Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 03/09/2011 - 09/09/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 92/NQ-CP) - Ngày 08/09/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 92/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13-HĐBT ngày 23/01/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Viện Vật lý kỹ thuật trực thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp. 
 
* (SMS: 91/NQ-CP) - Ngày 08/09/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 91/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2011. 
 
* (SMS: 79/2011/ND-CP) - Ngày 05/09/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 79/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/03/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. 
 
* (SMS: 78/2011/ND-CP) - Ngày 01/09/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2011/NĐ-CP về việc quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng. 
 
* (SMS: 77/2011/ND-CP) - Ngày 01/09/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 77/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/03/2011 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 * (SMS: 1555/QD-TTg) - Ngày 08/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1555/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Thái Bình.  

* (SMS: 1528/QD-TTg) - Ngày 06/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1528/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. 

* (SMS: 1518/QD-TTg)
- Ngày 05/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1518/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030. 

* (SMS: 1517/QD-TTg)
- Ngày 05/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1517/QĐ-TTg về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. 
 
* (SMS: 1516/QD-TTg) - Ngày 05/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1516/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Lê Tiến Hào giữ chức Phó Tổng Thanh tra.
 
* (SMS: 1514/QD-TTg) - Ngày 05/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1514/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói nhân dân bị thiệt hại trong vụ Đông Xuân năm 2010-2011. 
 
* (SMS: 1513/QD-TTg) - Ngày 05/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1513/QĐ-TTg về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. 
 
* (SMS: 50/2011/QD-TTg) - Ngày 05/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 50/2011/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Năng lượng trực thuộc Bộ Công Thương. 
 
* (SMS: 49/2011/QD-TTg) - Ngày 01/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 49/2011/QĐ-TTg về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. 
 
* (SMS: 1512/QD-TTg) - Ngày 01/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1512/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hậu giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 
 
* (SMS: 1511/QD-TTg) - Ngày 01/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1511/QĐ-TTg về việc cử ông Vương Đình Huệ kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
 
* (SMS: 1509/QD-TTg) - Ngày 01/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1509/QĐ-TTg về việc cử ông Vương Đình Huệ kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước. 
 
* (SMS: 1508/QD-TTg) - Ngày 01/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1508/QĐ-TTg về việc cử ông Nguyễn Văn Bình kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội. 
 
* (SMS: 1503/QD-TTg) - Ngày 01/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1503/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam. 
 
* (SMS: 1502/QD-TTg) - Ngày 01/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1502/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị. 
 
* (SMS: 1494/QD-TTg) - Ngày 01/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1494/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mô-dăm-bích về hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm. 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ              
 
* (SMS: 6222/VPCP-KTN) - Ngày 06/09/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6222/VPCP-KTN về việc quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và khai thác, sử dụng nước dưới đất. 
 
* (SMS: 6120/VPCP-KTN) - Ngày 05/09/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6120/VPCP-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác. 
 
* (SMS: 6080/VPCP-KTTH) - Ngày 01/09/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6080/VPCP-KTTH về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Thái Bình, Khu kinh tế Ninh Cơ và Khu kinh tế Đông Nam. 
 
* (SMS: 204/TB-VPCP) - Ngày 31/08/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 204/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải. 
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 
* (SMS: 09/2011/TT-BKHDT) - Ngày 07/09/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 09/2011/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 2156/QD-BTC) - Ngày 06/09/2011,  Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2156/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Nam để cứu đói cho nhân dân bị thiệt hại trong vụ Đông Xuân năm 2010-2011. 
 
* (SMS: 11818/BTC-TCHQ) - Ngày 05/09/2011,  Bộ Tài chính ban hành Công văn 11818/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn xác định tiêu chí dự án sử dụng thường xuyên 500 lao động trở lên. 
 
* (SMS: 124/2011/TT-BTC) - Ngày 31/08/2011,  Bộ Tài chính ban hành Thông tư Thông tư 124/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn về lệ phí trước bạ. 
 
* (SMS: 123/2011/TT-BTC) - Ngày 31/08/2011,  Bộ Tài chính ban hành Thông tư 123/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý, khai thác phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước. 
 
* (SMS: 120/2011/TT-BTC) - Ngày 16/08/2011,  Bộ Tài chính ban hành Thông tư 120/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.  
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 2054/QD-BNN-TCTL) - Ngày 06/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2054/QĐ-BNN-TCTL về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu số 1 Dự án gia cố của ngoài cống Xuân Quan thuộc Hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải. 
 
* (SMS: 2050/QD-BNN-XD) - Ngày 06/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2050/QĐ-BNN-XD về việc điều chỉnh cơ cấu vốn của dự án và bổ sung kế hoạch đấu thầu hạng mục: kênh cấp I, II có F<150 ha thuộc hệ thống kênh Tây Dự án: Sử dụng nước sau nhà máy thủy điện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. 
 
* (SMS: 2044/QD-BNN-TCLN) - Ngày 05/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2044/QĐ-BNN-TCLN về việc phê duyệt đề cương tư vấn Hỗ trợ cải thiện môi trường thuận lợi để tăng cường hiệu quả chuyển giao quản lý tưới thí điểm ở các khu mẫu của 3 tiểu dự án thuộc Dự án hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (VWRAP). 
 
* (SMS: 2038/QD-BNN-VP) - Ngày 01/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2038/QĐ-BNN-VP về việc thành lập Tổ công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 tại Khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
* (SMS: 2036/QD-BNN-KHCN) - Ngày 01/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2036/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Dự án tăng cường trang thiết bị khoa học và công nghệ. 
 
* (SMS: 2034/QD-BNN-TCCB) - Ngày 01/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2034/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Tổ công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Bộ, tạo nguồn xây dựng trụ sở mới. 
 
* (SMS: 59/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 30/08/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 59/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam. 
 
* (SMS: 2500/BNN-KHCN) - Ngày 30/08/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2500/BNN-KHCN về việc cho phép thực hiện dự án khoa học công nghệ về chống ngập. 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 5907/BGDDT-NGCBQLGD) - Ngày 06/09/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5907/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn bổ sung công văn số 5239/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/08/2011 về việc tổ chức thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2011. 
 
* (SMS: 3957/QD-BGDDT) - Ngày 05/09/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ “Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ - 2011” (U-LEAGUE 2011). 
 
* (SMS: 5831/BGDDT-GDMN) - Ngày 01/09/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5831/BGDĐT-GDMN về bộ đĩa hỗ trợ nâng cao năng lực giáo viên mầm non. 
 
* (SMS: 5807/BGDDT-TCCB) - Ngày 31/08/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5807/BGDĐT-TCCB về việc hướng dẫn báo cáo thống kê. 
 
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
* (SMS: 32/2011/TT-BCT) - Ngày 05/09/2011,  Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BCT về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 24/2011/TT-BCT ngày 28/05/2010 quy định về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng. 
 
* (SMS: 7860/BCT-XNK) - Ngày 24/08/2011, Bộ Công Thương ban hành Công văn 7860/BCT-XNK về việc giải quyết hàng tồn đọng theo Thông tư số 20/2011/TT-BCT.
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 147/BXD-KTXD) - Ngày 05/09/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 147/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD.
 
* (SMS: 146/BXD-KTXD) - Ngày 05/09/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 146/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng chỉ số giá xây dựng. 
 
* (SMS: 145/BXD-KTXD) - Ngày 05/09/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 145/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng. 
 
* (SMS: 144/BXD-KTXD) - Ngày 05/09/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 144/BXD-KTXD về việc giải đáp vướng mắc khi thanh toán công trình xây dựng. 
 
* (SMS: 12/2011/TT-BXD) - Ngày 01/09/2011, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2011/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
* (SMS: 5360/BGTVT-TCCB) - Ngày 01/09/2011, Bộ Giao thông Vận tải hành Công văn 5360/BGTVT-TCCB về việc xếp hạng các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập. 
 
BỘ CÔNG AN 
 
* (SMS: 61/2011/TT-BCA) - Ngày 30/08/2011, Bộ Công an ban hành Thông tư 61/2011/TT-BCA về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân. 
 
* (SMS: 60/2011/TT-BCA) - Ngày 29/08/2011, Bộ Công an ban hành Thông tư 60/2011/TT-BCA quy định về biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 
* (SMS: 999/QD-LDTBXH) - Ngày 15/08/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 999/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 
* (SMS: 02/CT-NHNN) - Ngày 07/09/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động, bằng đồng Việt Nam và bằng đô la Mỹ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
 
* (SMS: 28/2011/TT-NHNN) - Ngày 01/09/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 28/2011/TT-NHNN quy định việc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp. 
 
* (SMS: 27/2011/TT-NHNNV) - Ngày 31/08/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 27/2011/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/06/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 
 
* (SMS: 26/2011/TT-NHNNV) - Ngày 31/08/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 26/2011/TT-NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
 
* (SMS: 25/2011/TT-NHNNV) - Ngày 31/08/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 25/2011/TT-NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
 
* (SMS: 24/2011/TT-NHNNV) - Ngày 31/08/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 24/2011/TT-NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
 
* (SMS: 23/2011/TT-NHNNV) - Ngày 31/08/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 23/2011/TT-NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
 
* (SMS: 903/QD-BHXH) - Ngày 06/09/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 903/QĐ-BHXH về việc ủy quyền công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên chức đối với viên chức được xét tuyển năm 2010. 
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC  
 
* (SMS: 1603/TB-KBNN) - Ngày 01/09/2011, Kho bạc Nhà nước Nam ban hành Thông báo 1603/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2011. 
 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
 
* (SMS: 1073/QD-TLD) - Ngày 01/09/2011, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1073/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý tài chính doanh nghiệp Công đoàn.  
 
* (SMS: 1072/QD-TLD) - Ngày 01/09/2011, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1072/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn. 
 
* (SMS: 1071/QD-TLD) - Ngày 01/09/2011, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1071/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định khen thưởng, xử phạt về thu, nộp ngân sách Công đoàn. 
 
* (SMS: 1070/QD-TLD) - Ngày 01/09/2011, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1070/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định phân phối nguồn thu ngân sách Công đoàn. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 1615/QD-TCHQ) - Ngày 06/09/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1615/QĐ-TCHQ về việc tuyển dụng công chức vào Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. 
 
* (SMS: 4284/TCHQ-GSQL) - Ngày 31/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4284/TCHQ-GSQL về việc thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ khu vực cảng mở Cát Lái. 
 
* (SMS: 4207/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4207/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh. 
 
* (SMS: 4204/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4204/TCHQ-GSQL về việc thí điểm thủ tục hải quan một cửa. 
 
* (SMS: 4185/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4185/TCHQ-GSQL về việc chuyển đổi loại hình nhập khẩu. 
 
* (SMS: 4178/TCHQ-KTSTQ) - Ngày 25/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4178/TCHQ-KTSTQ về việc áp dụng chế độ ưu tiên. 
 
* (SMS: 4174/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4174/TCHQ-TXNK về việc bảo lãnh thanh toán thuế hàng phi mậu dịch. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 3173/TCT-KK) - Ngày 06/09/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3173/TCT-KK về việc hướng dẫn thay đổi mã số thuế. 
 
* (SMS: 3137/TCT-KK) - Ngày 01/09/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3137/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng và xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
 
* (SMS: 3081/TCT-CS) - Ngày 29/08/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3081/TCT-CS về việc ngôn ngữ trên hóa đơn. 
 
* (SMS: 3081/TCT-CS) - Ngày 24/08/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2996/TCT-KK về việc hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gạo xuất khẩu ủy thác. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 27/2011/QD-UBND) - Ngày 30/08/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 27/2011/QĐ-UBND  về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
 
 
 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.