Quyết định 24/2000/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa và Thông tin về thời hạn một số loại giấy phép

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN
--------

Số: 24/2000/QĐ-BVHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THỜI HẠN MỘT SỐ LOẠI GIẤY PHÉP

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8-11-1993 về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa - Thông tin;

Căn cứ Nghị định 30/2000/NĐ-CP ngày 11/8/2000 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh;Nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về văn hóa thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Qui định thời hạn một số loại giấy phép hoạt động văn hóa - thông tin như sau:
1. Loại giấy phép có thời hạn 2 năm:
- Giấy phép mở cửa hàng băng hình, đĩa hình;
- Giấy phép nhân bản băng hình, đĩa hình;
- Giấy phép hoạt động vũ trường;
- Giấy phép hoạt động karaokê;
- Giấy phép tạm thời hành nghề biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.
2. Loại giấy phép có thời hạn 5 năm:
- Giấy phép cung cấp thông tin lên mạng Internet;
- Giấy phép dịch vụ thông tin kinh tế chuyên ngành;
- Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài từ vệ tinh;
- Giấy phép hành nghề biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;
- Giấy phép hoạt động in nội bộ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày được ban hành.
Điều 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Văn hóa - Thông tin, Chánh văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, và Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:

- Thủ tướng Phan Văn Khải (để b/c)

- Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm (để b/c)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

-Tòa án nhân dân tối cao

- Công báo

- Lưu VT, PC

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
Lưu Trần Tiêu

Thuộc tính văn bản
Quyết định 24/2000/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa và Thông tin về thời hạn một số loại giấy phép
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá và Thông tin Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 24/2000/QĐ-BVHTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lưu Trần Tiêu
Ngày ban hành: 28/09/2000 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN
--------

Số: 24/2000/QĐ-BVHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2000

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THỜI HẠN MỘT SỐ LOẠI GIẤY PHÉP

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8-11-1993 về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa - Thông tin;

Căn cứ Nghị định 30/2000/NĐ-CP ngày 11/8/2000 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh;Nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về văn hóa thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp chế;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Qui định thời hạn một số loại giấy phép hoạt động văn hóa - thông tin như sau:

1. Loại giấy phép có thời hạn 2 năm:

- Giấy phép mở cửa hàng băng hình, đĩa hình;

- Giấy phép nhân bản băng hình, đĩa hình;

- Giấy phép hoạt động vũ trường;

- Giấy phép hoạt động karaokê;

- Giấy phép tạm thời hành nghề biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

2. Loại giấy phép có thời hạn 5 năm:

- Giấy phép cung cấp thông tin lên mạng Internet;

- Giấy phép dịch vụ thông tin kinh tế chuyên ngành;

- Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài từ vệ tinh;

- Giấy phép hành nghề biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;

- Giấy phép hoạt động in nội bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày được ban hành.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Văn hóa - Thông tin, Chánh văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, và Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:

- Thủ tướng Phan Văn Khải (để b/c)

- Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm (để b/c)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

-Tòa án nhân dân tối cao

- Công báo

- Lưu VT, PC

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
Lưu Trần Tiêu

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!