Quyết định 1720/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
---------------------
Số: 1720 /QĐ-BVHTTDL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 09   tháng 5 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án tổ chức
Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;        
Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II.
Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, ĐA(2), DA(30)
BỘ TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
Hoàng Tuấn Anh
 
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------------------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2012
 
 
ĐỀ ÁN
Tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II
(Phê duyệt theo Quyết định số 1720 /QĐ-BVHTTDL ngày 09    tháng   5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
----------------------------
 
Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II, như sau:
I. TIÊU CHÍ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ HÀ NỘI LẦN THỨ II
1. Tiêu chí
- Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (LHPQTHN) vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, có giá trị nghệ thuật cao với những khám phá, tìm tòi mới mẻ. Khích lệ những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và các nước - đặc biệt là khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
- Giải thưởng của LHPQTHN mang tính khách quan và công bằng đối với tất cả các tác phẩm dự thi; LHPQTHN phát huy tinh thần thân ái, chia sẻ giữa các nhà làm phim, đại biểu, khách mời từ các nền điện ảnh trên thế giới vì sự hợp tác và phát triển.
- Khuyến khích sự trao đổi các tác phẩm điện ảnh mang bản sắc văn hóa khác nhau để tạo sự thống nhất trong đa dạng.
Khẩu hiệu của Liên hoan Phim:
“Điện ảnh Châu Á - Thái Bình Dương thống nhất và phát triển”
2. Mục đích
- LHPQTHN thu hút sự quan tâm của công chúng đối với điện ảnh bằng việc giới thiệu những bộ phim chọn lọc của Việt Nam và thế giới, kích thích các nhà sản xuất phim hướng đến giá trị xã hội, chất lượng nghệ thuật và tính thẩm mỹ của tác phẩm điện ảnh, tránh xu hướng thương mại hoá tác phẩm điện ảnh, tạo sức sống mới và động lực để điện ảnh Việt Nam phát triển.
- LHPQTHN tạo cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam với thế giới, đưa phim Việt Nam vào thị trường điện ảnh quốc tế.
- LHPQTHN góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, ổn định, mến khách và đang đổi mới đi lên thông qua hình ảnh Thủ đô Hà Nội - thành phố vì hoà bình, có bề dày lịch sử và văn hóa ngàn năm, cảnh quan tươi đẹp và thanh bình, con người mến khách và lịch lãm.
- Sự phát triển của điện ảnh có tác dụng quảng bá hiệu quả hình ảnh một đất nước Việt Nam đang đổi mới và đi lên, đồng thời thúc đẩy sự phát triển cho các ngành khác, đặc biệt là du lịch và dịch vụ.
II. NỘI DUNG CỦA LIÊN HOAN PHIM
1. Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội.
2. Thời gian: Từ 25/11 đến 29/11/2012 (05 ngày).
3. Phạm vi Liên hoan phim: Trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
4. Các sự kiện chính của Liên hoan Phim
a) Chương trình phim truyện dự thi (9-12 phim truyện từ các nền điện ảnh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương);
b) Chương trình phim ngắn dự thi (20-30 phim ngắn bao gồm phim ngắn, phim tài liệu, phim hoạt hình có độ dài dưới 60 phút từ các nền điện ảnh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương);
c) Chương trình phim Việt Nam về Hà Nội, “Đêm Hà Nội và Lễ trao giải thưởng cho phim Việt Nam xuất sắc nhất về Hà Nội”: Trong chương trình này Ban Tổ chức phối hợp với Ủy ban nhân dân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tuyển chọn 10-12 phim Việt Nam hay nhất về Hà Nội để chiếu rộng rãi cho công chúng và đại biểu khách mời tham dự Liên hoan Phim. Đồng thời lựa chọn một phim xuất sắc nhất để trao giải trong “Đêm Hà Nội”;
Đây là điểm nhấn quan trọng để Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội phản ánh được nét đặc trưng là một Liên hoan Phim mang tên Hà Nội, diễn ra thường xuyên tại Thủ đô Hà Nội, của Hà Nội và mang đậm nét Hà Nội, thương hiệu Hà Nội.
Dự kiến có sự tham gia tích cực của các cấp lãnh đạo và cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội.
d) Chương trình Điện ảnh thế giới ngày nay (Panorama): Khoảng 20 - 25 phim;
đ) Chương trình phim Việt Nam thời kỳ đổi mới (15 - 20 phim);
e) Chương trình giới thiệu nền điện ảnh của một quốc gia: Điện ảnh Hàn Quốc: khoảng 10 - 15 phim;
g) Trại sáng tác và giao lưu các nhà làm phim trẻ (Talent Campus): diễn đàn trao đổi học thuật và kinh nghiệm làm phim, phát triển dự án làm phim của các đạo diễn trẻ trong nước và quốc tế với các chuyên gia điện ảnh hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và các nước.
h) Lễ Khai mạc Liên hoan Phim:
- Thời gian: 20h00, Chủ Nhật, ngày 25/11/2012;
- Địa điểm: Cung văn hóa Hữu Nghị.
i) Lễ Bế mạc và Trao giải của Liên hoan Phim:
- Thời gian: 20h00, Thứ Năm, ngày 29/11/2012;
- Địa điểm: Cung văn hóa Hữu Nghị.
k) Cơ cấu giải thưởng: 09 giải, bao gồm:
- Phim truyện xuất sắc nhất, trị giá 100.000.000 đồng;
- Phim ngắn xuất sắc nhất, trị giá 60.000.000 đồng;
- Đạo diễn phim truyện xuất sắc nhất, trị giá 60.000.000 đồng;
- Diễn viên nam chính xuất sắc nhất, trị giá 60.000.000 đồng;
- Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất, trị giá 60.000.000 đồng;
- Đạo diễn trẻ của phim ngắn (dưới 30 tuổi) xuất sắc nhất, trị giá 40.000.000 đồng;
- Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim truyện;
- Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn;
- Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á (NETPAC).
m) Hội thảo:
- Chủ đề 1: “Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới”;
- Chủ đề 2: “Xu hướng điện ảnh thế giới trong thời kỳ công nghệ số”.
5. Các sự kiện bên lề của Liên hoan Phim
a) Đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
b) Triển lãm với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới”;
c) Đại biểu thăm quan Viện Bảo tàng Dân tộc học;
d) Đại biểu tham quan Vịnh Hạ Long, chiếu phim chọn lọc và nghệ sĩ gặp gỡ khán giả Hạ Long.
6. Các hoạt động quảng bá, truyền thông phục vụ cho Liên hoan Phim
a) Xây dựng bộ nhận diện của Liên hoan Phim;
b) Tổ chức các buổi họp báo trước, trong và sau Liên hoan Phim;
c) Phát hành ấn phẩm Liên hoan Phim, đặc biệt là cuốn Catalogues Liên hoan Phim và tờ báo “Tin nhanh Liên hoan Phim” ra hàng ngày trong thời gian tổ chức Liên hoan Phim;
d) Nâng cao trang thông tin điện tử (Website) của Liên hoan Phim;
đ) Sản xuất 01 đoạn phim quảng cáo cho Liên hoan Phim;
e) Đưa tin về Liên hoan Phim trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên sóng truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam;
g) Tuyên truyền quảng cáo trực quan ngoài trời và tại các địa điểm tổ chức các sự kiện của Liên hoan Phim (pa-nô, áp-phích, băng-rôn, phướn, khẩu hiệu).
7. Đại biểu, khách mời của Liên hoan Phim                      
a) Khách mời đặc biệt của Liên hoan Phim: Ban Tổ chức mời khoảng 7-8 khách mời đặc biệt là những nghệ sỹ điện ảnh nổi tiếng trên thế giới và khu vực. Ban Tổ chức đài thọ toàn bộ chi phí vế máy bay, đi lại và ăn ở tại Liên hoan Phim;
b) Ban Tổ chức mời đại biểu của mỗi phim dự thi và đài thọ tiền vé máy bay, tiền khách sạn trong thời gian Liên hoan Phim cho biểu này. Số đại biểu được mời ở hạng mục này do Ban Tổ chức quyết định và trực tiếp mời;
c) Ban Tổ chức mời đại biểu của các phim tham dự “Chương trình panorama”, “Chương trình Tiêu điểm điện ảnh thế giới” và đài thọ tiền khách sạn cho các đại biểu này. Số đại biểu được mời ở hạng mục này do Ban Tổ chức quyết định và trực tiếp mời;
d) Các đại biểu khác muốn đến dự Liên hoan Phim, Ban Tổ chức sắn sàng mời và tạo mọi điều kiện về Thư mời, các thủ tục visa, đăng ký khách sạn… Tuy nhiên, các đại biểu phải tự đài thọ toàn bộ mọi chi phí.
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA LIÊN HOAN PHIM
1. Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim
- Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
- Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;
- Đại diện Lãnh đạo UBND Hà Nội - Phó Trưởng ban;
- Cục trưởng Cục Điện ảnh - Ủy viên thường trực;
- Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên;
- Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - Ủy viên;
- Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
- Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Ủy viên.
2. Ban Tổ chức Liên hoan Phim
- Giám đốc Liên hoan Phim;
- Ban Thư ký Liên hoan Phim;
- Đại diện Lãnh đạo Cục Điện ảnh;
- Đại diện Lãnh đạo Hội Điện ảnh Việt Nam;
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội;
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh;
- Đại diện Bộ Công an;
- Đại diện Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội;
- Đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Đại diện Cục Hợp tác quốc tế;
- Viện trưởng Viện Phim Việt Nam;
- Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia;
- Tổng biên tập Báo Văn hóa;
- Tổng biên tập Tạp chí Điện ảnh Việt Nam;
- Các Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng, ban của Cục Điện ảnh;
- Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Hà Nội;
- Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Quảng Ninh;
- Đại diện lãnh đạo một số hãng phim, cơ sở điện ảnh có liên quan.
3. Các tiểu ban phục vụ Liên hoan Phim
a) Tiểu ban Nội dung;
b) Tiểu ban Tài chính, Hậu cần;
c) Tiểu ban Lễ tân;
d) Tiểu ban Báo chí tuyên truyền;
đ) Tiểu ban Vận động tài trợ;
e) Tiểu ban Chiếu phim, Chấm thi;
g) Tiểu ban An ninh.
4. Ban Giám khảo
- Ban Giám khảo phim truyện (5 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam);
- Ban Giám khảo phim ngắn (3 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam);
- Ban Giám khảo NETPAC (3 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam).
5. Ban cố vấn Liên hoan Phim
Gồm 05 thành viên nước ngoài (Là những nhà hoạt động điện ảnh, tổ chức liên hoan phim quốc tế nổi tiếng, có uy tín và kinh nghiệm của các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương).
6. Ban Tuyển chọn phim
Gồm Ban Sơ tuyển và Ban Chung tuyển để xác định phim cho từng chương trình: Phim dự thi, phim chiếu giới thiệu (panorama), phim giới thiệu điện ảnh của một quốc gia khác.
7. Phiên dịch và tình nguyện viên phục vụ Liên hoan Phim
- Phiên dịch: 50 người (Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Hàn);
- Tình nguyện viên: 150 người.
IV. TÀI CHÍNH CỦA LIÊN HOAN PHIM
a) Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm lập Dự trù kinh phí của Liên hoan Phim;
b) Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định Dự trù kinh phí và trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định;
c) Tổng kinh phí của Liên hoan Phim thực hiện theo nguyên tắc:
- Ngân sách nhà nước chi: 60%;
- Xã hội hóa: 40%.
V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục Điện ảnh
Chịu trách nhiệm về nội dung và công tác tổ chức các sự kiện của Liên hoan Phim.
2. Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Chịu trách nhiệm mời các đại biểu khách mời cao cấp của Đảng, Nhà nước.
Chịu trách nhiệm về công tác báo chí, tuyên truyền, quảng bá cho Liên hoan Phim.
3. Cục Hợp tác quốc tế
Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác công tác đối ngoại, quản lý đại biểu, khách và báo chí quốc tế đến tham dự Liên hoan Phim.
4. Tổng Cục An ninh II và Cục A83
Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác an ninh cho đại biểu, khách mời và các sự kiện của Liên hoan Phim.
5. Thành phố Hà Nội
a) Ủy ban nhân dân thành phố:
Chịu trách nhiệm chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện các sự kiện Chương trình phim Việt Nam về Hà Nội, “Đêm Hà Nội và lễ trao giải thưởng phim xuất sắc nhất về Hà Nội”.        
Chỉ đạo Công an thành phố triển khai công tác đảm bảo an ninh và trật tự trong thời gian diễn ra Liên hoan Phim.
b) Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch:
- Phối hợp với Ban Tổ chức Liên hoan Phim chọn 10-12 phim xuất sắc về Hà Nội để chiếu trong Liên hoan Phim;
- Tổ chức chiếu phim Việt Nam về đề tài Hà Nội;
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức bình chọn phim Việt Nam xuất sắc nhất về đề tài Hà Nội;
- Tổ chức “Đêm Hà Nội và Lễ trao giải thưởng cho phim Việt Nam xuất sắc nhất về Hà Nội” (Bao gồm: Thiết kế, gia công Giải thưởng, tiền thưởng, bố trí địa điểm và trực tiếp tổ chức sự kiện).
6. Viện Phim Việt Nam
Chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Ban Tổ chức Liên hoan Phim tổ chức triển lãm “Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới”.
7. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
Chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức Liên hoan phim tổ chức chiếu phim và làm công tác liên quan đến khán giả trong Liên hoan Phim.
8. Tạp chí Điện ảnh Việt Nam, Báo Văn hóa
Chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức Liên hoan Phim trong việc tuyên truyền, quảng bá cho Liên hoan Phim. 
9. Các hãng phim trong nước
Chịu trách nhiệm tuyển chọn phim gửi đến tham dự Liên hoan Phim.
10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm tổ chức chương trình tham quan Vịnh Hạ Long cho khách quốc tế.
VI.CHƯƠNG TRÌNH LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ HÀ NỘI LẦN THỨ II, từ 25/11 đến 29/11/2012
 

Ngày
Giờ
Sự kiện
Địa điểm
Từ 24/11
đến 25/11
 
Cả ngày
Đón khách
 
Sân bay Nội Bài và khách sạn Daewoo hoặc Grand Plaza, Thắng Lợi
Chủ Nhật
25/11
7:30
Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
 
10:00
Họp báo giới thiệu chương trình Liên hoan Phim
 
Khách sạn Daewoo
 
 
11:00
Khai mạc Triển lãm “Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới”
 
Cung văn hóa
Hữu Nghị
 
9:00 - 23:00
Chiếu phim tại các rạp
-Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
- MegaStar
- Tháng Tám
- Kim Đồng
- Galaxy
- Lotte Cinema
 
 
18:30
Tiệc đứng (cocktail) chào mừng Liên hoan Phim
Tầng 2
Cung Văn hóa Hữu Nghị
 
 
20:00
Lễ Khai mạc Liên hoan Phim
Cung văn hóa
Hữu Nghị
 
Thứ Hai
26/11
9:00
Khai mạc“Trại sáng tác trẻ”
Khách sạn Daewoo
 
 
 
14:00 - 17:00
Hội thảo“Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới”
 
Khách sạn Daewoo
 
 
20:00
Chiếu phim ngoài trời
Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Nhà hát Lớn Hà Nội)
 
 
9:00 - 23:00
Chiếu phim tại các rạp
 
 
                                        
-Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
- MegaStar
- Tháng Tám
- Kim Đồng
- Galaxy
- Lotte Cinema
 
 
Thứ Ba
27/11
6:00 - 17:00
Tham quan Vịnh Hạ Long
 
 
 
 
20:00
Chiếu phim ngoài trời
Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
 
 
 
9:00 - 23:00
Chiếu phim tại các rạp
-Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
- MegaStar
- Tháng Tám
- Kim Đồng
- Galaxy
- Lotte Cinema
 
Thứ Tư
28/11
9:00 - 12:00
Hội thảo “Xu hướng phát triển điện ảnh trong thời kỳ công nghệ số”
 
Khách sạn Daewoo
 
 
14:00
Tham quan Bảo tàng Dân tộc học
 
Bảo tàng
Dân tộc học
 
20:00 - 22:00
“Đêm Hà Nội và Lễ trao giải phim Việt Nam xuất sắc nhất về Hà Nội”
 
Văn Miếu
Quốc Tử Giám
 
20:00
Chiếu phim ngoài trời
Quảng trường
CM Tháng Tám
 
 
9:00 - 23:00
Chiếu phim tại các rạp
-Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
- MegaStar
- Tháng Tám
- Kim Đồng
- Galaxy
- Lotte Cinema
 
Thứ Năm
29/11
Cả ngày
Chương trình tự do của đại biểu
 
 
 
20:00 - 22:00
Lễ Bế mạc và Trao giải thưởng của Liên hoan Phim
Cung văn hóa
Hữu nghị
 
 
 
22:30 - 24:00
hoặc 21:30-22:20
Tiệc chia tay
Khách sạn Daewoo
hoặc Cung Văn hóa Hữu Nghị
 
 
9:00 - 23:00
Chiếu phim tại các rạp
-Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
- MegaStar
- Tháng Tám
- Kim Đồng
- Galaxy
Thứ Sáu
30/11
Cả ngày
Tiễn khách
 
Các khách sạn và Sân bay Nội Bài
 
 
Trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án nếu còn vấn đề gì chưa rõ hoặc những vấn đề mới phát sinh, các đồng chí Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Liên hoan Phim để xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Liên hoan Phim.
Một số nội dung chi tiết của Đề án có thể thay đổi, tùy tình hình thực tiễn và những phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện./.
 

 
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
Hoàng Tuấn Anh
 
                                                      
                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 

thuộc tính Quyết định 1720/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1720/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1720/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành:09/05/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1720/QĐ-BVHTTDL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi