gia chấm phỏng vấn sau đó quyết định điểm phỏng vấn.

- Kết quả chấm phỏng vấn được tổng hợp vào bản tổng hợp chung kết quả điểm phỏng vấn và có chữ ký của tất cả các thành viên phỏng vấn, sau đó Chủ tịch Hội đồng xét tuyển niêm phong và bàn giao cho Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng ngay sau khi kết thúc buổi phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển:

Việc xác định người trúng tuyển thực hiện như sau:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên, đồng thời điểm của các thành viên Hội đồng phỏng vấn đều phải đạt từ 50 điểm trở lên;

- Kết quả xét tuyển lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp theo vị trí việc làm trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng đơn vị.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có giải thưởng cá nhân cao hơn theo thứ tự quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP là người trúng tuyển; nếu giải thưởng cá nhân bằng nhau thì người có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm học tập bằng nhau thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định người trúng tuyển.

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển theo quy định hoặc có gian lận trong hồ sơ thì Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển, đồng thời có thể xem xét tuyển dụng người có kết quả xét tuyển liền kề.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Trình tự, thủ tục:

a) Thông báo công khai ít nhất 3 lần liên tiếp trên ba phương tiện thông tin đại chúng gồm báo viết, báo nói, báo hình; đồng thời đăng trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam về điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng vị trí cần tuyển, nội dung hồ sơ, thời hạn nhận hồ sơ, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển, điện thoại và địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân tiếp nhận hồ sơ (thời gian dự kiến từ 01/9/2021 đến hết 30/9/2021).

b) Người tham gia dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển theo đơn vị đăng ký trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển dụng (thời gian dự kiến từ 01/9/2021 đến hết 30/9/2021).

c) Trong thời hạn 08 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, BHXH Việt Nam có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ tới người dự tuyển và đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và tại trụ sở cơ quan số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ, BHXH Việt Nam có trách nhiệm tổ chức tuyển dụng theo quy định (phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển). BHXH Việt Nam thành lập Hội đồng tuyển dụng và xác định người trúng tuyển theo quy định hiện hành của pháp luật về tuyển dụng viên chức (thời gian dự kiến từ 01/10/2021 đến hết 15/10/2021).

d) Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển có trách nhiệm nộp hồ sơ đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để đối chiếu hồ sơ (thời gian dự kiến từ 16/10/2021 đến hết 31/10/2021).

đ) Quyết định tuyển dụng:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả tuyển dụng được phê duyệt, BHXH Việt Nam ban hành quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển (thời gian dự kiến trong tháng 11/2021).

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có Quyết định tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến đơn vị nhận việc, trừ trường hợp Quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác. Trường hợp người được tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên, gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

+ Thời gian gia hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận việc; đối với người học tập, sinh sống, làm việc tại nước ngoài thì thời gian gia hạn không quá 45 ngày.

e) Hủy bỏ kết quả tuyển dụng

Người trúng tuyển không đến nhận việc sau thời hạn quy định nêu trên thì Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định hủy bỏ Quyết định tuyển dụng và việc xác định người trúng tuyển hiện theo điểm b khoản 2 Mục IV.

Lưu ý: các thời gian trên là thời gian dự kiến, có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế triển khai thực hiện sau khi báo cáo và được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt.

4. Lệ phí dự thi: không thu lệ phí đối với thí sinh dự xét tuyển.

V. CHÍNH SÁCH THU HÚT:

Được thực hiện theo các quy định tại Chương IV về chính sách đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi được tuyển dụng tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 và các quy định hiện hành về đánh giá, phân loại viên chức hằng năm.

VI. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Hội đồng xét tuyển

a) Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển gồm 05 hoặc 07 thành viên gồm: Lãnh đạo Ngành BHXH Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các ủy viên là Thủ trưởng các đơn vị có chỉ tiêu và Thủ trưởng một số đơn vị liên quan; Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ là Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

b) Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn: chỉ đạo việc biên soạn bộ câu hỏi phỏng vấn; xem xét, kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn văn bằng chứng chỉ, đánh giá sự phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm; xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn về hiểu biết chung và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người đăng ký dự tuyển; kết luận về kết quả phỏng vấn; báo cáo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xem xét, phê duyệt danh sách trúng tuyển.

c) Hội đồng xét tuyển làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, chấm điểm theo quy định tại điểm b khoản 1 Mục IV nêu trên và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Ban giám sát: Do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định thành lập gồm Trưởng ban và các thành viên, có nhiệm vụ quyền hạn giám sát quá trình kiểm tra hồ sơ và quá trình phỏng vấn đối với người dự tuyển của Hội đồng xét tuyển.

3. Trung tâm Truyền thông

- Đăng thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam theo yêu cầu của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Hội đồng xét tuyển.

- Chủ trì tham mưu giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đăng thông báo xét tuyển công khai ít nhất 03 lần liên tiếp trên ba phương tiện thông tin đại chúng gồm báo viết, báo nói, báo hình theo Thông báo tuyển dụng mà Vụ Tổ chức cán bộ cung cấp.

4. Các đơn vị trực thuộc có chỉ tiêu xét tuyển viên chức:

- Rà soát, thống nhất nội dung Thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 để BHXH Việt Nam công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và Website của BHXH Việt Nam.

- Chuẩn bị nội dung phỏng vấn trình Hội đồng xét tuyển phê duyệt.

- Tham gia phỏng vấn về chuyên môn nghiệp vụ theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Hội đồng xét tuyển.

5. Vụ Tổ chức cán bộ

- Trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại một số đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam năm 2021.

- Trình Lãnh đạo Ngành phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức.

- Trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thành lập Hội đồng xét tuyển, Ban giám sát để tổ chức, thực hiện việc xét tuyển theo quy định.

- Trình Lãnh đạo Ngành công nhận kết quả tuyển dụng viên chức.

- Tham mưu trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng và các văn bản để tổ chức thực hiện xét tuyển.

- Tiếp nhận hồ sơ theo thời gian quy định; giải quyết những vướng mắc trong quá trình tiếp nhận hồ ; tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ.

- Giúp việc Hội đồng xét tuyển tổ chức triển khai Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021; thông báo tuyển dụng viên chức theo quy định; tổ chức xét tuyển; tổng hợp kết quả.

- Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện theo Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả theo thời gian quy định.

- Ký quyết định xét tuyển và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với thí sinh trúng tuyển sau khi Tổng giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt.

6. Văn phòng

- Trên cơ sở Kế hoạch xét tuyển viên chức, bố trí kinh phí và điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện Kế hoạch theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Hội đồng xét tuyển giao.

7. Các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan: Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công. Trường hợp đơn vị, các cá nhân vi phạm các quy định liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của BHXH Việt Nam và quy định của pháp luật.

VII. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19:

Thành viên Hội đồng xét tuyển, thí sinh tham dự xét tuyển và các thành viên thuộc các đơn vị liên quan phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam năm 2021 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi