(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

 

Trong tuần này từ 20/12/2008 – 26/12/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ 

* (SMS: 531276) - Ngày 26/12/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 11816/BGDĐT-VP về việc báo cáo triển khai lồng ghép giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh giảng dạy trong nhà trường. 

* (SMS: 531271) - Ngày 23/12/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT về việc tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên.

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP

* (SMS: 531244) - Ngày 25/12/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1846/QĐ-BLĐTBXH về việc thí điểm thực hiện thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể ngành Dệt May Việt Nam. 

* (SMS: 531205) - Ngày 22/12/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Nghị định Thông tư 31/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được chuyển đổi từ các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

* (SMS: 531252) - Ngày 16/12/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2505/BXD-HĐXD về việc báo cáo công tác an toàn lao động và tình hình tai nạn lao động trong năm 2008. 

* (SMS: 531268) - Ngày 08/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8426/VPCP-KGVX về việc vận dụng xếp lương công ty nhà nước hạng đặc biệt đối với Tổng Công ty cổ phần.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 531284) - Ngày 24/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8795/VPCP-KTN về dự án điện hạt nhân. 

* (SMS: 531283) - Ngày 23/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8767/VPCP-KTTH về dự án Khu du lịch giải trí có hoạt động casino tại huyện đảo Phú Quốc. 

* (SMS: 531230) - Ngày 22/12/2008, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 689/QĐ-BTP về việc phân cấp và uỷ quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý. 

* (SMS: 531261) - Ngày 19/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8682/VPCP-KTN về các dự án điện nông thôn, miền núi. 

* (SMS: 531263) - Ngày 18/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 338/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình cấp bảo lãnh Chính phủ và đánh giá đối tượng và điều kiện cấp bảo lãnh.

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 531228) - Ngày 24/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1902/QĐ-TTg về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đến năm 2010. 

* (SMS: 531282) - Ngày 22/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8759/VPCP-KTTH về việc ban hành Nghị định về tiết kiệm, chống lãng phí trong các doanh nghiệp nhà nước.

BẢO HIỂM

* (SMS: 531243) - Ngày 24/12/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4878/LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội. 

* (SMS: 531231) - Ngày 22/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 346/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về việc chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

CHÍNH SÁCH 

* (SMS: 531251) - Ngày 24/12/2008, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 18/CT-BCT về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. 

* (SMS: 531279) - Ngày 24/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2283/TTg-KTN về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp do thiên tai năm 2008. 

* (SMS: 531216) - Ngày 23/12/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2561/BXD-QLN về việc triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. 

* (SMS: 531281) - Ngày 22/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8736/VPCP-KTN về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương xử lý sạt lở, đê, kè, phòng, chống lụt bão cấp bách. 

* (SMS: 531197) - Ngày 18/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định Quyết định 170/2008/QĐ-TTg về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 

* (SMS: 531213) - Ngày 12/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8551/VPCP-KTN về việc lập Đề án tổng thể ổn định dân cư phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hoà Bình.

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

* (SMS: 531221) - Ngày 23/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 56/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng công nghiệp In. 

* (SMS: 531227) - Ngày 23/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1901/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Khoa học trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

* (SMS: 531222) - Ngày 22/12/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 8525/QĐ-BGDĐT về việc phân công bổ sung công tác của các Thứ trưởng đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ liên quan tới nhiều đơn vị của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (SMS: 531232) - Ngày 22/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1864/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Yên Bái. 

* (SMS: 531233) - Ngày 22/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1866/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Bình Phước. 

* (SMS: 531234) - Ngày 22/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1867/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Ninh Bình. 

* (SMS: 531235) - Ngày 22/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1868/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Đăk Nông. 

* (SMS: 531236) - Ngày 22/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1869/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Đồng Nai. 

* (SMS: 531237) - Ngày 22/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1870/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Bắc Ninh. 

* (SMS: 531238) - Ngày 22/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1871/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Lào Cai. 

* (SMS: 531239) - Ngày 22/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1872/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Gia Lai. 

* (SMS: 531240) - Ngày 22/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1873/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Quảng Ngãi. 

* (SMS: 531241) - Ngày 22/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1874/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Lâm Đồng. 

* (SMS: 531242) - Ngày 22/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1865/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Đắk Lắk. 

* (SMS: 531274) - Ngày 22/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2244/TTg-KTN về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam. 

* (SMS: 531201) - Ngày 18/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định Quyết định 171/2008/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 

* (SMS: 531220) - Ngày 17/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1882/QĐ-BTTTT về việc đổi tên Nhà Xuất bản Bưu điện thành Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông. 

* (SMS: 531267) - Ngày 05/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8378/VPCP-QHQT về việc thành lập Nhóm công tác liên bộ thực hiện Công ước Kyoto. 

AN NINH TRẬT TỰ 

* (SMS: 531275) - Ngày 22/12/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 11652/BGDĐT-CTHSSV về việc đảm bảo an ninh, trật tự trường học trong dịp ngày nghỉ lễ, tết. 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

* (SMS: 531219) - Ngày 22/12/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 14/2008/CT-BGTVT về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành Giao thông vận tải. 

* (SMS: 531214) - Ngày 16/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8614/VPCP-KTN về việc quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu mỏ. 

XUẤT NHẬP KHẨU  

* (SMS: 531245) - Ngày 19/12/2008, Bộ Công Thương ban hành Công văn 12046/BCT-XNK về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 17/2008/TT-BCT ngày 12/12/2008 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng.

ĐẤT ĐAI – NHÀ Ở

* (SMS: 531266) - Ngày 19/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 342/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về định hướng quy hoạch điểm dân cư nông thôn.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 531224) - Ngày 19/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 130/2008/NĐ-CP về Giấy chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ 

* (SMS: 531262) - Ngày 19/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8697/VPCP-QHQT về việc thực hiện cam kết cắt giảm thuế quan trọng trong khuôn khổ Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản. 

* (SMS: 531248) - Ngày 19/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Nghị định Thông tư 124/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực. 

* (SMS: 531254) - Ngày 08/12/2008, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6322/TCHQ-KTTT về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá ban hành kèm theo Công văn số 4046/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2008 của Tổng cục Hải quan.

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

* (SMS: 531260) - Ngày 19/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8675/VPCP-KGVX về việc hỗ trợ khoa học công nghệ vượt khung. 

* (SMS: 531212) - Ngày 12/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8564/VKCP-KGVX về việc thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

* (SMS: 531273) - Ngày 01/12/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2669/QĐ-BKHCN về việc huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam.

Y TẾ

* (SMS: 531226) - Ngày 19/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định Quyết định 172/2008/QĐ-TTg về việc bổ sung Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

* (SMS: 531246) - Ngày 18/12/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Nghị định Quyết định số 12/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 531280) - Ngày 18/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8655/VPCP-QHQT về việc ký Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA). 

AN NINH TRẬT TỰ 

* (SMS: 531225) - Ngày 18/12/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1708/QĐ-BKH về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG 

* (SMS: 531258) - Ngày 18/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2222/TTg-KTTH về việc hỗ trợ xử lý nợ xây dựng cơ bản của tỉnh Hà Giang. 

* (SMS: 531259) - Ngày 18/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8652/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ cho các địa phương bị giảm thu ngân sách địa phương năm 2007, 2008 thực hiện một số chính sách, chế độ do Trung ương ban hành năm 2007, 2008.

VĂN HOÁ - THÔNG TIN

* (SMS: 531218) - Ngày 18/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Nghị định Thông tư 07/2008/TT-BTTTT về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

* (SMS: 531217) - Ngày 17/12/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 46/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam”. 

* (SMS: 531269) - Ngày 28/11/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. 

ĐẤU THẦU 

* (SMS: 531223) - Ngày 12/12/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 9047/BKH-QLĐT về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2008. 

THUỶ HẢI SẢN 

* (SMS: 531256) - Ngày 11/12/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 117/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

* (SMS: 531257) - Ngày 11/12/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 118/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản. 

XÂY DỰNG 

* (SMS: 531249) - Ngày 17/11/2008, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 15/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

GIAO THÔNG

* (SMS: 531215) - Ngày 17/11/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 514/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại Hội nghị "Củng cố, nâng cao năng lực Tư vấn đầu tư và Xây dựng giao thông”.

LĨNH VỰC KHÁC 

* (SMS: 531272) - Ngày 24/12/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2572/BXD-KHTC về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2009. 

* (SMS: 531250) - Ngày 22/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 343/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. 

* (SMS: 531278) - Ngày 22/12/2008, Bộ Y tế ban hành Báo cáo 1269/BC-BYT về tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng cuối năm 2008 của Bộ Y tế. 

* (SMS: 531229) - Ngày 22/12/2008, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Nghị định Quyết định 2861/2008/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra. 

* (SMS: 531265) - Ngày 19/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 340/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk. 

* (SMS: 531264) - Ngày 18/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 339/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp báo cáo kết quả bước đầu về việc thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009. 

* (SMS: 531270) - Ngày 15/11/2008, Quốc hội ban hành Nghị quyết 29/2008/NQ-QH12 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII.

 

 

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.