(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 27/08/2011 - 02/09/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ 

* (SMS: 75/2011/ND-CP) - Ngày 30/08/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 

* (SMS: 90/NQ-CP) - Ngày 25/08/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 90/NQ-CP về việc thành lập thị xã Vĩnh Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Vĩnh Châu và thành lập thị trấn Đại Ngãi huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. 

* (SMS: 74/2011/ND-CP) - Ngày 24/08/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 74/2011/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 

* (SMS: 73/2011/ND-CP) - Ngày 24/08/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

* (SMS: 48/2011/QD-TTg) - Ngày 31/08/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 48/2011/QĐ-TTg về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia. 

* (SMS: 1493/QD-TTg) - Ngày 31/08/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1493/QĐ-TTg về việc ông Trịnh Quân Huấn thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để làm chuyên gia cao cấp. 

* (SMS: 1488/QD-TTg) - Ngày 29/08/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1488/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030. 

* (SMS: 1486/QD-TTg) - Ngày 29/08/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1486/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010. 

* (SMS: 1483/QD-TTg) - Ngày 26/08/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1483/QĐ-TTg ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

* (SMS: 1476/QD-TTg) - Ngày 25/08/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1476/QĐ-TTg về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ. 

* (SMS: 1508/TTg-KTTH) - Ngày 25/08/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1508/TTg-KTTH về việc phí quản lý đối với Ngân hàng Chính sách xã hội. 

* (SMS: 1505/TTg-DMDN) - Ngày 25/08/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1505/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2015. 

* (SMS: 1470/QD-TTg) - Ngày 24/08/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1470/QĐ-TTg về việc thay Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014. 

* (SMS: 1463/TTg-PL) - Ngày 24/08/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1463/TTg-PL về việc khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật. 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

* (SMS: 5976/VPCP-KTN) - Ngày 29/08/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5976/VPCP-KTN về việc dự án sản xuất xốp & phôi thép được hưởng chính sách hỗ trợ của Chương trình cơ khí trọng điểm. 

* (SMS: 5944/VPCP-KTN) - Ngày 26/08/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5944/VPCP-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 

* (SMS: 5852/VPCP-KTN) - Ngày 24/08/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5852/VPCP-KTN về việc thực hiện quy hoạch apatit. 

* (SMS: 5827/VPCP-KTN) - Ngày 23/08/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5827/VPCP-KTN về việc xuất khẩu tinh quặng ilmenite năm 2011. 

* (SMS: 5820/VPCP-QHQT) - Ngày 23/08/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5820/VPCP-QHQT về việc dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực cho ngành du lịch Việt Nam" sử dụng ODA của Tây Ban Nha. 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

* (SMS: 1237/QD-BNN-KHCN) - Ngày 30/08/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1237/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm số liệu khí tượng thuộc nhiệm vụ "Điều tra, đánh giá tác động, xác định các giải pháp ứng phó và triển khai các kế hoạch hành động trong lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy sản năm 2011". 

* (SMS: 1976/QD-BNN-KHCN) - Ngày 26/08/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1976/QĐ-BNN-KHCN về việc xử lý rừng thí nghiệm bị thiệt hại và điều chỉnh Đề tài do Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện. 

* (SMS: 1971/QD-BNN-TC) - Ngày 26/08/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1971/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động của Văn phòng Chương trình công nghệ sinh học năm 2011. 

* (SMS: 1967/QD-BNN-KH) - Ngày 26/08/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1967/QĐ-BNN-KH cho phép lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. 

* (SMS: 4264/TB-BNN-VP) - Ngày 22/08/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 4264/TB-BNN-VP về kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát về hệ thống chứng nhận chất lượng Nông, Lâm, Thủy sản. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 38/2011/TT-BGDDT) - Ngày 29/08/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 38/2011/TT-BGDĐT ban hành Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên. 

* (SMS: 5691/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 25/08/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5691/BGDDT-CTHSSV về việc tăng cường phòng, chống bệnh dịch chân tay miệng. 

* (SMS: 5687/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 25/08/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5687/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 - 2012. 

BỘ Y TẾ  

* (SMS: 33/2011/TT-BYT) - Ngày 26/08/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 33/2011/TT-BYT quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị bệnh cho người bệnh. 

* (SMS: 06/CT-BYT) - Ngày 18/08/2011, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 06/CT-BYT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng. 

BỘ TÀI CHÍNH 

* (SMS: 11424/BTC-TCHQ) - Ngày 25/08/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11424/BTC-TCHQ về việc đăng ký danh mục miễn thuế. 

* (SMS: 2006/QD-BTC) - Ngày 22/08/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2006/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực thi hành. 

BỘ TƯ PHÁP 

* (SMS: 1477/QD-BTP) - Ngày 23/08/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1477/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 

BỘ TỔNG THAM MƯU 

* (SMS: 1583/QD-TM) - Ngày 15/08/2011, Bộ Tổng tham mưu ban hành Quyết định 1583/QĐ-TM về việc ban hành quy định nội dung, quy cách văn kiện kế hoạch mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng. 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

* (SMS: 122/2011/TTLT-BTC-BTP) - Ngày 17/08/2011, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 122/2011/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra. xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

* (SMS: 22/2011/TT-NHNN) - Ngày 30/08/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 22/2011/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. 

* (SMS: 21/2011/TT-NHNN) - Ngày 30/08/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 21/2011/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá ban hành kèm theo Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

* (SMS: 20/2011/TT-NHNN) - Ngày 29/08/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 20/2011/TT-NHNN quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép. 

* (SMS: 19/2011/TT-NHNN) - Ngày 24/08/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 19/2011/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. 

* (SMS: 18/2011/TT-NHNN) - Ngày 23/08/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 18/2011/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước. 

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

* (SMS: 637/QD-UBCK) - Ngày 30/08/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 637/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán. 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

* (SMS: 1468/QD-KTNN) - Ngày 30/08/2011, Kiểm toán Nhà nước nước ban hành Quyết định 1468/QĐ-KTNN về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước. 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

* (SMS: 3494/BHXH-BC) - Ngày 23/08/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3494/BHXH-BC về việc xử lý số dư kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã cấp năm 2010. 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

* (SMS: 1014/QD-TLD) - Ngày 19/08/2011, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1014/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức công đoàn. 

* (SMS: 1013/QD-TLD) - Ngày 19/08/2011, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1013/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về thể loại văn bản, thể thức và thẩm quyền ban hành các loại văn bản của tổ chức công đoàn. 

* (SMS: 1012/QD-TLD) - Ngày 19/08/2011, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1012/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về chế độ báo cáo với liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty và các ban, đơn vị trực thuộc Tổng liên đoàn. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

* (SMS: 01/TA-CD) - Ngày 12/08/2011, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công điện 01/TA-CĐ về việc thụ lý, giải quyết các vụ án, các hoạt động nghiệp vụ. 

TỔNG CỤC HẢI QUAN 

* (SMS: 4217/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4217/TCHQ-TXNK về việc miễn và xóa nợ thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4163/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4163/TCHQ-GSQL về việc thủ tục chuyển cảng theo Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP. 

* (SMS: 4153/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4153/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Mighty. 

* (SMS: 4114/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4114/TCHQ-GSQL về việc ký, đóng dấu trên “Phiếu theo dõi xuất khẩu từng lần”.

* (SMS: 4113/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4113/TCHQ-GSQL về việc thanh lý xe ôtô của doanh nghiệp chế xuất. 

* (SMS: 354/TCHQ-GQ1) - Ngày 22/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 354/TCHQ-GQ1 về việc nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu lá thuốc lá từ Campuchia. 

* (SMS: 4100/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4100/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Máy cắt kim loại. 

* (SMS: 4099/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4099/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá. 

* (SMS: 4065/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4065/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc ủy thác nhập khẩu, áp mã máy chính. 

* (SMS: 4018/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4018/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu điện thoại di động qua đường hàng không.

* (SMS: 3995/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3995/TCHQ-TXNK về việc thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng và xe ôtô sát xi để lắp ráp thành xe chuyên dùng. 

* (SMS: 3992/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3992/TCHQ-TXNK về việc cung cấp thông tin giá xe máy nhập khẩu. 

* (SMS: 3987/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3987/TCHQ-GSQL về việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong kho ngoại quan.

* (SMS: 3912/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/08/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3912/TCHQ-GSQL về việc xử lý các lô hàng thực phẩm đông lạnh tạm nhập - tái xuất. 

TỔNG CỤC THUẾ 

* (SMS: 3022/TCT-CS) - Ngày 25/08/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3022/TCT-CS về việc chính sách thuế. 

* (SMS: 2966/TCT-KK) - Ngày 23/08/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2966/TCT-KK về việc kê khai thuế trong khoảng thời gian bị thu hồi mã số thuế. 

* (SMS: 2924/TCT-PC) - Ngày 19/08/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2924/TCT-PC về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn từ năm 2004 - 2006. 

* (SMS: 2900/TCT-CS) - Ngày 18/08/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2900/TCT-CS về việc áp giá tính thuế theo bảng giá tính lệ phí trước bạ. 

* (SMS: 2806/TCT-CS) - Ngày 12/08/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2806/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với giao dịch hoán đổi lãi suất 

* (SMS: 2789/TCT-CS) - Ngày 11/08/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2789/TCT-CS về việc tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp khi cấp hóa đơn lẻ. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

* (SMS: 56/2011/QD-UBND) - Ngày 25/08/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 56/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 7 Điều 12 quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 12/03/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố. 

* (SMS: 4033/QD-UBND) - Ngày 25/08/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4033/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ). 

* (SMS: 28/2011/CT-UBND) - Ngày 24/08/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 28/2011/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2011 - 2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

* (SMS: 27/2011/CT-UBND) - Ngày 23/08/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 27/2011/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.  

* (SMS: 3994/QD-UBND) - Ngày 22/08/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3994/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.