Quyết định 01/2000/QĐ-BVHTT Quy định tạm thời việc nhập khẩu phim truyền hình

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
-------

Số: 01/2000/QĐ-BVHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2000

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VIỆC NHẬP KHẨU CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN TRUYỀN HÌNH ĐỂ PHÁT SÓNG TRÊN MẠNG LƯỚI TRUYỀN HÌNH CẢ NƯỚC

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN

 

- Căn cứ nghị định số 81/CP ngày 08/11/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;

- Căn cứ Nghị định 48/CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh;

- Để tăng cường quản lý việc nhập khẩu chương trình phim truyện truyền hình để phát sóng trên mạng lưới truyền hình cả nước.

- Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời về việc nhập khẩu chương trình phim truyện truyền hình để phát sóng trên mạng lưới truyền hình cả nước “

Điều 2. quy định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2000. Mọi quy định trước đây trái với quy định ban hành kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục điện ảnh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc các Sở Văn hoá - Thông tin, Giám đốc các đài truyền hình khu vực, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ -THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trung Kiên

 

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC NHẬP KHẨU CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRUYỆN TRUYỀN HÌNH ĐỂ PHÁT SÓNG TRÊN MẠNG LƯỚI TRUYỀN HÌNH CẢ NƯỚC
 (Ban hành kèm theo quyết định số 01/2000/QĐ- BVHTT ngày 06/01/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin )

 

1. Việc nhập khẩu phim truyện của các Đài truyền hình để phát sóng trên mạng lưới truyền hình trong cả nước phải theo kế hoạch và được Bộ Văn hoá - Thông tin phê duyệt hàng năm.

2. Bộ Văn hoá - Thông tin ủy quyền cho Đài Truyền hình Việt Nam:

a/ Tổng hợp và xây dựng kế hoạch nhập khẩu chương trình phim truyện truyền hình của các Đài truyền hình trong cả nước; hướng dẫn các đài truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhập khẩu chương trình phim truyện truyền hình đảm bảo hợp lý về thời lượng, cân đối về tỷ lệ đề tài, tỷ lệ phim của từng nước.

b/ Là đầu mối duy nhất làm thủ tục nhập khẩu phim truyện để phát sóng trên mạng lưới truyền hình trong cả nước theo kế hoạch đã được Bộ Văn hoá -Thông tin cho phép .

c/ Làm môi giới, xác nhận nguồn gốc bản quyền truyền hình và nhập uỷ thác cho các Đài Truyền hình khi có yêu cầu.

3. Các Đài truyền hình không được phép tự nhập khẩu phim truyện để phát sóng ngoài kế hoạch đã được Bộ Văn hoá - Thông tin phê duyệt; Trong trường hợp đột xuất, có nhu cầu khai thác ngoài kế hoạch, cần thông báo cho Đài truyền hình Việt Nam biết để Đài Truyền hình Việt nam cân đối, trình Bộ Văn hoá - Thông tin phê duyệt.

4. Việc khai thác phim truyện nước ngoài do FAFIM Việt Nam hoặc các nguồn hợp pháp khác nhập về cũng phải đưa vào kế hoạch. FAFIM Việt Nam theo định kỳ có trách nhiệm thông báo cho Đài Truỳên hình Việt Nam biết những bộ phim truyện nước ngoài mà FFFIM Việt Nam có bản quyền truyền hình .

5. Cục Điện ảnh có trách nhiệm thẩm định kế hoạch thu nhập khẩu phim truyện nước ngoài của Đài Truyền hình Việt Nam trình, theo đúng đường lối xây dựng và phát triển Văn hoá của Đảng và pháp luật của Nhà nước để Bộ Văn hoá - Thông tin phê duyệt.

6. Quản lý nội dung phim truyện nhập từ nước ngoài để phát trên sóng truyền hình thực hiện theo luật Báo chí .

7. Nếu là phim do các công ty quảng cáo nhập để tài chợ phát sóng trên truyền hình, thì công ty quảng cáo đó phải có giấy đề nghị nhập khẩu phim của Đài Truyền hình mà mình tài trợ ( xác nhận đã chấp nhân nội dung phim ) và sau đó làm thủ tục nhập ủy thác qua Đài Truyền hình Việt Nam. Thời lượng nhập khẩu phim này sẽ được tính tổng hợp vào kế hoạch nhập khẩu phim truyện của Đài đó.

8. Các sở văn hoá thông tin và Phòng Quản lý nhập khẩu văn hoá phẩm ( thuộc Văn phòng Bộ Văn hoá - Thông tin ) căn cứ kế hoạch nhập khẩu hàng năm chương trình phim truyện truyền hình nước ngoài đã được Bộ Văn hoá - Thông tin cho phép để kiểm tra theo các quy định hiện hành.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 01/2000/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa và Thông tin về việc ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu chương trình phim truyện truyền hình để phát sóng trên mạng lưới truyền hình cả nước
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá và Thông tin Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 01/2000/QĐ-BVHTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trung Kiên
Ngày ban hành: 06/01/2000 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!