(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 25/10/2008 - 31/10/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH SÁCH 

* (SMS: 506848) - Ngày 03/11/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 1867/CĐ-TTg về việc tập trung mọi nguồn lực, khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ. 

* (SMS: 506840) - Ngày 31/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1567/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32-NQ-TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng giai đoạn 2008 - 2015. 

* (SMS: 506802) - Ngày 28/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1548/QĐ-TTg về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói cho các địa phương để khác phục hậu quả cơn bão số 4. 

* (SMS: 506824) - Ngày 28/10/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 730/BTP-KHTC về việc tạm dừng mua sắm phương tiện, tài sản có giá trị lớn. 

* (SMS: 506801) - Ngày 27/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1545/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình. 

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG  

* (SMS: 506843) - Ngày 03/11/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 2560/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng. 

* (SMS: 506832) - Ngày 30/10/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn 9699/NHNN-QLNH về việc hướng dẫn hoạt động đại lý đổi ngoại tệ. 

* (SMS: 506804) - Ngày 29/10/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn 9647/NHNN-CSTT về việc báo cáo tình hình nợ xấu trong hoạt động tín dụng. 

* (SMS: 506829) - Ngày 29/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 143/2008/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí.

* (SMS: 506837) - Ngày 29/10/2008, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch 98/2008/TTLT/BTC-BCT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược 2020. 

* (SMS: 506788) - Ngày 28/10/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn 9596/NHNN-CSTT về việc báo cáo dư nợ cho vay theo lãi suất cho vay. 

* (SMS: 506789) - Ngày 28/10/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn 9597/NHNN-CSTT về việc cho vay trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

* (SMS: 506795) - Ngày 27/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 96/2008/TT-BTC về hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng.

* (SMS: 506782) - Ngày 23/10/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 302/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về đánh giá lại việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2009 do biến động giảm giá dầu thô xuất khẩu.

* (SMS: 506785) - Ngày 10/10/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 28/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành Ngân hàng. 

ĐẦU TƯ  

* (SMS: 506844) - Ngày 31/10/2008, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 3300/QĐ-BGTVT về việc cho phép lập dự án đầu tư "Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng" (Thuộc Hệ thống thông tin giao thông vận tải theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ). 

* (SMS: 506813) - Ngày 28/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 97/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo. 

* (SMS: 506791) - Ngày 16/10/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 293/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về bố trí vốn đầu tư xây dựng thủy lợi năm 2008. 

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ 

* (SMS: 506838) - Ngày 31/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 1862/TTg-KTTH về việc Ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

* (SMS: 506834) - Ngày 29/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 94/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô trong Biểu thuế xuất khẩu. 

* (SMS: 506835) - Ngày 29/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 95/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 

* (SMS: 506812) - Ngày 28/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 92/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt, thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu. 

* (SMS: 506811) - Ngày 27/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 91/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Yersin. 

* (SMS: 506796) - Ngày 24/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 90/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. 

* (SMS: 506815) - Ngày 24/10/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 303/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về dự trù, phân bổ và sử dụng kinh phí cho lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy. 

NÔNG NGHIỆP 

* (SMS: 506831) - Ngày 31/10/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị 3246/CT-BNN-PC về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật. 

* (SMS: 506798) - Ngày 28/10/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 24/2008/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

CƠ CẤU TỔ CHỨC   

* (SMS: 506833) - Ngày 30/10/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 7310/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

* (SMS: 506810) - Ngày 15/10/2008, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 695/2008/NQ-UBTVQH12 về việc bổ sung Nghị quyết số 370/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Ban Dân nguyện. 

GIAO THÔNG 

* (SMS: 506803) - Ngày 29/10/2008, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 7426/BYT-PC về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe. 

* (SMS: 506817) - Ngày 29/10/2008, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Công điện 89/CĐ-BGTVT về việc phục vụ tốt nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, dịp Lễ hội Xuân 2009. 

VĂN HOÁ - THÔNG TIN  

* (SMS: 506805) - Ngày 29/10/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1622/QĐ-BTTTT về việc ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế. 

* (SMS: 506814) - Ngày 28/10/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 7260/VPCP-KTTH về việc dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. 

TƯ PHÁP

* (SMS: 506797) - Ngày 28/10/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 113/2008/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế trại giam.

Y TẾ 

* (SMS: 506800) - Ngày 28/10/2008, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 36/2008/QĐ-BYT về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về an toàn truyền máu dự phòng lây nhiễm HIV giai đoạn 2008 – 2010. 

ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở 

* (SMS: 506793) - Ngày 28/10/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 10014/BGDĐT-CSVCTBĐCTE về việc báo cáo nhu cầu diện tích đất đáp ứng quy hoạch phát triển trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

AN NINH TRẬT TỰ 

* (SMS: 506808) - Ngày 27/10/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 304/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy tại các tỉnh trọng điểm. 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

* (SMS: 506787) - Ngày 27/10/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 2164/BXD-HTKT về việc rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng mới các loại đồ án quy hoạch có liên quan đến việc bố trí các công trình xử lý rác tại địa phương. 

* (SMS: 506792) - Ngày 21/10/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 7071/VPCP-KTN về việc bổ sung mỏ puzolan Núi Sao vào Quy hoạch khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020. 

* (SMS: 506786) - Ngày 13/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1479/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020. 

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ 

* (SMS: 506783) - Ngày 27/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 1813/TTg-KTTH về việc hỗ trợ học sinh hệ cử tuyển theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

* (SMS: 506806) - Ngày 23/10/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 39/2008/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. 

* (SMS: 506762) - Ngày 22/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 87/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

* (SMS: 506761)- Ngày 17/10/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 58/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non.

* (SMS: 506790) - Ngày 16/10/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 292/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Nhân tại chuyến thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội. 

THƯƠNG MẠI 

* (SMS: 506794) - Ngày 24/10/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 89/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 69/2008/QĐ-BTC ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu. 

HÀNH CHÍNH 

* (SMS: 506781) - Ngày 22/10/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 12/2008/TT-BCT về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường. 

* (SMS: 506780) - Ngày 22/10/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 11/2008/TT-BCT về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài.

* (SMS: 506809) - Ngày 15/10/2008, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội. 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

* (SMS: 506816) - Ngày 22/10/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn 2644/BKHCN-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2010. 

* (SMS: 506784) - Ngày 17/10/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn 3364/BTTTT-ƯDCNTT về việc hướng dẫn xác định giá trị phần mềm. 

LĨNH VỰC KHÁC 

* (SMS: 506842) - Ngày 03/11/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công điện 554/CĐ-BGDĐT về việc ứng phó với tình hình mưa, lũ lụt. 

* (SMS: 506839) - Ngày 31/10/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 7416/VPCP-KGVX về việc phê duyệt Quyết định thay thế Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia. 

* (SMS: 506830)- Ngày 29/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 144/2008/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

* (SMS: 506799) - Ngày 27/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

* (SMS: 506807) - Ngày 23/10/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 300/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Cảng Sài Gòn. 

* (SMS: 506836) - Ngày 21/10/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 25/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại khoản 4 điều 1 Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng trong giai đoạn 2006 – 2010.

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.