(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 6589.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6589.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 6589
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 26/06/2009 - 03/07/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 

QUỐC HỘI

 

* (SMS: 534710) - Ngày 19/06/2009, Quốc hội ban hành Nghị quyết 32/2009/QH12 về việc điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, Ngân sách Nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân.

 

* (SMS: 534697) - Ngày 19/06/2009, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản, số 38/2009/QH12.

 

* (SMS: 534708) - Ngày 19/06/2009, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, số 37/2009/QH12.

 

* (SMS: 534698) - Ngày 19/06/2009, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12.

 

* (SMS: 534699) - Ngày 18/06/2009, Quốc hội ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, số 35/2009/QH12.

 

* (SMS: 534701) - Ngày 18/06/2009, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai, số 34/2009/QH12.

 

* (SMS: 534702) - Ngày 18/06/2009, Quốc hội ban hành Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12.

 

* (SMS: 534704) - Ngày 18/06/2009, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, số 32/2009/QH12.

 

* (SMS: 534706) - Ngày 18/06/2009, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh, số 31/2009/QH12.

 

* (SMS: 534705) - Ngày 17/06/2009, Quốc hội ban hành Nghị quyết 31/2009/NQ-QH12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011).

 

* (SMS: 534703) - Ngày 17/06/2009, Quốc hội ban hành Luật Quy hoạch đô thị, số 30/2009/QH12.

 

* (SMS: 534700) - Ngày 17/06/2009, Quốc hội ban hành Luật Quản lý nợ công, số 29/2009/QH12.

 

* (SMS: 534696) - Ngày 17/06/2009, Quốc hội ban hành Luật Lý lịch tư pháp, số 28/2009/QH12.

 

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 534715) - Ngày 30/06/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2009/NĐ-CP về việc trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

* (SMS: 534651) - Ngày 04/06/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 24/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, phường, thị trấn thuộc huyện U Minh, huyện Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

 

* (SMS: 534650) - Ngày 03/06/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 23/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn Yên Ninh thuộc huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 534721) - Ngày 01/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 939/QĐ-TTg về việc ứng trước vốn dự toán ngân sách nhà nước các giai đoạn 2010, 2011.

 

* (SMS: 534720) - Ngày 01/07/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 938/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1621/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

 

* (SMS: 534722) - Ngày 30/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1071/TTg-TCCV về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương.

 

* (SMS: 534779) - Ngày 30/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 935/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

 

* (SMS: 534719) - Ngày 30/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 930/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009 - 2013".

 

* (SMS: 534718) - Ngày 30/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 929/QĐ-TTg về việc công nhận các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, tỉnh Đăk Nông.

 

* (SMS: 534717) - Ngày 30/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 928/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê.

 

* (SMS: 534716) - Ngày 30/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 926/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai.

 

* (SMS: 534621) - Ngày 25/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 902/CT-TTg về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

 

* (SMS: 534590) - Ngày 24/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg về việc thành lập Trường đại học Thủ Dầu Một trên cơ sở nâng cấp Trường cao đẳng Sư phạm Bình Dương.

 

* (SMS: 534591) - Ngày 24/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 899/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014.

 

* (SMS: 534592) - Ngày 24/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 898/QĐ-TTg về việc xuất hạt giống bông dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

 

* (SMS: 534780) - Ngày 23/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 887/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2004 - 2011  .

 

* (SMS: 534593) - Ngày 23/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 885/QĐ-TTg về thành phần và chức năng nhiệm vụ Tiểu ban tuyên truyền, giáo dục, quảng bá kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

 

* (SMS: 534602) - Ngày 23/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 883/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009-2010.

 

* (SMS: 534639) - Ngày 22/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1012/TTg-QHQT về việc phê duyệt Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA).

 

* (SMS: 534577) - Ngày 18/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 967/TTg-KTN về cơ chế đặc thù đối với các dự án theo hình thức Hợp đồng BT của Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 534738) - Ngày 16/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 957/TTg-KTTH về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt II năm 2009.

 

* (SMS: 534739) - Ngày 16/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 956/TTg-KTTH về việc phát hành trái phiếu của Thành phố Hồ Chí Minh.

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 534723) - Ngày 29/06/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4358/VPCP-TCCV về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 1083/TTg-TCCV ngày 11/07/2008 về việc thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2007 - 2010.

 

* (SMS: 534608) - Ngày 22/06/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4183/VPCP-KTTH về việc điều hành giá cước xe buýt.

 

* (SMS: 534742) - Ngày 25/06/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4281/VPCP-KTTH về thủ tục hải quan đối với phương tiện đường bộ.

 

* (SMS: 534581) - Ngày 19/06/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4159/VPCP-KTTH về việc quản lý và bảo quản muối dự trữ quốc gia.

 

* (SMS: 534609) - Ngày 19/06/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4141/VPCP-QHQT về việc gia hạn thời gian thực hiện 02 hoạt động tại Phụ lục 4 Hiệp định Tín dụng của Dự án Hiện đại hoá Hải quan.

 

* (SMS: 534584) - Ngày 17/06/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4081/VPCP-KTN về việc sử dụng vắc xin thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng.

 

* (SMS: 534585) - Ngày 17/06/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4072/VPCP-KTTH về việc tạm ngừng xem xét điều chỉnh số lượng, chủng loại máy kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

 

* (SMS: 534586) - Ngày 17/06/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4067/VPCP-KTN về việc rà soát quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng và làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 534799) - Ngày 01/07/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5413/BGDĐT-TCCB về việc dự thi nâng ngạch nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính năm 2009 .

 

* (SMS: 534681) - Ngày 29/06/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5323/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn thi trắc nghiệm.

 

* (SMS: 534611) - Ngày 26/06/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5260/BGDĐT-TTr về việc sử dụng phương tiện thông tin liên lạc trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009.

 

* (SMS: 534612) - Ngày 25/06/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5236/BGDĐT-CSVCTBTH về việc báo cáo thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2008 - 2009.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 534764) - Ngày 30/06/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

* (SMS: 534724) - Ngày 30/06/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9300/BTC-QLCS về việc hướng dẫn mua sắm, trang bị, thay thế và sửa chữa tài sản của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

 

* (SMS: 534766) - Ngày 29/06/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 131/2009/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/06/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết Nghị định 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/09/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty Xổ số kiến thiết.

 

* (SMS: 534770) - Ngày 29/06/2009 , Bộ Tài chính ban hành Công văn 9262/BTC-HCSN về việc tiếp tục thực hiện khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi theo phương thức thực thanh thực chi.

 

* (SMS: 534768) - Ngày 29/06/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 193/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 07/2009.

 

* (SMS: 534778) - Ngày 24/06/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2009/TT-BTC về việc quy định hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

* (SMS: 534599) - Ngày 24/06/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 129/2009/TT-BTC về quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010.

 

* (SMS: 534748) - Ngày 24/06/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9003/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

 

* (SMS: 534575) - Ngày 19/06/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 127/2009/TT-BTC về việc chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 534792) - Ngày 30/06/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2260/LĐTBXH-LĐTL  về việc nguồn kinh phí trả trợ cấp thôi việc  .

 

* (SMS: 534791) - Ngày 30/06/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2259/LĐTBXH-LĐTL  về thời gian để tính chế độ trợ cấp mất việc làm đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước  .

 

* (SMS: 534809) - Ngày 29/06/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2239/BLĐTBXH-BHXH về việc cấp số bảo hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ chờ việc.

 

BỘ XÂY DỰNG

 

* (SMS: 534712) - Ngày 30/06/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp.

 

* (SMS: 534714) - Ngày 30/06/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16/2009/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị.

 

* (SMS: 534632) - Ngày 26/06/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1249/BXD-KTXD về việc hướng dẫn cung cấp hoá đơn tài chính khi thanh toán hợp đồng tư vấn theo hình thức giá hợp đồng trọn gói.

 

* (SMS: 534589) - Ngày 24/06/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

* (SMS: 534707) - Ngày 29/06/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17/2009/TT-BCT về việc sửa đổi Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc.

 

* (SMS: 534628) - Ngày 25/06/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 16/2009/TT-BCT về việc quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.

 

* (SMS: 534623) - Ngày 25/06/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2009/TT-BCT về việc quy định tiêu chuẩn trình độ, năng lực của Giám đốc điều hành mỏ.

 

* (SMS: 534603) - Ngày 25/06/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3232/QĐ-BCT về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty Xây dựng công trình môi trưởng mỏ - TKV thành Công ty TNHH một thành viên Môi trường - TKV.

 

* (SMS: 534601) - Ngày 25/06/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3231/QĐ-BCT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Than Khe Chàm - TKV thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Khe Chàm - TKV.

 

* (SMS: 534600) - Ngày 25/06/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3230/QĐ-BCT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Than Dương Huy - TKV thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Dương Huy - TKV.

 

* (SMS: 534598) - Ngày 25/06/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3229/QĐ-BCT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Than Quang Hanh - TKV thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Quang Hanh - TKV.

 

* (SMS: 534597) - Ngày 25/06/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3228/QĐ-BCT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Than Thống Nhất - TKV thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Thống Nhất - TKV.

 

* (SMS: 534596) - Ngày 25/06/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3227/QĐ-BCT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thanh Hạ Long - TKV thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Hạ Long - TKV.

 

* (SMS: 534594) - Ngày 25/06/2009, Bộ Công Thương ban hànhQuyết định 3226/QĐ-BCT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Than Hòn Gai - TKV thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Hòn Gai - TKV.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

* (SMS: 534777) - Ngày 29/06/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 39/2009/TT-BNNPTNT về việc ban hành danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch.

 

* (SMS: 534743) - Ngày 26/06/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1838/BNN-TY về việc tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm.

 

BỘ Y TẾ

 

* (SMS: 534671) - Ngày 29/06/2009, Bộ Y tế ban hành Báo cáo 577/BC-BYT về tình hình dịch cúm A (H1N1) và các biện pháp đã triển khai.

 

* (SMS: 534587) - Ngày 26/06/2009, Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2009/TT-BYT quy định về định mức thuốc thiết yếu và các vật tư tiêu hao trong các dịch vụ, thủ thuật chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

 

* (SMS: 534604) - Ngày 16/06/2009, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2149/QĐ-BYT về việc ban hành Mẫu Phiếu trình Lãnh đạo Bộ.

 

BỘ TƯ PHÁP

 

* (SMS: 534745) - Ngày 26/06/2009, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 188/BTP-KHTC về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

* (SMS: 534655) - Ngày 24/06/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 11/2009/TT-BGTVT về việc quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

 

* (SMS: 534653) - Ngày 24/06/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 10/2009/TT-BGTVT về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

 

* (SMS: 534664) - Ngày 24/06/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 4240/BGTVT-TC về việc đẩy mạnh công tác giám sát và thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

 

* (SMS: 534762) - Ngày 23/06/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 08/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa.

 

* (SMS: 534613) - Ngày 22/06/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 4156/BGTVT-TCCB về việc tổ chức kiểm tra sát hạch năng lực công chức.

 

* (SMS: 534614) - Ngày 15/06/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 3957/BGTVT-KCHT về việc đề nghị bàn giao quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội cho địa phương quản lý.

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG

 

* (SMS: 534588) - Ngày 24/06/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 22/2009/TT-BTTTT về việc quy định quản lý thuê bao di động trả trước.

