Quyết định 1952/QĐ-BKHĐT 2023 Kế hoạch hành động thực hiện nội dung được giao tại QĐ 941/QĐ-TTg

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1952/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1952/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch hành động thực hiện những nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao tại Quyết định 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện theo cam kết của Việt Nam với Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1952/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành:06/12/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh quốc gia

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

_____________

Số: 1952/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện những nội dung thuộc phạm vi
chức năng, nhiệm vụ của Bộ K
ế hoạch và Đầu tư được giao tại Quyết định số
941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành K
ế hoạch
hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài
trợ phổ
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 và K
ế hoạch hành động
quốc gia thực hiện theo cam kết của Việt Nam
với FATF

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 5/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện theo cam kết của Việt Nam với FATF;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện những nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao tại Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện theo cam kết của Việt Nam với FATF.

Điu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính, tiền tệ, Vụ Kinh tế đối ngoại, Thanh tra Bộ, Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Quản lý đấu thầu, Viện Chiến lược phát triển, Báo Đầu tư, Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (để báo cáo);

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Lãnh đạo Bộ;

- Trung tâm CNTT&CĐS (để đăng tải);

- Lưu: VT, ĐKKDTHTT&CS

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Chí Dũng

 

 

 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

K HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện những nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế

hoạch và Đầu tư được giao tại Quyết định s 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về

phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt

hàng loạt giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện

theo cam kết của Việt Nam với FATF

(Kèm theo Quyết định số 1952/QĐ-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

I. MỤC TIÊU

- Xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện những nhiệm vụ được giao Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động quốc gia do FATF chỉ định thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm đẩy nhanh quá trình đưa Việt Nam ra khỏi “Danh sách giám sát tăng cường - Danh sách Xám” của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF);

- Nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện khung khổ pháp lý về cơ chế thu thập, cập nhật, lưu trữ và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về chủ sở hữu hưởng lợi (CSHHL) của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính phù hợp, hiệu quả và có tính chất răn đe đối với các hành vi vi phạm có liên quan về CSHHL nhằm đáp ứng các chun mực, tiêu chuẩn quốc tế về phòng, chống rửa tiền (PCRT);

- Thực hiện trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác PCRT và thực hiện các cam kết quốc tế về PCRT.

II. K HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHNG RỬA TIỀN CỦA B K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2023-2025

(Theo Phụ lục đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Trách nhiệm của đơn vị đu mối và đơn vị chủ trì

- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh là đơn vị đầu mối, tổng hợp kết quả thực hiện chung, phối hợp với đơn vị chủ trì và đôn đốc các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong việc trin khai thực hiện Kế hoạch này; Tổng hợp kết quả và số liệu về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các đơn vị thuộc Bộ để báo cáo Lãnh đạo Bộ gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Đơn vị chủ trì thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, gửi kết quả cho đơn vị đầu mối để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Thứ trưởng là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền về các hành động nêu tại Kế hoạch này. Tham gia các cuộc họp rà soát, đánh giá của đoàn công tác Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

2. Trách nhiệm của các đơn vị phối hợp

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan khác trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch

- Định kỳ trước ngày 25 tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 hàng năm gửi báo cáo kết quả và số liệu của 3 tháng trước đó cho Cục Quản lý đăng ký kinh doanh để tổng hợp trình Lãnh đạo B1.

3. Kinh phí thực hiện

- Trên cơ sở nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ rà soát, dự trù kinh phí, lập dự toán đưa vào kinh phí thường xuyên hằng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước hàng năm trên cơ sở xây dựng dự toán của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) để triển khai nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Vụ Kinh tế đối ngoại huy động các nguồn hỗ trợ kỹ thuật ODA để thực hiện nhiệm vụ./.

____________

1 Căn cứ quy trình của Nhóm Rà soát các vấn đề về hợp tác quốc tế (ICRG) yêu cầu Việt Nam báo cáo định kỳ, thời hạn gửi báo cáo cập nhật tình hình cho NHNN vào các ngày 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 hàng năm, số liệu báo cáo tổng hợp của 3 tháng trước ngày báo cáo (ví dụ thời điểm 1/3 báo cáo số liệu của tháng 12, 1, 2).

 

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2023-2025

(Kèm theo Quyết định số 1952/QĐ-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

STT

Nội dung hành động

Hành động cụ thể cần thực hiện

Thời hạn cam kết hoàn thành với FATF

Nội dung cần thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm đầu ra

1

Xây dựng cơ chế cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền truy cập kịp thời vào các thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật về chủ sở hữu hưởng lợi (CSHHL) của pháp nhân thương mại và áp dụng các biện pháp xử lý một cách phù hợp, hiệu quả, tương xứng và có tính chất răn đe đối với các hành vi vi phạm.

- Thiết lập cơ chế thu thập thông tin về CSHHL có liên quan đến tất cả các pháp nhân thương mại

- Phạm vi hiểu biết về các pháp nhân thương mại cần phải đầy đủ và rõ ràng để đảm bảo thông tin về CSHHL được thu thập từ tất cả các pháp nhân có liên quan.

