(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 6589.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6589.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 6589
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 27/05/2009 - 05/06/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có: 

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 533753) - Ngày 25/05/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2009/NĐ-CP về việc bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 533985) - Ngày 01/06/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 698/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

* (SMS: 533876) - Ngày 29/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 695/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

* (SMS: 533878) - Ngày 29/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 840/TTg-ĐP về mức phụ cấp cho giáo viên mầm non, mẫu giáo và cán bộ y tế thôn, bản.

* (SMS: 533874) - Ngày 28/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 816/TTg-KGVX về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý.

* (SMS: 533875) - Ngày 28/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 685/QĐ-TTg về việc phân công nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, thông báo và quản lý, điều hành vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giáo dục và y tế.

* (SMS: 533837) - Ngày 27/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 83/2009/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

* (SMS: 533870) - Ngày 27/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 679/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Thành Đô trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô.

* (SMS: 533869) - Ngày 27/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 668/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê.

* (SMS: 533867) - Ngày 27/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 667/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang.

* (SMS: 533865) - Ngày 27/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 666/QĐ-TTg về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học dân lập Hồng Bàng.

* (SMS: 533791) - Ngày 26/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 663/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách thành viên của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia.

* (SMS: 533789) - Ngày 25/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 662/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất về khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

* (SMS: 533792) - Ngày 25/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 82/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 533910) - Ngày 29/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3542/VPCP-KNTN về việc tham gia đàm phán Nghị định thư chống buôn bán bất hợp pháp sản phẩm thuốc lá.

* (SMS: 533879) - Ngày 29/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 632/QĐ-VPCP về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

* (SMS: 533914) - Ngày 28/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3512/VPCP-KGVX về quá trình xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với Thanh niên xung phong.

* (SMS: 534003) - Ngày 27/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3459/VPCP-KTTH về việc xử lý xoá nợ thuế.

* (SMS: 533790) - Ngày 27/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3434/VPCP-KGVX về việc Đề án về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bảo dân tộc thiểu số; chính sách thu hút đối với sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác ở xã, phường, thị trấn.

* (SMS: 533823) - Ngày 25/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3336/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xoá nợ thuế.

* (SMS: 533824) - Ngày 22/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3312/VPCP-QHQT về việc bổ sung thành viên dự khuyết cho Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) Việt Nam.

* (SMS: 533825) - Ngày 22/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3311/VPCP-QHQT về việc ký kết thoả thuận hợp tác về an toàn thực phẩm với Hàn Quốc.

* (SMS: 533726) - Ngày 22/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3310/VPCP-QHQT về việc hoàn thiện cơ chế hợp tác song phương với Chính phủ các nước.

* (SMS: 533809) - Ngày 22/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3278/VPCP-KTN về việc thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành cổ Hà Nội và Quy hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa - thành phố Hà Nội.

* (SMS: 533808) - Ngày 21/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3261/VPCP-KTN về việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 533955) - Ngày 02/06/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 112/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải.

* (SMS: 533915) - Ngày 29/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 110/2009/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn Quỹ Phát triển Nông nghiệp (IFAD).

* (SMS: 533916) - Ngày 29/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 108/2009/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

* (SMS: 533934) - Ngày 28/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7619/BTC-TCT về việc thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 533995) - Ngày 28/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7602/BTC-TCT về việc điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 533918) - Ngày 27/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 161/TB-BTC  về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2009.

* (SMS: 533873) - Ngày 27/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7507/BTC-ĐT về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2009.

* (SMS: 533840) - Ngày 26/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2009/TT-BTC về việc ban hành định mức bảo quản hàng hoá dự trữ nhà nước do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

* (SMS: 533866) - Ngày 26/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 106/2009/TT-BTC về việc định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam hầm Hải Vân và trạm thu phí Hoà Phước, quốc lộ 1A, thành phố Đà Nẵng.

* (SMS: 533868) - Ngày 25/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 105/2009/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 - 2013.

* (SMS: 533935) - Ngày 25/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 104/2009/TT-BTC về việc quy định thực hiện Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

* (SMS: 533871) - Ngày 25/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 103/2009/TT-BTC về quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

* (SMS: 533743) - Ngày 25/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 102/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn chuyển Quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.

* (SMS: 533754) - Ngày 22/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7338/BTC-HCSN về việc xử lý số dư kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2008.

* (SMS: 533807) - Ngày 22/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7083/BTC-TCT về việc thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân sáng lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

* (SMS: 533942) - Ngày 21/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7221/BTC-CST về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư.

* (SMS: 533943) - Ngày 21/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7220/BTC-CST về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư.

* (SMS: 533744) - Ngày 20/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 101/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015".

* (SMS: 533763) - Ngày 20/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 100/2009/TT-BTC về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.

* (SMS: 533762) - Ngày 20/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2009/TT-BTC  về việc ban hành định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ Nhà nước tại cửa kho Cục Dự trữ quốc gia.

* (SMS: 533761) - Ngày 20/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 97/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện.

BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 534007) - Ngày 03/06/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 13/2009/TT-BCT về việc quy định xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.

* (SMS: 533885) - Ngày 29/05/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2696/QĐ-BCT về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án để tuyển chọn thực hiện trong năm 2010 thuộc Đề án Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.

* (SMS: 533727) - Ngày 22/05/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2009/TT-BCT về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.

* (SMS: 533739) - Ngày 21/05/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2435/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.

* (SMS: 533738) - Ngày 21/05/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2424/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và Urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025.

* (SMS: 533728) - Ngày 20/05/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 11/2009/TT-BCT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại.

* (SMS: 533766) - Ngày 18/05/2009, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4422/BCT-KH về việc hướng dẫn Ban quản lý thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

* (SMS: 533730) - Ngày 11/05/2009, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4160/BCT-CNNg về việc nhập khẩu càng phanh ô tô đã qua sử dụng để tái chế và xuất khẩu.

BỘ NỘI VỤ

* (SMS: 533993) - Ngày 03/06/2009, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 889/QĐ-BNV về việc thành lập Ban soạn thảo Nghị định quy định những người là công chức trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập.

* (SMS: 533990) - Ngày 27/05/2009, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 845/QĐ-BNV về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hoá thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ giai đoạn 2007 - 2010.

* (SMS: 533872) - Ngày 27/05/2009, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2009/TT-BNV về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng".

* (SMS: 533750) - Ngày 26/05/2009, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 836/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (2008-2013).

* (SMS: 533725) - Ngày 22/05/2009, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1474/BNV-TL về việc phụ cấp khu vực.

BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 533729) - Ngày 21/05/2009, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1050/QĐ-BTP về Kế hoạch năm 2009 triển khai Đề án "Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015".

BỘ NGOẠI GIAO

* (SMS: 533828) - Ngày 22/05/2009, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư 01/2009/TT-BNG về việc quy định Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ.

BỘ NGOẠI GIAO - BỘ NỘI VỤ

* (SMS: 533830) - Ngày 27/05/2009, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BNG-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 533986) - Ngày 02/06/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1022/BXD-QLN về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2).

* (SMS: 533816) - Ngày 27/05/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 993/BXD-KTQH về việc đề nghị điều chỉnh Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định 1353/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 533793) - Ngày 27/05/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 596/QĐ-BXD về quy chế quản lý các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ, môi trường và sự nghiệp kinh tế từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước thuộc Bộ Xây dựng.

* (SMS: 533776) - Ngày 26/05/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 985/BXD-HĐXD về việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

* (SMS: 533839) - Ngày 26/05/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 587/QĐ-BXD về việc giao nhiệm vụ quản lý, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Biệt thự trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

* (SMS: 533780) - Ngày 25/05/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 955/BXD-KTXD về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung Văn bản 633/BXD-KTXD ngày 16/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn tính trượt giá và tính bổ sung chi phí thép xây dựng do giá thép tăng đột biến.

* (SMS: 533843) - Ngày 25/05/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 953/BXD-QLN về góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

* (SMS: 533745) - Ngày 25/05/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 08/BXD-HTKT về việc đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho nhà thầu thuộc Chương trình Nước và Vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam.

* (SMS: 533886) - Ngày 21/05/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 09/2009/TT-BXD về việc quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 533999) - Ngày 03/06/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4582/BGDĐT-CSVCTBTH về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2009.

* (SMS: 533932) - Ngày 01/06/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công điện 359/CĐ-BGDĐT về việc Ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 533939) - Ngày 29/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3840/QĐ-BGDĐT về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

* (SMS: 533882) - Ngày 29/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3811/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ giải Cờ vua học sinh toàn quốc - 2009.

* (SMS: 533881) - Ngày 28/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3794/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh sách sinh viên được tuyển đi học đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2009.

* (SMS: 533849) - Ngày 28/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công điện 344/CĐ-BGDĐT về kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2009.

* (SMS: 533929) - Ngày 27/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4304/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc triển khai kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông năm 2009 và những năm tiếp theo.

* (SMS: 533806) - Ngày 26/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4283/BGDĐT-KHTC về việc báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung.

* (SMS: 533783) - Ngày 25/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4250/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2009.

* (SMS: 533784) - Ngày 25/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4249/BGDĐT-KTKĐCLGĐ về địa chỉ báo cáo số liệu kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2009.

* (SMS: 533785) - Ngày 25/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4248/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc phân công chấm chéo bài thi tự luận Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2009.

* (SMS: 533656) - Ngày 12/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 12/2009/TT-BGDĐT về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở.

BỘ Y TẾ

* (SMS: 534000) - Ngày 03/06/2009, Bộ Y tế ban hành Báo cáo 483/BC-BYT về tình hình dịch cúm A(H1N1), tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, sốt xuất huyết và các biện pháp đã triển khai.

* (SMS: 533897) - Ngày 31/05/2009, Bộ Y tế ban hành Thông báo 470/TB-BYT về việc thông báo trường hợp bệnh nhân cúm A(H1N1) đầu tiên tại Việt Nam.

* (SMS: 533898) - Ngày 28/05/2009, Bộ Y tế ban hành Báo cáo 460/BC-BYT về tình hình dịch cúm A(H1N1), tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả và các biện pháp đã triển khai.

* (SMS: 533884) - Ngày 27/05/2009, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1847/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm cúm A(H1N1).

* (SMS: 533883) - Ngày 27/05/2009, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1846/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn Giám sát và phòng chống dịch cúm A(H1N1).

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG

* (SMS: 533954) - Ngày 28/05/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 19/2009/TT-BTTTT về việc quy định liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình.

* (SMS: 533989) - Ngày 27/05/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 17/2009/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

* (SMS: 533772) - Ngày 21/05/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 859/QĐ-BKHCN về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy.

* (SMS: 533773) - Ngày 20/05/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 850/QĐ-BKHCN về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy.

* (SMS: 533991) - Ngày 20/05/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 13/2009/TT-BKHCN về việc hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* (SMS: 533953) - Ngày 01/06/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện 19/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm.

* (SMS: 533890) - Ngày 29/05/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3003/BNN-TCCB về việc kiểm tra hồ sơ của thí sinh đủ điểm trúng tuyển công chức, công chức dự bị.

* (SMS: 533893) - Ngày 28/05/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1512/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điểm trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức, công chức dự bị tháng 4 năm 2009.

* (SMS: 533984) - Ngày 28/05/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 27/2009/TT-BNN về  quy định kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Campuchia vào Việt Nam.

* (SMS: 533751) - Ngày 22/05/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 671/QĐ-BTTTT về việc đính chính lỗi chính tả trong Thông tư số 15/2009/TT-BTTTT ngày 4 tháng 5 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* (SMS: 534023) - Ngày 05/06/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 18/2009/TT-BLĐTBXH  về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

* (SMS: 533917) - Ngày 01/06/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 697/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 533747) - Ngày 26/05/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.

* (SMS: 533925) - Ngày 26/05/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2007/TCT-TNCN về việc vướng mắc thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 533924) - Ngày 25/05/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1728/LĐTBXH-BHXH về việc áp dụng hình thức nộp bảo hiểm xã hội.

* (SMS: 533760) - Ngày 13/05/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1564/LĐTBXH-LĐTL về việc trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.

* (SMS: 533749) - Ngày 11/05/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1504/LĐTBXH-VL về việc quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 533923) - Ngày 18/05/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 918/QĐ-BTNMT về quy định quản lý công chức, viên chức.

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 533996) - Ngày 29/05/2009, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT về việc hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ NỘI VỤ

* (SMS: 533983) - Ngày 28/05/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ XÂY DỰNG - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* (SMS: 533880) - Ngày 19/05/2009, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

* (SMS: 533841) - Ngày 28/05/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 12/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung trong cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại ban hành theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 533848) - Ngày 27/05/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 11/2009/TT-NHNN về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Thông tư 03/2009/TT-NHNN ngày 02 tháng 3 năm 2009 quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

* (SMS: 533737) - Ngày 25/05/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1265/QĐ-NHNN về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ngành ngân hàng về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015.

* (SMS: 533930) - Ngày 22/05/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1250/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

* (SMS: 533742) - Ngày 15/05/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3504/NHNN-CSTT về việc thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

* (SMS: 533768) - Ngày 26/05/2009, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 532/QĐ-KTNN về Quy chế làm việc của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.

TỔNG CỤC THUẾ

* (SMS: 534012) - Ngày 27/05/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2031/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 533922) - Ngày 26/05/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2017/TCT-KK về việc thuế giá trị gia tăng dịch vụ chuyển tiền và kinh doanh thẻ, hàng hoá.

* (SMS: 534011) - Ngày 25/05/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1983/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản.

* (SMS: 533636) - Ngày 13/05/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1774/TCT-TNCN về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 534021) - Ngày 02/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3178/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư 01/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 533988) - Ngày 01/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3142/TCHQ-KTTT về vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất.

* (SMS: 533987) - Ngày 01/06/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3120/TCHQ-GSQL về việc quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất.

* (SMS: 533853) - Ngày 27/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3033/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với linh kiện, vật tư, bán thành phẩm xuất nhập khẩu để sửa chữa, bảo hành các sản phẩm do các doanh nghiệp chế xuất sản xuất tại Việt Nam.

* (SMS: 533852) - Ngày 27/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3029/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ.

* (SMS: 533804) - Ngày 26/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3020/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế nhập khẩu.

* (SMS: 533803) - Ngày 26/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3019/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế nhập khẩu.

* (SMS: 533838) - Ngày 26/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3018/TCHQ-KTTT về việc trả lời vướng mắc phương thức thanh toán.

* (SMS: 533836) - Ngày 26/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3014/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ thuế.

* (SMS: 533801) - Ngày 26/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3013/TCHQ-GSQL về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.

* (SMS: 533797) - Ngày 26/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3011/TCHQ-KTTT về việc xử lý điều chỉnh thuế.

* (SMS: 533796) - Ngày 26/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3010/TCHQ-KTTT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.

* (SMS: 533795) - Ngày 26/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2970/TCHQ-GSQL về việc trả lời vướng mắc thủ tục hải quan.

* (SMS: 533835) - Ngày 25/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2949/TCHQ-KTTT về việc thuế tiêu thụ đặc biệt.

* (SMS: 533833) - Ngày 25/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2947/TCHQ-KTTT về việc kiểm tra, tham vấn và xác định giá mặt hàng vải.

* (SMS: 533905) - Ngày 25/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2944/TCHQ-GSQL về việc giảm bớt chứng từ xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cho doanh nghiệp xuất khẩu.

* (SMS: 533927) - Ngày 25/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2942/TCHQ-GSQL  về việc xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hoá.

* (SMS: 534009) - Ngày 25/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2941/TCHQ-GSQL về việc xin mở tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu theo loại hình gia công tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

* (SMS: 533831) - Ngày 25/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2933/TCHQ-KTTT về giá tính thuế xe ôtô Huyndai.

* (SMS: 533829) - Ngày 25/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2932/TCHQ-GSQL về vướng mắc nghiệp vụ.

* (SMS: 533933) - Ngày 22/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2843/TCHQ-KTTT về việc giải quyết khiếu nại.

* (SMS: 533931) - Ngày 22/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2926/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc hồ sơ.

* (SMS: 533945) - Ngày 22/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2925/TCHQ-KTTT về việc xác định trị giá tính thuế.

* (SMS: 534017) - Ngày 22/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2924/TCHQ-KTTT về việc miễn thanh khoản số nguyên liệu nhập khẩu bị cháy không còn giá trị sử dụng.

* (SMS: 533946) - Ngày 22/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2909/TCHQ-KTTT về vướng mắc thuế.

* (SMS: 533947) - Ngày 22/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2908/TCHQ-KTTT về việc thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị, tài liệu kỹ thuật nghiên cứu khoa học.

* (SMS: 534016) - Ngày 22/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2907/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 533928) - Ngày 22/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2901/TCHQ-GSQL về việc vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

* (SMS: 533948) - Ngày 22/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2836/TCHQ-KTTT về việc trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu.

* (SMS: 533926) - Ngày 22/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2833/TCHQ-GSQL về việc giao hàng thiếu liên quan đến việc phân loại hàng hoá.

* (SMS: 534015) - Ngày 21/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2812/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc Thông tư số 116/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài.

* (SMS: 533949) - Ngày 21/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2809/TCHQ-GSQL việc kiểm tra an ninh hàng không đối với cán bộ Hải quan.

* (SMS: 533731) - Ngày 13/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2588/TCHQ-KTTT về việc quản lý trị giá tính thuế.

* (SMS: 533732) - Ngày 11/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2540/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nguyên liệu nhập khẩu bị cháy không còn giá trị sử dụng.

* (SMS: 533733) - Ngày 11/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2533/TCHQ-KTTT về thuế suất thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 533758) - Ngày 07/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2477/TCHQ-KTTT về việc ân hạn thuế và xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế.

* (SMS: 533759) - Ngày 06/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2469/TCHQ-GSQL về nhãn mác hàng hoá.

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

* (SMS: 534019) - Ngày 02/06/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 1019/UBCK-QLPH về việc vi phạm Luật Doanh nghiệp 2005 trong việc hạn chế quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

* (SMS: 534018) - Ngày 02/06/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 1016/UBCK-QLPH về việc hướng dẫn chi trả cổ tức hàng năm đối với các công ty niêm yết.

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

* (SMS: 533920) - Ngày 01/06/2009, Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành Công văn 799/QLLĐNN-QLLĐ về việc tham gia đưa lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 533896) - Ngày 29/05/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 75/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội.

* (SMS: 533895) - Ngày 28/05/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 74/2009/QĐ-UBND  về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội.

* (SMS: 533771) - Ngày 25/05/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2446/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện tại đang đi nổi trên tuyến ngã tư Vọng - Linh Đàm, Hà Nội - phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

* (SMS: 533770) - Ngày 25/05/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 73/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.