Nghị quyết 127/NQ-CP 2020 Nghệ nhân Nhân dân lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
________

Số: 127/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT
Về việc phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

_________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Trong khi chưa sửa đổi Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”, đồng ý đề nghị xét phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” cho 02 cá nhân (Phụ lục kèm theo).

Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phú để đề nghị Chủ tịch nước quyết định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Công Thương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, PCN Nguyễn Xuân Thành;

- Lưu: VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

 

Phụ lục

CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”

(Kèm theo Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ)

________________

 

1. Nghệ nhân Ưu tú Chu Mạnh Chấn, sinh năm 1932, Nghệ nhân trong lĩnh vực sơn mài;

2. Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Quốc Sự, sinh năm 1942, Nghệ nhân trong lĩnh vực thêu tranh./.

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 127/NQ-CP của Chính phủ về việc phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 127/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/09/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!