Tháng 5/2025

Sửa đổi, bổ sung các quy định tại Luật Doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin về CSHHL của pháp nhân được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì nghiên cứu, sửa đổi Luật Doanh nghiệp

- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

- Vụ Pháp chế

- Cục Đầu tư nước ngoài

- Vụ Tài chính, tiền tệ

- Thanh tra Bộ

Luật Doanh nghiệp sửa đổi hoặc Luật sửa các Luật, trong đó có quy định về CSHHL

Tháng 12/2024

Nghiên cứu, xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp PCRT liên quan đến CSHHL thông qua các hoạt động đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào VN và đầu tư của VN ra nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ KH&ĐT

Cục Đu tư nước ngoài

- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

- Vụ Tài chính, tiền tệ

- Vụ Pháp chế

- Thanh tra Bộ

Báo cáo nghiên cứu (trình Lãnh đạo Bộ là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về PCRT)

- Cần có sự tham gia của khu vực tư nhân (thông qua đào tạo và nâng cao nhận thức) để đảm bảo cơ chế cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về CSHHL.

- Tổ chức Hội thảo, chương trình đào tạo chia sẻ kiến thức về PCRT, các vấn đề liên quan tới CSHHL đối với khu vực tư nhân, cơ quan đăng ký kinh doanh các địa phương

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCRT trên các phương tiện báo chí, truyền thông

- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

- Các đơn vị báo chí, truyền thông của Bộ (Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Báo Đầu tư; Báo Đấu thầu; Tạp chí Kinh tế và Dự báo)

- Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

- Cục Đầu tư nước ngoài

- Vụ Pháp chế

- Thanh tra Bộ

Các hội nghị, hội thảo

- Có các bng chứng về việc thông tin CSHHL đã được cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền (ví dụ như cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan giám sát).

Sửa đổi, bổ sung các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục kê khai, công khai thông tin về CSHHL của doanh nghiệp tại Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

- Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

- Vụ Pháp chế

Nghị định về đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung có quy định về CSHHL

 

2

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng và hoàn thiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính về chủ sở hữu hưởng lợi sau khi Luật Doanh nghiệp được bổ sung các quy định về chủ sở hữu hưởng lợi

Có các bằng chứng về việc áp dụng các hình phạt hiệu quả, tương xứng và các tính răn đe trong trường hợp vi phạm

Tháng 7/2025

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung về hành vi vi phạm quy định về cung cấp, cập nhật thông tin về CSHHL của doanh nghiệp, về đầu tư, mức xử phạt tương ứng với từng hành vi vi phạm tại Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư sau khi Luật Doanh nghiệp được bổ sung các quy định về CSHHL của doanh nghiệp

- Xây dựng hoặc đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công tác thanh tra các nội dung liên quan đến PCRT/TTKB/TTPBVKHD HL trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư tại các địa phương

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh tra trong lĩnh vực PCRT

Thanh tra Bộ

- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

- Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

- Vụ Pháp chế

- Cục Đầu tư nước ngoài

- Vụ Tài chính, tiền tệ

Nghị định sửa đổi Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

 

3

Tăng cường sự hiểu biết toàn diện hơn về các đặc điểm của các loại pháp nhân khác nhau khiến dễ bị lạm dụng RT/TTKB để giải quyết các thiếu sót được xác định liên quan đến đánh giá rủi ro gần đây của họ. Việt Nam nên tham khảo ý kiến của khu vực tư nhân để kiếm thông tin đầu vào

Cập nhật đánh giá rủi ro về pháp nhân và NPO.

Tháng 9/2024

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCRT, CSHHL trên các phương tiện báo chí, truyền thông

Các đơn vị báo chí, truyền thông của Bộ (Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Báo Đầu tư; Báo Đấu thầu; Tạp chí Kinh tế và Dự báo)

 

Các bài viết, ấn phẩm

- Tổ chức Hội thảo, chương trình đào tạo chia sẻ kiến thức về PCRT, các vấn đề liên quan tới CSHHL đối với khu vực tư nhân, cơ quan đăng ký kinh doanh các địa phương

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

 

Các hội nghị, hội thảo

4

Thực hiện kế hoạch hành động giảm thiểu rủi ro đã được xác định trong báo cáo đánh giá rủi ro về pháp nhân nhằm ngăn chặn sự lạm dung RT/TTKB của tất cả các pháp nhân; đặc biệt là nâng cao hiệu quả của việc thanh tra và chia sẻ thông tin CSHHL

(i) Thực hiện kế hoạch hành động tại Báo cáo đánh giá rủi ro pháp nhân.

(ii) Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động các pháp nhân thuộc quyền quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đưa ra các hình thức xử phạt vi phạm (nếu có).

Tháng 9/2024

- Căn cứ nội dung Báo cáo đánh giá rủi ro về pháp nhân sau khi hoàn thành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ban hành kèm theo Báo cáo này Kế hoạch hành động cần thực hiện nhằm giải quyết những rủi ro được xác định.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

- Vụ Pháp chế

- Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

- Cục Đầu tư nước ngoài

- Thanh tra Bộ

- Vụ Tài chính, tiền tệ

Kế hoạch hành động về PCRT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi