Quyết định 1456/QĐ-BNN-QLCL 2017 chứng nhận ATTP lô hàng cá bộ Siluriformes

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1456/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định 1456/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1456/QĐ-BNN-QLCLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Tám
Ngày ban hành:17/04/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Áp chế độ kiểm tra với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ

Ngày 17/04/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1456/QĐ-BNN-QLCL về việc kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ.
Theo đó, từ ngày 17/04/2017 đến hết ngày 31/08/2017, sẽ áp dụng chế độ kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm chứng nhận an toàn thực phẩm đối với từng lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Chỉ những lô hàng cá bộ Siluriformes sản xuất tại các cơ sở có tên trong Danh sách các cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu cá bộ Siluriformes vào Hoa Kỳ và có kết quản kiểm tra, kiểm nghiệm đạt yêu cầu mới được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm để xuất khẩu vào Hoa Kỳ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1456/QĐ-BNN-QLCL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
Số: 1456/QĐ-BNN-QLCL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI LÔ HÀNG CÁ BỘ SILURIFORMES XUẤT KHẨU VÀO HOA KỲ
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
Căn cứ Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ thông báo ngày 02/12/2015 của Cơ quan Thanh tra An toàn thực phẩm (FSIS), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ về việc triển khai Chương trình thanh tra cá bộ Siluriformes theo quy định của Luật Nông nghiệp Hoa Kỳ 2014;
Căn cứ ý kiến của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tại công văn số 48/2017/CV-VASEP ngày 17/4/2017;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Áp dụng chế độ kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm chứng nhận an toàn thực phẩm đối với từng lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ, cụ thể như sau:
2. Chỉ tiêu kiểm nghiệm: Salmonella, Malachite Green/Leuco Malachite Green, Enrofloxacine/Ciprofloxacine, Crystal Violet/Leuco Crystal Violet và Nitrofurazone (SEM).
3. Chỉ những lô hàng cá bộ Siluriformes sản xuất tại các cơ sở có tên trong danh sách các cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu cá bộ Siluriformes vào Hoa Kỳ và có kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm đạt yêu cầu mới được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm để xuất khẩu vào Hoa Kỳ.
Điều 2. Chi phí kiểm tra, kiểm nghiệm và chứng nhận lô hàng do doanh nghiệp chi trả theo quy định hiện hành.
Điều 3. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có trách nhiệm:
1. Tổ chức hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.
2. Tổ chức thực hiện kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn thực phẩm cho các lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này.
3. Tạm ngừng kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với các lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ của cơ sở có lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền Hoa Kỳ cảnh báo không đạt yêu cầu chất lượng và an toàn thực phẩm cho đến khi cơ sở hoàn thành điều tra nguyên nhân lô hàng bị cảnh báo, thiết lập và thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp và được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thẩm tra đạt yêu cầu.
4. Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện sau thời gian nêu trên và đề xuất phương án kiểm soát trong thời gian tiếp theo.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 167/QĐ-BNN-QLCL ngày 16/01/2017.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và Giám đốc các cơ sở chế biến, xuất khẩu cá bộ Siluriformes vào Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VASEP;
- Lưu: VT, QLCL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi