Quyết định 5079/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
----------------------
Số: 5079/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 1) gồm 33 di sản văn hóa phi vật thể có tên trong Danh mục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 1) tại Điều 1 Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể có tên trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 1) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
-   Như điều 4;
-   Bộ trưởng;
-   Các Thứ trưởng;
-   Các Ủy viên Hội đồng thẩm định HS KH DSVH PVT;
-   Công báo CP;
-   Lưu: VT, DSVH, PCQ.135.
BỘ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
Hoàng Tuấn Anh


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 
 
DANH MỤC
Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 1)
(Kèm theo Quyết định số: 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
 

Stt
Tên di sản văn hóa phi vật thể
Loại hình
Địa điểm
1
Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam
Nghệ thuật trình diễn dân gian
-   Tỉnh Thừa Thiên Huế
2
Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên
Nghệ thuật trình diễn dân gian
-   Tỉnh Đắk Lắk
-   Tỉnh Đắk Nông
-   Tỉnh Gia Lai
-   Tỉnh Kon Tum
-   Tỉnh Lâm Đồng
3
Dân ca Quan họ Bắc Ninh 
Nghệ thuật trình diễn dân gian
-   Tỉnh Bắc Giang
-   Tỉnh Bắc Ninh
4
Hát Ca trù
Nghệ thuật trình diễn dân gian
-   Tỉnh Bắc Giang
-   Tỉnh Bắc Ninh
-   Tp. Hà Nội
-   Tỉnh Hà Tĩnh
-   Tỉnh Hải Dương
-   Tp. Hải Phòng
-   Tp. Hồ Chí Minh
-   Tỉnh Hưng Yên
-   Tỉnh Nam Định
-   Tỉnh Nghệ An
-   Tỉnh Phú Thọ
-   Tỉnh Quảng Bình
-   Tỉnh Thái Bình
-   Tỉnh Thanh Hóa
-   Tỉnh Vĩnh Phúc
5
Hát Xoan ở Phú Thọ
Nghệ thuật trình diễn dân gian
-   Tỉnh Phú Thọ
6
Đờn ca Tài tử Nam Bộ
Nghệ thuật trình diễn dân gian
-   Tỉnh An Giang
-      Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
-   Tỉnh Bạc Liêu
-   Tỉnh Bến Tre
-   Tỉnh Bình Dương
-   Tỉnh Bình Phước
-   Tỉnh Bình Thuận
-   Tỉnh Cà Mau
-   Tp. Cần Thơ
-   Tỉnh Đồng Nai
-   Tỉnh Đồng Tháp
-   Tỉnh Hậu Giang
-   Tp. Hồ Chí Minh
-   Tỉnh Kiên Giang
-   Tỉnh Long An
-   Tỉnh Ninh Thuận
-   Tỉnh Sóc Trăng
-   Tỉnh Tây Ninh
-   Tỉnh Tiền Giang
-   Tỉnh Trà Vinh
-   Tỉnh Vĩnh Long
7
Dân ca Cao Lan
Nghệ thuật trình diễn dân gian
-   Xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
8
Dân ca Sán Chí
Nghệ thuật trình diễn dân gian
-   Xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
9
Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ
Nghệ thuật trình diễn dân gian
-   Tỉnh Hà Tĩnh
-   Tỉnh Nghệ An
10
Võ cổ truyền Bình Định
Nghệ thuật trình diễn dân gian
-   Tỉnh Bình Định
11
Múa rối nước
Nghệ thuật trình diễn dân gian
-   Tỉnh Hải Dương
12
Hội Gióng đền Phù Đổng và đền Sóc 
Lễ hội truyền thống
-   Tp. Hà Nội
13
Lễ hội Yên Thế
Lễ hội truyền thống
-   Thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
14
Lễ hội Thổ Hà
Lễ hội truyền thống
-   Xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
15
Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn
Lễ hội truyền thống
-   Xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
16
Lễ hội Côn Sơn
Lễ hội truyền thống
-   Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
17
Lễ hội Kiếp Bạc
Lễ hội truyền thống
-   Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
18
Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn
Lễ hội truyền thống
-   Quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng
19
Lễ hội Cầu ngư ở Khánh Hòa
Lễ hội truyền thống
-   Tỉnh Khánh Hòa
20
Lễ hội Gầu tào
Lễ hội truyền thống
-   Tỉnh Lào Cai
-   Tỉnh Hà Giang
21
Lễ hội Kỳ yên ở đình Gia Lộc
Lễ hội truyền thống
-   Thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
22
Lễ hội Tháp Bà (Ponagar) Nha Trang
Lễ hội truyền thống
-   Tỉnh Khánh Hòa
23
Lễ hội Lồng tông của người Tày
Lễ hội truyền thống
-   Tỉnh Tuyên Quang
24
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ
Tập quán xã hội và tín ngưỡng
-   Tỉnh Phú Thọ
25
Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô
Tập quán xã hội và tín ngưỡng
-   Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
26
Nghi lễ Cấp sắc của người Dao
Tập quán xã hội và tín ngưỡng
-   Tỉnh Bắc Kạn
-   Tỉnh Hà Giang
-   Tỉnh Lào Cai
-   Tỉnh Yên Bái
27
Lễ cúng thần rừng của người Pu Péo
Tập quán xã hội và tín ngưỡng
-   Xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
28
Lễ Bỏ mả của người Raglai
Tập quán xã hội và tín ngưỡng
-   Xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
29
Nghi lễ Chầu văn của người Việt
Tập quán xã hội và tín ngưỡng
-   Tỉnh Hà Nam
-   Tỉnh Nam Định
30
Nghi lễ Then của người Tày
Tập quán xã hội và tín ngưỡng
-   Tỉnh Lào Cai
-   Tỉnh Quảng Ninh
-   Tỉnh Tuyên Quang
31
Chữ Nôm của người Dao
Tiếng nói, chữ viết
-   Tỉnh Bắc Kạn
32
Tranh dân gian Đông Hồ
Nghề thủ công truyền thống
-   Xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
33
Nghề làm gốm của người Chăm
Nghề thủ công truyền thống
-   Xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

 

thuộc tính Quyết định 5079/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 5079/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5079/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành:27/12/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 5079/QĐ-BVHTTDL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi