Quyết định 2775/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội thảo Đào tạo nhân lực du lịch sau dịch COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2775/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2775/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2775/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:02/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 11/2020, Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia

Ngày 02/10/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2775/QÐ-BVHTTDL về việc Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19.

Cụ thể, dự kiến tháng 11/2020, tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19 tại Khu vực miền Trung Tây Nguyên hoặc khu vực phía Bắc. Số lượng đại biểu khoảng 200 đại biêu bao gồm: Đại điện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các chuyên gia, nhà khoa học viết tham luận cho Hội thảo;…

Bên cạnh đó, Hội thảo tâọ trung thảo luận một số chuyên đề như sau: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực du lịch hiện nay; Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công tác đào tạo nhân lực du lịch; Dự báo nhu cầu nhân lực và đào tạo nhân lực du lịch đến năm 2030;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2775/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

___________

Số: 2775/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

 

                                                                              

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-BVHTTDL, ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19 (Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin của Vụ Đào tạo cấp qua Văn phòng Bộ năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

- Lưu: VT, ĐT, ĐTT (15);

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19

 (Kèm theo Quyết định số 2775/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_________________

 

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo về đào tạo nhân lực du lịch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá tình hình, tác động của COVID-19 đến công tác đào tạo nhân lực du lịch thời gian qua;

- Đề ra phương hướng và giải pháp đào tạo nhân lực ngành Du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19 và các rủi ro khác;

- Tạo cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch, các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức cá nhân liên quan trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về đào tạo và sử dụng nhân lực du lịch, tăng cường sự phối hợp, liên kết chặt chẽ hơn nữa trong đào tạo nhân lực du lịch.

2. Yêu cầu

- Chuẩn bị kỹ nội dung, đảm bảo hiệu quả thiết thực.

- Phân tích kỹ thực trạng công tác đào tạo nhân lực ngành Du lịch thời gian qua, chỉ ra những thách thức, thời cơ; đồng thời xác định rõ hơn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy công tác đào tạo nhân lực du lịch theo hướng thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và địa phương nơi tổ chức lớp Hội thảo về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

- Tổng hợp kết quả Hội thảo, lựa chọn, biên tập tham luận Hội thảo in Kỷ yếu phục vụ nghiên cứu, đào tạo.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG

1. Thời gian: 02 ngày, dự kiến vào tháng 11 năm 2020.

2. Địa điểm: Khu vực miền Trung Tây Nguyên hoặc khu vực phía Bắc.

3. Thành phần và số lượng đại biểu

a. Thành phần

- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

- Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch: Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Du lịch và các đơn vị liên quan;

- Các cơ sở đào tạo về du lịch;

- Các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch, khách sạn;

- Các chuyên gia, nhà khoa học viết tham luận cho Hội thảo;

- Các tổ chức, cá nhân liên quan đến đào tạo nhân lực du lịch;

- Các phóng viên báo, đài.

b. Số lượng: Khoảng 200 đại biểu.

4. Nội dung

Hội thảo tập trung thảo luận một số chuyên đề chủ yếu như sau:

- Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực du lịch hiện nay;

- Đánh giá tác động của COVID-19 đối với ngành du lịch và công tác đào tạo nhân lực du lịch;

- Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công tác đào tạo nhân lực du lịch;

- Thách thức và cơ hội đối với đào tạo nhân lực du lịch giai đoạn hiện nay trong thời gian tới;

- Cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong đào tạo nguồn lực du lịch;

- Dự báo nhu cầu nhân lực và đào tạo nhân lực du lịch đến năm 2030;

- Đề xuất một số dự án ưu tiên trong đào tạo nhân lực du lịch thời gian tới.

Số lượng tham luận: Từ 40 đến 50 tham luận.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Đào tạo

- Chuẩn bị địa điểm tổ chức Hội thảo.

- Chuẩn bị các chuyên đề và tài liệu cho Hội thảo.

- Dự thảo và gửi Giấy mời Hội thảo, Giấy mời viết tham luận Hội thảo.

- Chuẩn bị Báo cáo đề dẫn, Tổng kết cho Hội thảo.

- Dự toán kinh phí cho Hội thảo.

- Tập hợp các báo cáo tham luận, tổ chức biên tập và in ấn tài liệu phục vụ Hội thảo.

- Tổ chức công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu.

2. Văn phòng Bộ

Hỗ trợ các thủ tục liên quan để tổ chức Hội thảo theo quy định.

3. Các cơ sở đào tạo lĩnh vực du lịch

Chuẩn bị tham luận và cử đại diện tham dự Hội thảo.

V. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19” thực hiện theo quy định hiện hành trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch chi tại Văn phòng Bộ./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi