Quyết định 1098/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội tuyên truyền Hướng nghiệp năm 2024 Phục vụ tuyển sinh, đào tạo phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1098/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1098/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội tuyên truyền Hướng nghiệp năm 2024 Phục vụ tuyển sinh, đào tạo phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1098/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:22/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 1098/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức Ngày hội tuyên truyền Hướng nghiệp năm 2024
Phục vụ tuyển sinh, đào tạo phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật,
thể dục thể thao và du lịch

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-VHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 4052/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Vụ Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội tuyên truyền Hướng nghiệp năm 2024 phục vụ tuyển sinh, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Kinh phí đảm bảo thực hiện theo dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 phân bổ cho Vụ Đào tạo (qua Văn phòng Bộ); nguồn ngân sách của các đơn vị tham gia; nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 572/QĐ-VHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, ĐT, TN (15).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
 


Tạ Quang Đông

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội tuyên truyền Hướng nghiệp năm 2024
Phục vụ tuyển sinh, đào tạo phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật,
thể dục thể thao và du lịch

(Kèm theo Quyết định số  /QĐ-BVHTTDL ngày  tháng  năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

__________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, uy tín, chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch (VHNT, TDTT, DL) của các cơ sở đào tạo (CSĐT) trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL).

- Tạo cơ hội cho các CSĐT tổ chức tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin rộng rãi về phương thức tuyển sinh, ngành nghề đào tạo, chế độ, chính sách và học phí; mang lại lợi ích thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường của học sinh, sinh viên.

- Thông qua các hoạt động tại Ngày hội, học sinh, sinh viên có cơ hội được giao lưu, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, hướng nghiệp, mở rộng cơ hội, lựa chọn về nghề nghiệp và định hướng cho tương lai sau khi tốt nghiệp.

- Thu hút, phát triển hợp lý nguồn nhân lực cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là các ngành hiếm, ngành truyền thống cần bảo tồn và đào tạo theo cơ chế đặt hàng. Thúc đẩy sự tăng trưởng lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam trong tương lai. Phát huy vai trò, tầm quan trọng của các ngành đào tạo VHNT, TDTT, DL đối với thực tiễn cuộc sống và sự phát triển của đất nước.

2. Yêu cầu

- Các nội dung hoạt động của Ngày hội được tổ chức phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn.

- Các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ, chất lượng các nội dung phục vụ Ngày hội và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật để Ngày hội diễn ra thành công, tiết kiệm, hiệu quả .

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian, địa điểm

1.1. Thời gian: Ngày 4/5/2024 (Thứ Bảy).

1.2. Địa điểm: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, số 418 Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Thành phần

2.1. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ VHTTDL.

2.2. Đơn vị thực hiện: Vụ Đào tạo, các CSĐT trực thuộc Bộ và các đơn vị liên quan...

2.3. Thành phần tham gia

- Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; Các CSĐT trực thuộc Bộ; Các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động lĩnh vực VHNT, TDTT, DL.

- Đại diện các Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội...

- Phóng viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương.

- Học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tên hoạt động: Ngày hội Tuyên truyền Hướng nghiệp năm 2024

Phục vụ tuyển sinh, đào tạo phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch.

2. Công tác tổ chức Ngày hội:

2.1. Lễ phát động Ngày hội: (Có kịch bản riêng)

- Thời gian dự kiến: ngày 04 tháng 5 năm 2024 (1 buổi).

- Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

- Thành phần tham dự: Khách mời, đại biểu, các CSĐT trực thuộc Bộ.

- Nội dung: Chương trình văn nghệ chào mừng; trình chiếu video giới thiệu các cơ sở đào tạo VHNT, TDTT, DL; Lãnh đạo Bộ phát động khai mạc Ngày hội; đại diện các ban, bộ, ngành và cơ sở đào tạo phát biểu.

2.2. Tọa đàm “Đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trong thời kỳ chuyển đổi số và cơ hội việc làm sau khi ra trường”.

- Thời gian dự kiến: Ngày 04 tháng 5 năm 2024 (1 buổi).

- Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

- Thành phần tham dự: Khách mời, đại biểu, các CSĐT trực thuộc Bộ, giảng viên, sinh viên các CSĐT.

- Nội dung: Đưa ra những góc nhìn đa chiều về xu hướng phát triển ngành, nghề của khu vực và thế giới trong thời đại số; giao lưu chia sẻ kỹ năng, phương pháp học tập, định hướng nghề nghiệp trong tương lai; cung cấp thông tin về phương thức tuyển sinh, hướng nghiệp, du học.

2.3. Tổ chức Tư vấn, giới thiệu đặc thù đào tạo của các CSĐT trực thuộc Bộ, tư vấn lựa chọn ngành nghề, học bổng trong nước và nước ngoài

- Thời gian: Ngày 04 tháng 5 năm 2024 (Cả ngày).

- Địa điểm: Khu vực gian trưng bày, giới thiệu của các CSĐT trực thuộc Bộ.

- Thành phần tham gia: Các CSĐT trực thuộc Bộ, CSĐT nước ngoài, doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực VHNT, TDTT, DL, học sinh sinh viên.

- Nội dung: Tư vấn và giới thiệu ngành nghề đào tạo, thế mạnh của mỗi CSĐT; giao lưu trực tiếp với học sinh, sinh viên để tư vấn lựa chọn ngành nghề phù hợp với sở trường, học lực và điều kiện bản thân; thông tin học bổng, chương trình đào tạo liên kết trong nước và nước ngoài...

(Các hoạt động đảm bảo tính thẩm mỹ, đặc trưng, an toàn; các đơn vị tham gia đăng ký nội dung, kịch bản chi tiết với Ban Tổ chức).

2.4. Tổ chức Chương trình giao lưu, trình diễn VHNT, TDTT, DL (Có kịch bản riêng).

- Thời gian: Ngày 04 tháng 5 năm 2024 (Cả ngày).

- Địa điểm: Sân khấu ngoài trời - Khu vực gian trưng bày của các CSĐT trực thuộc Bộ.

- Thành phần tham gia: Các CSĐT trực thuộc Bộ và các đơn vị tham gia Ngày hội.

- Nội dung: Mỗi đơn vị tham gia trình diễn VHNT, TDTT, DL chuẩn bị 3-4 tiết mục (Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn võ thuật, ẩm thực, trình chiếu video kết hợp âm nhạc, game show, giao lưu với nghệ sĩ, vận động viên, cựu sinh viên.).

3. Công tác tuyên truyền

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Ngày hội:

- Xây dựng video tuyên truyền các thành tựu tiêu biểu trong công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, giới thiệu quảng bá các CSĐT trực thuộc Bộ (thời lượng dự kiến 10-20 phút).

- Tổ chức chụp ảnh, quay video tư liệu về Ngày hội, phục vụ lưu trữ tài liệu và công tác tuyên truyền tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2024 cho các CSĐT trực thuộc Bộ.

- Xây dựng chuyên mục Ngày hội Hướng nghiệp năm 2024 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL kết nối tới Trang tin điện tử của Vụ Đào tạo và các CSĐT trực thuộc Bộ.

- Tổ chức trang trí khánh tiết, băng rôn, standee, bảng chỉ dẫn, cổng phao, ô dù... tại khu vực ngoài trời.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Đào tạo

- Là đơn vị chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Bộ:

+ Ban hành Quyết định, Kế hoạch tổ chức Ngày hội tuyên truyền Hướng nghiệp năm 2024; Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc.

+ Chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ tại Lễ phát động; Phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị nội dung Thông tin báo chí; Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả Ngày hội và các văn bản theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

+ Xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết Lễ phát động, Tọa đàm và các hoạt động tại Ngày hội.

+ Lập danh sách khách mời ban, bộ, ngành liên quan, các đơn vị thuộc Bộ; Phát hành giấy mời.

- Xây dựng sơ đồ không gian, lắp đặt các gian trưng bày, tư vấn của các CSĐT trực thuộc Bộ đăng ký tham gia trực tiếp và Ban Tổ chức Ngày hội (dự kiến 12 gian, 16-20m2/gian).

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền (Chi tiết tại mục 3.III. NỘI DUNG THỰC HIỆN)

2. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức các nội dung theo Kế hoạch:

+ Hội trường, công tác trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, điện, nước, bàn ghế, hoa tươi trang trí, máy tính... In và phát hành thẻ Ban Tổ chức, phục vụ Ngày hội.

+ Lễ tân, đón tiếp đại biểu, khách mời, báo chí... tham dự Ngày hội.

+ Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, đường điện, mạng wifi phục vụ các hoạt động ngoài trời.

+ Xây dựng phương án và tổ chức lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, vật tư y tế trong thời gian diễn ra Ngày hội.

- Chủ trì tổ chức chương trình văn nghệ tại Lễ phát động.

- Phối hợp với Vụ Đào tạo và các CSĐT xây dựng kịch bản tổng thể, cử người dẫn chương trình các hoạt động tại Ngày hội.

- Phối hợp tiếp nhận, bố trí sắp xếp và lập sơ đồ gian trưng bày, tư vấn.

3. Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

a) Các cơ sở đào tạo nói chung

- Chủ động phối hợp tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau khi diễn ra Ngày hội trên các kênh truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú:

+ 100% CSĐT đăng chuyên mục Ngày hội Hướng nghiệp năm 2024 trên Website, Fanpage của trường.

+ 100% CSĐT cung cấp 01 video hoàn chỉnh với nội dung cụ thể: giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đơn vị để trình chiếu tại Ngày hội.

- Chuẩn bị bài tham luận tại Tọa đàm.

- Cung cấp nội dung, tư liệu hình ảnh, video về các thành tích, giải thưởng và các gương mặt sinh viên, cựu sinh viên nổi bật của đơn vị để Ban Tổ chức sử dụng xây dựng video trình chiếu tại Lễ phát động Ngày hội.

- Đề xuất mời các nghệ sĩ, vận động viên, cựu sinh viên có thành tích nổi bật tham gia Chương trình giao lưu, trình diễn.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện sau khi kết thúc Ngày hội.

- Chủ động và chịu trách nhiệm đối với các nội dung thông tin, hình ảnh phát tại Ngày hội, đảm bảo tính thẩm mỹ, tính chính xác, bản quyền tác giả.

b) Các cơ sở đào tạo tham gia trực tiếp

- Căn cứ mục đích, yêu cầu của Bộ, xây dựng kế hoạch chi tiết tham gia Ngày hội.

- Tham gia đầy đủ các chương trình hoạt động tại Ngày hội, bao gồm: Các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Chương trình văn nghệ chào mừng trong hội trường, tiết mục tại Chương trình giao lưu, trình diễn VHNT, TDTT, DL ở sân khấu ngoài trời và các nội dung khác theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Chủ động các nội dung trưng bày, tư vấn, nội thất, trang trí tại các gian hàng; chuẩn bị quà lưu niệm, tờ rơi thông tin.

- Phối hợp với trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức các hoạt động tại sân khấu ngoài trời: Chương trình, kịch bản chi tiết, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình led, trang trí, khánh tiết...

- Huy động học sinh, sinh viên tham gia Ngày hội đối với các trường tại Hà Nội.

- Chủ động làm việc với Ban Tổ chức Ngày hội để tổ chức tốt các hoạt động đã đăng ký (Đăng ký các nội dung, số lượng tham gia hoạt động và các yêu cầu cần thiết gửi về Ban Tổ chức).

4. Văn phòng Bộ

Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền về Ngày hội và hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định.

5. Các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ

Phối hợp tổ chức tuyên truyền về các hoạt động của Ngày hội.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2024 cấp về cho các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện và từ nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có), cụ thể như sau:

1. Vụ Đào tạo

- Kinh phí tổ chức Tọa đàm: tài liệu, văn phòng phẩm, chi bồi dưỡng người có báo cáo tham luận trình bày tại Tọa đàm và các nội dung liên quan.

- Kinh phí lắp đặt các gian tư vấn của các CSĐT trực thuộc Bộ đăng ký tham gia trực tiếp và Ban Tổ chức Ngày hội.

- Kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau về Ngày hội: chụp ảnh, quay video, tư liệu về Ngày hội; xây dựng video trình chiếu tại Ngày hội; xây dựng chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử Bộ; trang trí khánh tiết, băng rôn, standee, bảng chỉ dẫn, cổng phao, ô dù ... tại khu vực ngoài trời; chi phóng viên tham dự; quà lưu niệm tặng các đơn vị tham dự Ngày hội, học sinh sinh viên tham gia game show; tờ rơi thông tin chung Ngày hội và các nội dung phát sinh liên quan.

2. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

- Kinh phí trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, điện, nước, bàn ghế, hoa tươi trang trí, máy tính, lễ tân, dẫn chương trình trong hội trường.

- Cơ sở vật chất, sân bãi, đường điện, mạng wifi, dẫn chương trình phục vụ các hoạt động ngoài trời. In thẻ Ban Tổ chức, phục vụ tại Ngày hội.

- Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, vật tư y tế trong thời gian diễn ra Ngày hội.

- Chủ trì vận động và tiếp nhận tài trợ cho Ngày hội (nếu có).

- Phối hợp với các CSĐT trực thuộc Bộ kinh phí thuê lắp đặt sân khấu ngoài trời (bao gồm: âm thanh, ánh sáng, sân khấu, trang thiết bị kỹ thuật và các nội dung liên quan).

3. Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

- Kinh phí (phương tiện đi lại, ăn nghỉ và chi phí khác của đoàn) trong quá trình chuẩn bị và thời gian tham gia các hoạt động của Ngày hội.

- Phối hợp với Đại học Văn hóa Hà Nội kinh phí thuê lắp đặt sân khấu ngoài trời (bao gồm: âm thanh, ánh sáng, sân khấu, trang thiết bị kỹ thuật và các nội dung liên quan).

- Kinh phí thiết kế, trang trí, bố trí nội thất các gian trưng bày, tư vấn; in, ấn các nội dung thông tin của đơn vị phát tại Ngày hội.

- Kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hội tại đơn vị (Đối với các CSĐT không tham gia trực tiếp).

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày hội tuyên truyền Hướng nghiệp năm 2024 Phục vụ tuyển sinh, đào tạo phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có sự thay đổi, điều chỉnh về nội dung, Ban Tổ chức Ngày hội sẽ báo cáo và xin ý kiến Lãnh đạo Bộ điều chỉnh, bổ sung./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi