(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

 

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

Trong tuần này (từ 01/12/2007 - 07/12/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

 

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

 

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 502381) - Ngày 10/12/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1928/CĐ-TTg về việc xử lý kiên quyết, không có ngoại lệ, những người không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

 

* (SMS: 502350) - Ngày 07/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 253/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam về Dự án Kho nổi chứa xuất dầu FSO-5.

 

* (SMS: 502351) - Ngày 07/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7120/VPCP-KTTH về việc vốn đầu tư mở rộng nâng cấp các cơ sở y tế công lập.

 

* (SMS: 502352) - Ngày 07/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7145/VPCP-NN về việc chuẩn bị phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

 

* (SMS: 502345) - Ngày 06/12/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1901/TTg-CN về việc chỉ định nhà đầu tư xây dựng tuyến đường từ Mỹ Đình (đường Lê Đức Thọ) đến khu đô thị mới Xuân Phương, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT.

 

* (SMS: 502340) - Ngày 04/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7048/VPCP-KTTH về việc kinh phí cho Dự án phủ sóng phát thanh khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ.

 

* (SMS: 502327) - Ngày 04/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7046/VPCP-ĐP về đề cương phát biểu của các địa phương tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2008.

 

* (SMS: 502346) - Ngày 03/12/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 175/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc huyện Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

 

* (SMS: 502347) - Ngày 03/12/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 176/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

 

* (SMS: 502320) - Ngày 03/12/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1880/TTg-NN về việc chuyển chức năng rừng tiểu khu 663 thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Kon Tum.

 

* (SMS: 502336) - Ngày 03/12/2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết 60/2007/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2007.

 

* (SMS: 502322) - Ngày 03/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7000/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ địa phương thực hiện Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ và ổn định dân di cư tự do.

 

* (SMS: 502311) - Ngày 03/12/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 187/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020".

 

* (SMS: 502323) - Ngày 03/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7002/VPCP-KTTH về dự án Quy hoạch kho xăng dầu và dự án Chiến lược, Quy hoạch dự trữ dầu mỏ quốc gia.

 

* (SMS: 502324) - Ngày 03/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7016/VPCP-CCHC về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

* (SMS: 502325) - Ngày 03/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7028/VPCP-CN về việc thăm dò bentonit, tỉnh Bình Thuận và đá granit ốp lát, tỉnh Khánh Hòa.

 

* (SMS: 502326) - Ngày 03/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7029/VPCP-CN về việc khai thác điểm mỏ pyrophilit, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

 

* (SMS: 502331) - Ngày 03/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 179/2007/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

 

* (SMS: 502313) - Ngày 03/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 178/2007/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

 

* (SMS: 502312) - Ngày 03/12/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 186/2007/QĐ-TTg về việc sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

 

* (SMS: 502339) - Ngày 03/12/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 185/2007/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Khu thương mại tự do Chu Lai thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

 

* (SMS: 502314) - Ngày 30/11/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 59/2007/NQ-CP về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.

 

* (SMS: 502310) - Ngày 30/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 184/2007/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 

* (SMS: 502319) - Ngày 30/11/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1877/TTg-ĐMDN về việc thành lập Công ty Tài chính cổ phần VINACONEX.

 

* (SMS: 502385) - Ngày 30/11/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch 142/2007/TTLT/BTC-BCT của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

* (SMS: 502317) - Ngày 30/11/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6984/VPCP-QHQT về kết quả Hội nghị lần thứ 7 hợp tác phi tập trung Pháp - Việt.

 

* (SMS: 502329) - Ngày 30/11/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 251/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

 

* (SMS: 502330) - Ngày 30/11/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 252/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp điều hành giá cả, thị trường cuối năm 2007 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý.

 

* (SMS: 502283) - Ngày 29/11/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27/2007/CT-TTg về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

 

* (SMS: 502309) - Ngày 29/11/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

 

* (SMS: 502328) - Ngày 29/11/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1623/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả mưa bão.

 

* (SMS: 502318) - Ngày 28/11/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1845/TTg-KTTH về việc điều chỉnh danh mục mua hàng dự trữ quốc gia.

 

* (SMS: 502321) - Ngày 28/11/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6912/VPCP-CN về việc tình hình thực hiện Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc.

 

* (SMS: 502281) - Ngày 27/11/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 183/2007/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

 

* (SMS: 502289) - Ngày 26/11/2007,Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 181/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ.

 

BỘ TƯ PHÁP

 

* (SMS: 502386) - Ngày 06/12/2007, Bộ Tư pháp ban hành Thông báo 5256/TB-BTP về Kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp Lãnh đạo Bộ ngày 03/12/2007.

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 502376) - Ngày 05/12/2007, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG về việc hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 

* (SMS: 502316) - Ngày 28/11/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

 

* (SMS: 502341) - Ngày 15/11/2007, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 09/2007/TTLT-BTP-BTC về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 502382) - Ngày 03/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 97/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

 

* (SMS: 502383) - Ngày 03/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 98/2007/QĐ-BTC về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”.

 

* (SMS: 502384) - Ngày 03/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 143/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia.

 

* (SMS: 502334) - Ngày 30/11/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 141/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

 

* (SMS: 502308) - Ngày 29/11/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 138/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

 

* (SMS: 502338) - Ngày 29/11/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 139/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

 

* (SMS: 502335) - Ngày 28/11/2007, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6690/TCHQ-GSQL về việc thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất.

 

* (SMS: 502307) - Ngày 28/11/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 137/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử.

 

* (SMS: 502290) - Ngày 23/11/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 134/2007/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

* (SMS: 502284) - Ngày 14/11/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2007/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

 

BỘ CÔNG AN

 

* (SMS: 502337) - Ngày 29/11/2007, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 27/2007/TT-BCA(A11) về hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

 

* (SMS: 502360) - Ngày 15/11/2007, Bộ Công an ban hành Thông tư 26/2007/TT-BCA(V19) về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính (ban hành kèm theo Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ).

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

 

* (SMS: 502297) - Ngày 29/11/2007, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 07/2007/TT-NHNN về việc hướng dẫn thi hành một số nội dung Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng Thương mại Việt Nam.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

* (SMS: 502353) - Ngày 30/11/2007, Bộ Công thương ban hành Quyết định 1958/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về "Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới".

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 502293) - Ngày 30/11/2007, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 27/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 502295) - Ngày 30/11/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 72/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng.

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

* (SMS: 502315) - Ngày 26/11/2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 19/2007/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo

đánh giá tác động môi trường.

 

* (SMS: 502332) - Ngày 19/11/2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chỉ thị 02/CT-BTNMT về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

* (SMS: 502333) - Ngày 19/11/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo 524/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giáy phép lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

* (SMS: 502300) - Ngày 01/11/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 88/2007/TT-BNN về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa.

 

BỘ Y TẾ

 

* (SMS: 502305) - Ngày 25/10/2007, Bộ Y tế ban hành Quyết định 37/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước.

 

* (SMS: 502306) - Ngày 23/10/2007, Bộ Y tế ban hành Quyết định 36/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 

 

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.