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

* (SMS: 534624) - Ngày 18/06/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 17/2009/TT-BKHCN về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

BỘ NỘI VỤ - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

* (SMS: 534625) - Ngày 24/06/2009, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư liên tịch 03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành thống kê.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 534595) - Ngày 23/06/2009, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC về hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley.

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

* (SMS: 534713) - Ngày 30/06/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1542/QĐ-NHNN về việc công ty tài chính tham gia thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh.

 

* (SMS: 534760) - Ngày 30/06/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1540/QĐ-NHNN về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh và công ty thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

 

* (SMS: 534656) - Ngày 30/06/2009, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 1539/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

 

* (SMS: 534580) - Ngày 22/06/2009, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn 4700/NHNN-TCKT về việc hướng dẫn hạch toán hỗ trợ lãi suất.

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

* (SMS: 534797) - Ngày 30/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3849/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc C/O.

 

* (SMS: 534796) - Ngày 30/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3843/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn việc xác định trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu.

 

* (SMS: 534794) - Ngày 30/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3833/TCHQ-GSQL về việc giải đáp vướng mắc Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài.

 

* (SMS: 534813) - Ngày 30/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3820/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan hàng quá cảnh.

 

* (SMS: 534812) - Ngày 29/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3804/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc C/O.

 

* (SMS: 534811) - Ngày 29/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3803/TCHQ-GSQL về việc quan hướng dẫn thủ tục chuyển cảng.

 

* (SMS: 534645) - Ngày 23/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3663/TCHQ-KTTH về việc hoàn thuế nhập khẩu xe ô tô chuyên dùng đô thị.

 

* (SMS: 534644) - Ngày 23/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3659/TCHQ-GSQL về việc phân loại hàng hoá trước khi nhập khẩu.

 

* (SMS: 534647) - Ngày 22/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3651/TCHQ-KTTH về việc giải toả cưỡng chế.

 

* (SMS: 534648) - Ngày 22/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3650/TCHQ-KTTH về việc bù trừ thuế.

 

* (SMS: 534646) - Ngày 22/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3664/TCHQ-KTTH về việc vướng mắc rà soát dự án đầu tư sân golf Sea Links Phan Thiết - Việt Nam

 

* (SMS: 534615) - Ngày 22/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3640/TCHQ-GSQL về việc sử dụng tờ khai hải quan.

 

* (SMS: 534746) - Ngày 22/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3641/TCHQ-GSQL về việc phân loại hàng hoá.

 

* (SMS: 534749) - Ngày 22/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3636/TCHQ-KTTH về việc gia hạn thời hạn nộp thuế.

 

* (SMS: 534751) - Ngày 22/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3631/TCHQ-GSQL về việc khiếu nại phân loại hàng hoá xuất khẩu.

 

* (SMS: 534753) - Ngày 22/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3627/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu thiết bị quay phim chuyên nghiệp.

 

* (SMS: 534755) - Ngày 22/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3626/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc C/O.

 

* (SMS: 534756) - Ngày 22/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3622/TCHQ-GSQL về việc chuyển nhượng xe ô tô và tái xuất hành lý.

 

* (SMS: 534757) - Ngày 19/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3606/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu hàng viện trợ không hoàn lại.

 

* (SMS: 534758) - Ngày 19/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3593/TCHQ-KTTT về việc thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định.

 

* (SMS: 534682) - Ngày 17/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3537/TCHQ-GSQL về việc quy trình thủ tục hải quan đối với tàu biển, tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

 

* (SMS: 534627) - Ngày 17/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1179/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài.

 

* (SMS: 534683) - Ngày 16/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3514/TCHQ-GSQL về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu.

 

* (SMS: 534684) - Ngày 16/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3493/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị đối với doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài.

 

* (SMS: 534685) - Ngày 16/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3490/TCHQ-KTTT về việc thuế xuất nhập khẩu nộp thừa.

 

* (SMS: 534686) - Ngày 16/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3485/TCHQ-GSQL về việc triển khai thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại.

 

* (SMS: 534687) - Ngày 15/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3480/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế cho khách du lịch Khu phi thuế quan trong Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên.

 

* (SMS: 534750) - Ngày 15/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1171/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

 

* (SMS: 534688) - Ngày 12/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3449/TCHQ-KTTT về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu.

 

* (SMS: 534694) - Ngày 12/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2393/TCT-KK về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 534695) - Ngày 12/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2389/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 534689) - Ngày 11/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3407/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng.

 

* (SMS: 534690) - Ngày 11/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3404/TCHQ-GSQL về việc chuyển tiếp nguyên phụ liệu gia công.

 

* (SMS: 534691) - Ngày 11/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3387/TCHQ-KTTT về biện pháp kê biên tài sản.

 

* (SMS: 534692) - Ngày 10/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3369/TCHQ-KTTT về việc thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 534693) - Ngày 05/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3302/TCHQ-GSQL về việc nhập rượu vượt định lượng.

 

TỔNG CỤC TIỂU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 

* (SMS: 534754) - Ngày 26/06/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 919/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

 

* (SMS: 534747) - Ngày 25/06/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn 826/TĐC-ĐGPH về việc hướng dẫn dạng đầu thử mũ bảo hiểm.

 

TỔNG CỤC THUẾ

 

* (SMS: 534726) - Ngày 25/06/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2574/TCT-TTr về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 534759) - Ngày 25/06/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2572/TCT-CS về việc xác định lại giá trị doanh nghiệp.

 

* (SMS: 534727) - Ngày 25/06/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2571/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

* (SMS: 534761) - Ngày 23/06/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2541/TCT-CS về chính sách thuế.

 

* (SMS: 534763) - Ngày 23/06/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2537/TCT-TNCN về việc cấp mã số thuế.

 

* (SMS: 534765) - Ngày 23/06/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2527/TCT-CS về chính sách thuế.

 

* (SMS: 534767) - Ngày 23/06/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2526/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

* (SMS: 534769) - Ngày 22/06/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2517/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân.

 

* (SMS: 534771) - Ngày 22/06/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2515/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 534772) - Ngày 22/06/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2514/TCT-TNCN về việc phụ cấp khu vực và phụ cấp thu hút.

 

* (SMS: 534773) - Ngày 22/06/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2513/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

 

* (SMS: 534775) - Ngày 22/06/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2512/TCT-CS về việc vướng mắc lệ phí trước bạ.

 

* (SMS: 534736) - Ngày 19/06/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2506/TCT-CS về việc giá trị thương hiệu.

 

* (SMS: 534735) - Ngày 19/06/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2505/TCT-PC về việc kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần FPT.

 

* (SMS: 534741) - Ngày 12/06/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công điện 38/TCT-VP về việc tiếp tục thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân.

 

* (SMS: 534658) - Ngày 10/06/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2307/TCT-HTQT về việc miễn thuế thu nhập cá nhân theo Hiệp định thuế Việt Nam - Pháp.

 

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

 

* (SMS: 534790) - Ngày 01/07/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hànhThông báo 1106/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

 

* (SMS: 534776) - Ngày 30/06/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1098/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A (H1N1).

 

* (SMS: 534657) - Ngày 29/06/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1092/TB-DPMT  về tình hình dịch cúm A (H1N1).

 

* (SMS: 534626) - Ngày 28/06/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1080/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

 

* (SMS: 534643) - Ngày 27/06/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1079/TB-DPMT về tình hình cúm A (H1N1).

 

* (SMS: 534642) - Ngày 26/06/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1078/TB-DPMT về tình hình cúm A (H1N1).

 

* (SMS: 534605) - Ngày 25/06/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1069/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

* (SMS: 534725) - Ngày 30/06/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 83/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


* (SMS: 534801)
- Ngày 26/06/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 44/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.