Quyết định 3128/QÐ-BVHTTDL 2022 tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3128/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 3128/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3128/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:30/11/2022Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phát huy trang phục truyền thông của dân tộc Khơ Mú gắn với xây dựng nông thôn mới

Ngày 30/11/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3128/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thông của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, nội dung triển khai nhiệm vụ xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú gắn với phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại bản Ten, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên như sau: khảo sát, đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú, tại bản Ten, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; tổ chức Lớp truyền dạy và hướng dẫn thực hành phương pháp nhuộm chàm, kỹ thuật may, thêu, trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú;

Bên cạnh đó, Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3128/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
______________

Số: 3128/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn,

phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên

gắn với xây dựng nông thôn mới

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán bổ sung kinh phí sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 240/SVHTTDL-QLDSV ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc phối hợp và cử thành viên Ban Tổ chức và danh sách nghệ nhân, học viên tham gia tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú gắn với phát triển du lịch tại tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú , tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới (có Kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức và phê duyệt Danh sách nghệ nhân, học viên tham gia tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên (có Danh sách kèm theo).
- Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai tổ chức xây dựng mô hình đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ;
- Nghệ nhân, học viên (là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có trách nhiệm tham gia đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và địa điểm
Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp (nếu có).
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- UBND tỉnh Điện Biên (để biết);
- UBND thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (để phối hợp);
- Lưu: VT, VHDT, TH (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn,

phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên

gắn với xây dựng nông thôn mới

(Kèm theo Quyết định số 3128/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2022

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương;

- Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các vùng miền, cộng đồng, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng mô hình về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống phải phù hợp với đời sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương; gắn kết các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số với Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, du lịch ở địa phương.

- Khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Điện Biên.

- Kế hoạch được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN: Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú gắn với phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại bản Ten, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

1. Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.

2. Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài Chính, Văn phòng Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ

3. Thời gian: Tháng 11 - 12/2022.

4. Địa điểm triển khai: thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

5. Nội dung triển khai:

- Khảo sát, đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú, tại bản Ten, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; những kết quả đạt được, khó khăn và hạn chế làm cơ sở lựa chọn địa điểm, xây dựng nội dung triển khai mô hình;

- Tổ chức Lớp truyền dạy và hướng dẫn thực hành phương pháp nhuộm chàm, kỹ thuật may, thêu, trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú;

- Hỗ trợ nguyên liệu, vật tư phục vụ thực hành kỹ thuật may, thêu, trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống.

- Tổ chức ghi hình, chụp ảnh, dựng phim tư liệu phục vụ tuyên truyền, quảng bá về công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

6. Thành phần tham gia: Nghệ nhân (05 người), người có uy tín trong cộng đồng và các học viên dân tộc Khơ Mú do địa phương đề xuất (khoảng 70 người).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Vụ Văn hóa dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

1.2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc thẩm định dự toán và hướng dẫn triển khai theo quy định.

1.3. Văn phòng Bộ: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định. Bố trí phương tiện đi lại trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch (nếu có).

1.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức xây dựng mô hình;

- Tổng hợp, lập danh sách nghệ nhân, học viên tham gia xây dựng mô hình gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc); phối hợp triển khai các nhiệm vụ được phân công;

- Triển khai xây dựng mô hình, tổ chức mở lớp truyền dạy về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn;

- Tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng nhân rộng các mô hình tốt về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa trên địa bàn; duy trì hoạt động của các mô hình vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc vừa phục vụ khách du lịch.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp.

Trên đây là Kế hoạch Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú gắn với phát triển du lịch tại tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./.

 

DANH SÁCH

Ban Tổ chức và Nghệ nhân, Học viên tham gia xây dựng mô hình bảo tồn,

phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên

(Kèm theo Quyết định số 3128/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2022

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. Ban tổ chức

1. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban;

2. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban;

3. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng Ban;

4. Ông Đào Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng Ban;

5. Bà Trịnh Thị Mai, Phó Trưởng Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Minh Giảng, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chuyên viên chính Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

8. Bà Lê Thị Thúy Hằng, Chuyên viên chính Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

9. Hoàng Thị Hải Yến, Chuyên viên Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Ủy viên;

10. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ủy viên.

II. Nghệ nhân và Học viên

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Ghi chú

I

Danh sách nghệ nhân truyền dạy

1

Quàng Thị Pên

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

2

Quàng Thị Hương

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

3

Quàng Thị Lau

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

4

Quàng Thị Hoa

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

5

Quàng Thị Ni

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

II

Danh sách học viên

1

Lò Thị Piêng

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

2

Lò Thị Anh

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

3

Lò Thị Ben

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

4

Lò Thị Biên

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

5

Quàng Văn Biên

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

6

Lò Văn Bun

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

7

Lò Thị Chơ

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

8

Quàng Văn Dưn

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

9

Lường Thị Dung

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

10

Lò Văn Dũng

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

11

Lường Thị Hặc

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

12

Quàng Văn Hặc

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

13

Lò Thị Hạnh

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

14

Lò Thị Hoa

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

15

Lò Thị Hương

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

16

Lò Thị In

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

17

Lò Thị Inh

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

18

Lò Thị Keo

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

19

Quàng Văn Khoa

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

20

Lò Thị Lăm

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

21

Lò Thị Lao

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

22

Lò Thị Loan

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

23

Lò Thị Măn

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

24

Lò Thị Mâng

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

25

Lò Thị Nen

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

26

Lường Văn Nhọt

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

27

Lò Thị Nơi

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

28

Lò Thị Pâng

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

29

Lò Thị Pau

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

30

Lò Thị Phăn

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

31

Quàng Thị San

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

32

Lường Thị Si

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

33

Lò Thị Sinh

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

34

Lò Thị Sơ

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

35

Lò Thị Tâm

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

36

Quàng Văn Thanh

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

37

Lò Thị Thêm

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

38

Lò Văn Thoan

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

39

Lò Thị Thơng

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

40

Lò Thị Thủy A

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

41

Lò Thị Thủy B

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

42

Quàng Thị Tinh

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

43

Quàng Thị Trang

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

44

Lường Văn Trường

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

45

Lò Thị Un

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

46

Lò Thị Út

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

47

Lò Thị Uyên

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

48

Lò Thị Vân

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

49

Quàng Thị Vy

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

50

Lò Thị Xôm

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

51

Quàng Thị Xôm

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

52

Lò Thị Xuân

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

53

Lò Thị Y

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

54

Quàng Thị Y

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

55

Lò Thị Yên

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

56

Lường Thị Yên

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

57

Lò Thị Yêng

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

58

Quàng Thị Yêu

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

59

Quàng Thị Hải

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

60

Lò Thị Cau

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

61

Lò Thị My

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

62

Lò Thị Banh

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

63

Lò Thị Đôi

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

64

Quàng Thị Hải

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

65

Quàng Thị Phanh

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

66

Quàng Thị Hặc

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

67

Lường Thị Thân

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

68

Quàng Thị Thơm

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

69

Lò Thị Hương

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 

70

Lò Thị Hiên

Bản Kéo, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi