Quyết định 1679/QÐ-BVHTTDL 2024 tổ chức Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1679/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1679/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1679/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:21/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ VHTTDL tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số

Ngày 21/6/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1679/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024. Quyết định có một số nội dung chính sau đây:

1. Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số được tổ chức nhằm:

- Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường, điều kiện cho các tác giả, nhạc sĩ tìm tòi, sáng tạo những tác phẩm mới mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số;

- Khuyến khích phong trào sáng tác nghệ thuật về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là âm nhạc cả số lượng và chất lượng;

- Tìm kiếm những ca khúc có giá trị nghệ thuật, đặc sắc với tinh thần mới và nội dung lành mạnh mang đậm bản sắc văn hóa gắn với mỗi dân tộc để cung cấp cho phong trào hoạt động văn hóa nghệ thuật của các địa phương;…

2. Đối tượng dự thi bao gồm:

- Các nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, là công dân Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp đều có thể gửi tác phẩm tham gia cuộc thi;

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không tham gia cuộc thi.

3. Tiến độ thực hiện dự kiến như sau:

- Tháng 6 năm 2024:

 • Xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi;
 • Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký Cuộc thi;
 • Ban hành Thông báo Thể lệ Cuộc thi.

- Từ Tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 10/2024 tiếp nhận và tổng hợp ca khúc tham gia dự thi.

- Tháng 11, 12 năm 2024:

 • Tổ chức chấm giải thưởng, chọn ra ca khúc đạt chất lượng tốt để trao giải thưởng;
 • Chọn 06 ca khúc đạt giải cao hòa âm, phối khí và biểu diễn tại Lễ Tổng kết Cuộc thi.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1679/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
__________

Số: 1679/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài
dân tộc thiểu số năm 2024

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Vụ Văn hóa dân tộc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024 (có kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2024 của Vụ Văn hóa dân tộc cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Ủy ban dân tộc (để phối hợp);

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Các Báo, đài Trung ương và địa phương;

- Viện Âm nhạc;

- Hội Nhạc sĩ Việt Nam;

- Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam;

- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố;

- Các trường VHNT thuộc Bộ VHTTDL;

- Lưu: VT, VHDT, V150.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024

(Kèm theo Quyết định số 1679/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 6 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024 nhằm góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường, điều kiện cho các tác giả, nhạc sĩ tìm tòi, sáng tạo những tác phẩm mới mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, phát hiện bồi dưỡng tài năng nhất là người dân tộc thiểu số và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.

- Khuyến khích phong trào sáng tác nghệ thuật về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là âm nhạc cả số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tìm kiếm những ca khúc có giá trị nghệ thuật, đặc sắc với tinh thần mới và nội dung lành mạnh mang đậm bản sắc văn hóa gắn với mỗi dân tộc để cung cấp cho phong trào hoạt động văn hóa nghệ thuật của các địa phương; đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm độc hại, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của đồng bào; phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Yêu cầu

- Các ca khúc sáng tác cần tập trung phản ánh về đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Thông qua cuộc thi nhằm thúc đẩy sự sáng tạo cho các nhạc sĩ, nghệ sĩ, công chúng yêu âm nhạc trong cả nước.

- Trên cơ sở kết quả cuộc thi Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những ca khúc đạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền (các sáng tác ca khúc đạt giải phải đáp ứng được yêu cầu của cuộc thi).

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, LOẠI HÌNH, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

1. Tên Cuộc Thi: Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số.

2. Nội dung:

- Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, tập trung vào các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương miền núi, truyền thống cách mạng của các dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước, danh nhân, anh hùng dân tộc; những thay đổi ở nông thôn miền núi trong xây dựng đời sống nông thôn mới, những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, gương người tốt việc tốt; phê phán những thói hư tật xấu, xóa bỏ tập tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội.

- Nội dung của tác phẩm phản ánh được giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ca ngợi tình đoàn kết, những thành tựu, đổi mới trong đời sống các dân tộc thiểu số, miền núi, khuyến khích những sáng tạo trên chất liệu và âm hưởng dân ca của các dân tộc thiểu số.

- Đưa các tác phẩm âm nhạc vang lên, có sức lan truyền sâu rộng trong đời sống của đồng bào miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

3. Loại hình sáng tác: Tác phẩm (ca khúc)

- Mỗi tác phẩm (ca khúc) dự thi có đủ phần nhạc được thể hiện bằng bản ký âm và lời bằng Tiếng Việt được đánh máy vi tính hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4, ghi rõ tác giả phần lời và phần nhạc (khuyến khích tác giả gửi kèm bản thu âm ca khúc định dạng file wav, mp3, đĩa CD đã thu âm ca khúc).

- Lời ca thể hiện bằng Tiếng Việt, trong sáng (nếu bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch tiếng Việt).

4. Đối tượng dự thi

- Các nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, là công dân Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp đều có thể gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không tham gia cuộc thi.

III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Hình thức triển khai

- Xây dựng Kế hoạch, Ban hành Thể lệ; Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký để tổ chức Cuộc thi.

- Tổ chức phát động và tuyên truyền Cuộc thi, tiếp nhận các ca khúc tham dự, lựa chọn Ca khúc và chấm giải thưởng theo Thể lệ Cuộc thi.

- Ban Tổ chức sẽ chọn ra một số ca khúc đạt giải cao để luyện tập và biểu diễn tại Lễ tổng kết, trao giải thưởng.

- Tổng kết, trao giải thưởng cho các tác phẩm đoạt giải theo quy định hiện hành

2. Tiến độ thực hiện

- Tháng 6 năm 2024

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi

+ Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký Cuộc thi

+ Ban hành Thông báo Thể lệ Cuộc thi.

- Từ Tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 10/2024 tiếp nhận và tổng hợp ca khúc tham gia dự thi.

- Tháng 11, 12 năm 2024

+ Tổ chức chấm giải thưởng (vòng sơ khảo, trung khảo), chọn ra ca khúc đạt chất lượng tốt để trao giải thưởng.

+ Chọn 06 ca khúc đạt giải cao hòa âm, phối khí và biểu diễn tại Lễ Tổng kết Cuộc thi.

3. Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng bao gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, kèm theo tiền thưởng cho các tác giả đạt giải, tác phẩm được Ban Tổ chức sử dụng phục vụ các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức khi thấy phù hợp. Cụ thể:

+ 02 Giải nhất (khu vực phía Bắc và phía Nam)

+ 02 Giải nhì

+ 02 Giải ba

+ 08 Giải Khuyến khích

+ 05 giải mở rộng

IV. QUY ĐỊNH

1. Số lượng tác phẩm dự thi: mỗi tác giả dự thi tối đa không quá 03 tác phẩm (ca khúc).

2. Phiếu đăng ký dự thi ghi rõ

- Họ và tên;

- Ngày tháng năm sinh;

- Số CMTND hoặc thẻ căn cước;

- Địa chỉ;

- Tác giả hay đồng tác giả (ghi rõ nếu có)

3. Sử dụng tác phẩm

- Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024 cho các tác giả chuyên và không chuyên dự thi không nhằm mục đích kinh doanh.

- Tất cả các tác phẩm dự thi không trả lại tác giả. Ban Tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức khi thấy phù hợp. Những tác phẩm đạt giải thì chủ sở hữu thuộc về Nhà nước (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

4. Đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện

- Ban Tổ chức: Do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định thành lập với sự tham gia của Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc; Ban Văn nghệ, Đài Tiếng nói Việt Nam; Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Văn hóa Cơ sở, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Viện Âm nhạc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Hội đồng giám khảo: Thành phần Hội đồng Giám khảo là các nhạc sĩ, nhà quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật có uy tín do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định thành lập.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp:

+ Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương;

+ Vụ Tuyên truyền, Ủy Ban dân tộc;

+ Ban Văn nghệ, Đài Tiếng nói Việt Nam;

+ Hội Nhạc sĩ Việt Nam;

+ Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

+ Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

V. TỔ CHỨC THỰC hiện

1. Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp báo cáo lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan đến tài chính.

3. Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán theo quy định.

VI. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024 từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2024 của Vụ Văn hóa dân tộc cấp qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi