(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

 

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

 

Trong tuần này từ 06/12/2008 – 12/12/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG 

 

* (SMS: 507358) - Ngày 12/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 121/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn.

 

* (SMS: 507297) - Ngày 05/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 114/2008/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

 

* (SMS: 507298) - Ngày 05/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 117/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

 

* (SMS: 507242) - Ngày 05/12/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 34/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

* (SMS: 507359) - Ngày 12/12/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 17/2008/TT-BCT hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng.

 

* (SMS: 507279) - Ngày 09/12/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 16/2008/TT-BCT về hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009.

* (SMS: 507322) - Ngày 04/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 116/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài.

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP

 

* (SMS: 507341) - Ngày 12/12/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 333/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về tình hình giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trong thời gian vừa qua và định hướng cho thời gian tới.

* (SMS: 507232) - Ngày 04/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2008/NĐ-CP về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

* (SMS: 507280) - Ngày 28/11/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

 

AN NINH QUỐC GIA

 

* (SMS: 507355) - Ngày 12/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 168/2008/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

 

CHÍNH SÁCH

 

* (SMS: 507362) - Ngày 12/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 2195/CĐ-TTg về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá ổn định cuộc sống.

 

* (SMS: 507335) - Ngày 11/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 163/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020.

 

* (SMS: 507300) - Ngày 10/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 2177/CĐ-TTg về việc sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống công nhân sau sự cố mỏ than Khe Chàm.

 

* (SMS: 507339) - Ngày 10/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1799/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường biên chế, cơ sở vật chất, kỹ thuật, đào tạo, chế độ chính sách cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ ở Bộ Công an và 18 tỉnh, thành phố Nam Bộ".

 

* (SMS: 507299) - Ngày 09/12/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 30/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở các cấp địa phương.

* (SMS: 507303) - Ngày 09/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 35/2008/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.

* (SMS: 507241) - Ngày 05/12/2008, Hội đồng tư vấn đặc xá đã ban hành Công văn 82/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1744/2008/QĐ-CTN ngày 04/12/2008 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009.

 

* (SMS: 507312) - Ngày 04/12/2008, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định 1744/2008/QĐ-CTN về đặc xá năm 2009.

 

* (SMS: 507220) - Ngày 04/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 162/2008/QĐ-TTg về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn.

 

AN NINH TRẬT TỰ

 

* (SMS: 507324) - Ngày 11/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 2192/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

 

ĐẦU TƯ

 

* (SMS: 507336) - Ngày 11/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 164/2008/QĐ-TTg về việc sửa dổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

 

* (SMS: 507357) - Ngày 09/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 120/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.

 

* (SMS: 507325) - Ngày 08/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 119/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội Khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

* (SMS: 507239) - Ngày 27/11/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 8151/VPCP-KTN về thẩm quyền quyết định tổng mức đầu tư các dự án của Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam.

 

* (SMS: 507238) - Ngày 20/11/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 7997/VPCP-KTTH về việc thực hiện hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng chợ.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 

* (SMS: 507338) - Ngày 11/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 166/2008/QĐ-TTg về việc điều chỉnh địa giới và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp.

 

* (SMS: 507307) - Ngày 09/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1777/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

 

* (SMS: 507344) - Ngày 08/12/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 08/2008/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam.

 

* (SMS: 507243) - Ngày 04/12/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 2276/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin.

 

* (SMS: 507244) - Ngày 04/12/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 2277/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

* (SMS: 507245) - Ngày 04/12/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 2278/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi.

 

* (SMS: 507315) - Ngày 25/11/2008, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 24/2008/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải.

 

* (SMS: 507346) - Ngày 24/11/2008, Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 05/2008/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Dân tộc.

 

* (SMS: 507236) - Ngày 19/11/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 7970/VPCP-TCCV về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại bộ, địa phương.

 

* (SMS: 507351) - Ngày 11/11/2008, Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 342/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách dân tộc.

 

* (SMS: 507352) - Ngày 11/11/2008, Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 344/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tuyên truyền.

 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

* (SMS: 507345) - Ngày 10/12/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 2456/BXD-KHCN về việc theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên-môi trường và phát triển bền vững năm 2008.

 

* (SMS: 507320) - Ngày 09/12/2008, Bộ Công Thuơng đã ban hành Chỉ thị 16/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn trong khai thác than.

 

* (SMS: 507327) - Ngày 08/12/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 05/2008/TT-BTNMT hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

 

* (SMS: 507240) - Ngày 01/12/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 8202/VPCP-KGVX về việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp.

 

XUẤT NHẬP CẢNH

 

* (SMS: 507340) - Ngày 10/12/2008, Bộ Ngoại giao đã ban hành Quyết định 3207/2008/QĐ-BNG ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân Liên bang Nga mang hộ chiếu phổ thông.

 

* (SMS: 507223) - Ngày 28/11/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 8176/VPCP-KTTH về việc kê khai xuất cảnh, nhập cảnh.

 

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ

 

* (SMS: 507317) - Ngày 10/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 117/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

* (SMS: 507316) - Ngày 09/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 115/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

* (SMS: 507305) - Ngày 08/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 507296) - Ngày 05/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 113/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tào Xuyên, quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hoá.

 

* (SMS: 507326) - Ngày 05/12/2008, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước.

* (SMS: 507277) - Ngày 01/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 111/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2009 – 2011.

* (SMS: 507275) - Ngày 01/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 112/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2009 – 2011.

* (SMS: 507249) - Ngày 27/11/2008, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 2422/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình kiểm tra thuế, ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan.

 

* (SMS: 507250) - Ngày 27/11/2008, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 2423/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 

* (SMS: 507252) - Ngày 27/11/2008, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 2424/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng tại Chi cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

* (SMS: 507235) - Ngày 18/11/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 7945/VPCP-KTTH về thuế xuất khẩu đối với dầu thô.

 

* (SMS: 507304) - Ngày 12/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 13571/BTC-CST về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

DOANH NGHIỆP

 

* (SMS: 507301) - Ngày 09/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1778/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xăng dầu quân đội thành Tổng công ty Xăng dầu quân đội hoat động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

 

* (SMS: 507302) - Ngày 09/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1779/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án chuyển Công ty 28 thành Tổng công ty 28 hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

 

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

 

* (SMS: 507308) - Ngày 09/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1780/QĐ-TTg về việc phân loại địa giới hành chính đối với tỉnh Hoà Bình.

 

* (SMS: 507309) - Ngày 09/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1781/QĐ-TTg về việc phân loại địa giới hành chính đối với tỉnh Nghệ An.

 

* (SMS: 507310) - Ngày 09/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1782/QĐ-TTg về việc phân loại địa giới hành chính đối với tỉnh Sơn La.

 

* (SMS: 507311) - Ngày 09/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1783/QĐ-TTg về việc phân loại địa giới hành chính đối với tỉnh Thanh Hoá.

TƯ PHÁP

* (SMS: 507321) - Ngày 08/12/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 09/2008/QĐ-BTP về việc ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý.

HÀNH CHÍNH

 

* (SMS: 507278) - Ngày 08/12/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 44/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản.

 

* (SMS: 507234) - Ngày 18/11/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 7931/VPCP-TCCV về tình hình thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

 

ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở

 

* (SMS: 507314) - Ngày 08/12/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 2438/BXD-QLN về việc đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và nhu cầu nhà ở công vụ.

* (SMS: 507295) - Ngày 04/12/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Chỉ thị 02/2008/CT-BTNMT về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính theo Nghị quyết số 07/2007/NQ-QH12 ngày 12/11/2007 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

 

* (SMS: 507313) - Ngày 08/12/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 2433/BXD-KTQH  về việc báo cáo tình hình công tác quản lý kiến trúc - quy hoạch của địa phương.

 

* (SMS: 507356) - Ngày 05/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1771/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

 

VĂN HOÁ - THÔNG TIN

 

* (SMS: 507306) - Ngày 08/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 2147/ĐC-TTg về việc đính chính Quyết định số 155/2008/QĐ-TTg ngày 08/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt.

* (SMS: 507221) - Ngày 02/12/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 52/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí.

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

* (SMS: 507217) - Ngày 04/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 159/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tàm nhìn đến năm 2025".

 

NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP

 

* (SMS: 507349) - Ngày 03/12/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 115/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định tạm thời về yêu cầu đối với phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản.

 

* (SMS: 507350) - Ngày 03/12/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 116/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế đánh giá, chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản.

 

XÂY DỰNG

 

* (SMS: 507318) - Ngày 02/12/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 326/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản ngành giáo dục đào tạo và y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

 

* (SMS: 507319) - Ngày 19/11/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Báo cáo 609/BC-BGDĐT về tình hình thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên đến ngày 15/11/2008.

 

THƯƠNG MẠI

 

* (SMS: 507253) - Ngày 27/11/2008, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 2425/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Khung tiêu chuẩn về an ninh và tạo thuận lợi thương mại toàn cầu.

 

CHỨNG KHOÁN

 

* (SMS: 507323) - Ngày 26/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 112/2008/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

 

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

 

* (SMS: 507347) - Ngày 24/11/2008, Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 06/2008/QĐ-UBDT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

 

* (SMS: 507348) - Ngày 24/11/2008, Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 07/2008/QĐ-UBDT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc” được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

 

NGOẠI GIAO

 

* (SMS: 507237) - Ngày 19/11/2008, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 7981/VPCP-QHQT về việc xử lý vướng mắc trong thực hiện Hiệp định ASEAN - Trung Quốc.

 

LĨNH VỰC KHÁC

 

* (SMS: 507334) - Ngày 10/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 29/2008/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2008.

 

* (SMS: 507259) - Ngày 15/11/2008, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 28/2008/NQ-QH12 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009.

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.