(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 6589.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6589.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 6589
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 19/05/2009 - 26/05/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:


CHÍNH PHỦ


* (SMS: 533665)
- Ngày 21/05/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2009/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ.


* (SMS: 533666)
- Ngày 19/05/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2009/NĐ-CP về quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


* (SMS: 533663)
- Ngày 21/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 81/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hoá dược đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.


* (SMS: 533664)
- Ngày 21/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 80/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.


* (SMS: 533668)
- Ngày 21/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 644/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Đông Á trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đông Á.


* (SMS: 533669)
- Ngày 21/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 638/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh tại các nhà trường quân đội giai đoạn 2009 - 2015 và những năm tiếp theo.


* (SMS: 533667)
- Ngày 20/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 636/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật.


* (SMS: 533552)
- Ngày 18/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 79/2009/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.


* (SMS: 533553)
- Ngày 17/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 622/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.


* (SMS: 533554)
- Ngày 15/05/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 618/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ


* (SMS: 533658)
- Ngày 20/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3232/VPCP-KTTH về việc giao Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình Chính phủ Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh casino và trò chơi có thưởng.


* (SMS: 533563)
- Ngày 19/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3215/VPCP-KGVX về việc cung cấp thông tin cho người dân ở các xã.


* (SMS: 533564)
- Ngày 19/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3199/VPCP-KTTH về việc thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản.


* (SMS: 533657)
- Ngày 19/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3217/VPCP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thanh tra.


* (SMS: 533661)
- Ngày 19/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3214/VPCP-KGVX về việc chuyển địa điểm xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (trường tư thục) từ tỉnh Hoà Bình sang tỉnh Vĩnh Phúc.


* (SMS: 533687)
- Ngày 18/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3165/VPCP-KTTH về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cung ứng máy móc, thiết bị nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.


* (SMS: 533683)
- Ngày 15/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3106/VPCP-KTTH về việc xoá nợ phạt chậm nộp thuế.


* (SMS: 533547)
- Ngày 14/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3086/VPCP-KGVX về việc triển khai đề án bảo vệ môi trường sông Nhuệ - sông Đáy.


* (SMS: 533545)
- Ngày 14/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3071/VPCP-KTTH về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.


* (SMS: 533675)
- Ngày 14/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3074/VPCP-KTTH về việc chính sách thuế đối với thức ăn chăn nuôi.


* (SMS: 533676)
- Ngày 14/05/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3068/VPCP-KNTN về việc điều chỉnh Chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2009.


BỘ TÀI CHÍNH  


* (SMS: 533609)
- Ngày 20/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7093/BTC-TCT về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của cá nhân Việt Nam làm việc tại các văn phòng đại diện của Liên hợp quốc tại Việt Nam.


* (SMS: 533662)
- Ngày 20/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 98/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục và nghĩa vụ thuế đối với dầu thô cung cấp cho nhà máy lọc dầu Dung Quất.


* (SMS: 533671)
- Ngày 20/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7135/BTC-ĐT  về việc thông báo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm 2009.


* (SMS: 533709)
- Ngày 20/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp.


* (SMS: 533618)
- Ngày 19/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 94/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn việc giải ngân và thu hồi nợ vay theo Hiệp định Tín dụng ký ngày 05/02/2009 giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.


* (SMS: 533610)
- Ngày 18/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6992/BTC-TCT về chính sách thuế giá trị gia tăng.


* (SMS: 533581)
- Ngày 06/05/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6425/BTC-CST về việc không thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh gạo trong nước.


* (SMS: 533583)
- Ngày 28/04/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6146/BTC-TCT về việc thuế thu nhập cá nhân đối với Giải thưởng hàng năm của các Hội.


BỘ CÔNG THƯƠNG


* (SMS: 533695)
- Ngày 21/05/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2420/QĐ-BCT về Kế hoạch cung cấp trực tuyến dịch vụ công do Bộ Công Thương quản lý.


* (SMS: 533617)
- Ngày 18/05/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 10/2009/TT-BCT về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế.


* (SMS: 533641)
- Ngày 15/05/2009, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4378/BCT-XNK về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động quản lý ngoại hối.


BỘ XÂY DỰNG


* (SMS: 533678)
- Ngày 21/05/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 91/BXD-HĐXD về phạm vi bảo lãnh tín dụng vốn vay đối với các doanh nghiệp là đơn vị tư vấn xây dựng theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại.


* (SMS: 533681)
- Ngày 21/05/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 906/BXD-HĐXD về giấy phép xây dựng quảng cáo.


* (SMS: 533546)
- Ngày 18/05/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 55/BXD-QLN về việc trả lời Sở Xây dựng Long An về một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.


* (SMS: 533551)
- Ngày 18/05/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 52/BXD-QLN về việc trả lời Liên Sở: Xây dựng - Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội về một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.


* (SMS: 533548)
- Ngày 18/05/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 34/BXD-VLXD về việc xác nhận thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định.


* (SMS: 533570)
- Ngày 18/05/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 863/BXD-KHTC về việc mua sắm thiết bị chương trình mục tiêu.


* (SMS: 533516)
- Ngày 14/05/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 196/BXD-KHCN về việc xác định dự án khu nhà ở.


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


* (SMS: 533580)
- Ngày 14/05/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 3014/BGTVT-QLXD về việc thực hiện Nghị định của Chính phủ các Thông tư của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


* (SMS: 533586)
- Ngày 07/05/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 2862/BGTVT-TCCB về việc báo cáo cải cách hành chính.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


* (SMS: 533703)
- Ngày 22/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4210/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc giải đáp một số vấn đề liên quan đến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2009.


* (SMS: 533673)
- Ngày 21/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công điện 327/CĐ-BGDĐT về việc triển khai cấp bách một số giải pháp để ngăn chặn, phòng ngừa dịch tiêu chảy cấp.


* (SMS: 533624)
- Ngày 21/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4156/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai Chiến dịch Thanh niên, học sinh sinh viên tình nguyện hè 2009.


* (SMS: 533601)
- Ngày 19/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 13/2009/TT-BGDĐT về chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh. 


* (SMS: 533623)
- Ngày 19/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4063/BGDĐT-CNTT về danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi.


* (SMS: 533550)
- Ngày 19/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4062/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc họp trực tuyến Ban chỉ đạo thi Phổ thông năm 2009.


* (SMS: 533534)
- Ngày 08/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 11/2009/TT-BGDĐT về quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.


* (SMS: 533535)
- Ngày 07/05/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.


BỘ Y TẾ


* (SMS: 533607)
- Ngày 21/05/2009, Bộ Y tế ban hành Công văn 3109/BYT-VPB1 về việc xuất cấp hàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2009.


* (SMS: 533649)
- Ngày 21/05/2009, Bộ Y tế ban hành Báo cáo 443/BC-BYT về việc báo cáo tình hình dịch cúm A (H1N1), tiêu chảy cấp do phảy khuẩn tả và các biện pháp đã triển khai.


* (SMS: 533539)
- Ngày 18/05/2009, Bộ Y tế ban hành Báo cáo 3515/BC-BYT về tình hình dịch cúm A(H1N1), dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả và các biện pháp đã triển khai.


* (SMS: 533542)
- Ngày 14/05/2009, Bộ Y tế ban hành Công văn 2958/BYT-KCB về việc triển khai các hoạt động phòng dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.


BỘ CÔNG AN - BỘ NGOẠI GIAO


* (SMS: 533522)
- Ngày 12/05/2009, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch 05/2009/TTLT-BCA-BNG  về việc hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam.


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


* (SMS: 533654)
- Ngày 21/05/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện 18/CĐ-BNN về việc kiểm soát giết mổ và buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật.


* (SMS: 533653)
- Ngày 20/05/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1432/QĐ-BNN-TY  về việc phê duyệt bổ sung nội dung Dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn III (2009 - 2010).


* (SMS: 533714)
- Ngày 20/05/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1427/QĐ-BNN-TCCB về việc phân công thực hiện nhiệm vụ thú y thuỷ sản cho Cục Thú y, Cục Nuôi trồng thuỷ sản và Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


* (SMS: 533639)
- Ngày 20/05/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 16/2009/TT-BLĐTBXH về quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.


* (SMS: 533640)
- Ngày 20/05/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15/2009/TT-BLĐTBXH về quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độc cao đẳng nghề.


* (SMS: 533557)
- Ngày 19/05/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 623/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.


* (SMS: 533533)
- Ngày 18/05/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1629/LĐTBXH-BHXH  về tuổi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.


* (SMS: 533558)
- Ngày 18/05/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1617/LĐTBXH-LĐTL  về việc hướng dẫn chuyển xếp lương.


* (SMS: 533556)
- Ngày 18/05/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1611/LĐTBXH-LĐTL về việc nâng bậc lương sớm.


* (SMS: 533592)
- Ngày 15/05/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1589/LĐTBXH-BHXH về việc tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở tính hưởng lương hưu.


* (SMS: 533555)
- Ngày 11/05/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1513/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương đối với Ban quản lý dự án trong công ty cổ phần.


* (SMS: 533584)
- Ngày 29/04/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1388/LĐTBXH-LĐTL về việc đăng ký thang lương, bảng lương.


* (SMS: 533582)
- Ngày 29/04/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1387/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp hạng doanh nghiệp cổ phần.


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH


* (SMS: 533531)
- Ngày 18/05/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sỹ.


BỘ XÂY DỰNG - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM.


* (SMS: 533642)
- Ngày 19/05/2009, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM


* (SMS: 533689)
- Ngày 22/05/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của tổ chức tín dụng.


ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC


* (SMS: 533717)
- Ngày 20/05/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 919/UBCK-QLPII về việc thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung.


TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG


* (SMS: 533538)
- Ngày 13/05/2009, Tổng Cục tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ban hành Công văn 624/TĐC-ĐGPH về việc nghiên cứu, thực hiện Thông tư 06/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân.


TỔNG CỤC HẢI QUAN


* (SMS: 533606)
- Ngày 19/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2739/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu gỗ từ Campuchia.


* (SMS: 533605)
- Ngày 19/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2738/TCHQ-GSQL về việc trả lời vướng mắc về thủ tục khi xuất gia công từ nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.


* (SMS: 533604)
- Ngày 18/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2714/TCHQ-KTTT về việc xử lý vướng mắc hạch toán khấu trừ thuế nhập khẩu được hoàn từ số thu ngân sách năm trước.

 

* (SMS: 533603) - Ngày 18/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2706/TCHQ-GSQL về địa điểm làm thủ tục hải quan.


* (SMS: 533602)
- Ngày 18/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2693/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.


* (SMS: 533699)
- Ngày 14/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2650/TCHQ-GSQL về việc thực hiện công văn số 1883/TCHQ-GSQL ngày 08/4/2009 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện thủ tục nhập khẩu hành lý của người nước ngoài sang Việt Nam làm việc.


* (SMS: 533696)
- Ngày 14/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2649/TCHQ-GSQL về việc xác nhận tính hợp lệ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu D của Malaysia.


* (SMS: 533694)
- Ngày 14/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2648/TCHQ-GSQL về việc phân loại hình nhập khẩu.


* (SMS: 533692)
- Ngày 14/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2608/TCHQ-GSQL về việc phân loại hàng hoá trước khi xuất khẩu.


* (SMS: 533691)
- Ngày 13/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2589/TCHQ-KTTT về việc cập nhật dữ liệu hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế(GTT22).


* (SMS: 533690)
- Ngày 13/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2586/TCHQ-KTTT về việc xác định trị giá xe ô tô hiệu Huyndai Tucson.


* (SMS: 533514)
- Ngày 12/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2578/TCHQ-GSQL về địa điểm nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất gỗ từ Campuchia.


* (SMS: 533719)
- Ngày 11/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2531/TCHQ-KTTT về việc xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất được.


* (SMS: 533721)
- Ngày 11/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2530/TCHQ-KTTT về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.


* (SMS: 533565)
- Ngày 11/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2535/TCHQ-KTTT về việc tính giá thuế xe ô tô do Trung Quốc sản xuất.


* (SMS: 533562)
- Ngày 11/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2534/TCHQ-KTTT về trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu.


* (SMS: 533591)
- Ngày 11/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2520/TCHQ-KTTT về việc tham vấn xác định trị giá.


* (SMS: 533593)
- Ngày 08/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2504/TCHQ-KTTT về việc giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.


* (SMS: 533722)
- Ngày 08/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2511/TCHQ-GSQL về việc báo cáo số liệu nhập khẩu và trừ lùi C/O mẫu S đối với hàng có xuất xứ Lào nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan.


* (SMS: 533594)
- Ngày 06/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2471/TCHQ-GSQL  về việc thanh khoản miễn thuế đối với hàng miễn thuế dùng làm mẫu để kiểm tra chất lượng theo quy định.


* (SMS: 533596)
- Ngày 05/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2452/TCHQ-KTTT về việc thực hiện Thông tư 128/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.


* (SMS: 533598)
- Ngày 05/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2441/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu.


* (SMS: 533599)
- Ngày 05/05/2009,  Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2432/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu máy móc sử dụng cho công trình xây dựng.


* (SMS: 533600)
- Ngày 05/05/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2415/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 116/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài.


* (SMS: 533597)
- Ngày 28/04/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2326/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với thuốc lá điếu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất.


* (SMS: 533595)
- Ngày 27/04/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2293/TCHQ-GSQL về việc nhãn mác trên sản phẩm điện thoại.


TỔNG CỤC THUẾ


* (SMS: 533646)
- Ngày 18/05/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1850/TCT-PC việc dừng xuất cảnh đối với trường hợp người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.


* (SMS: 533645)
- Ngày 15/05/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1818/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xếp dỡ container.


* (SMS: 533644)
- Ngày 15/05/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1806/TCT-CS về chính sách thuế.


* (SMS: 533643)
- Ngày 15/05/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1808/TCT-CS về việc tiêu dùng nội bộ.

 

* (SMS: 533540) - Ngày 13/05/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1760/TCT-KK về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008.


* (SMS: 533590)
- Ngày 28/04/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1576/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.


* (SMS: 533587)
- Ngày 28/04/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1575/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng.


CỤC Y TẾ


* (SMS: 533537)
- Ngày 18/05/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 812/TB-DPMT dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A (H1N1).


CỤC QUẢN LÝ DƯỢC


* (SMS: 533707)
- Ngày 22/05/2009, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 5243/QLD-KD về việc chuẩn bị nguồn cung cấp thuốc cho dịch tiêu chảy cấp và dịch cúm A(H1N1).


* (SMS: 533705)
- Ngày 18/05/2009, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 5055/QLD-CL về việc kiểm tra việc lưu hành các thuốc không rõ nguồn gốc.


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


* (SMS: 533697)
- Ngày 21/05/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 72/QĐ-UBND về Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.


* (SMS: 533698)
- Ngày 19/05/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 71/2009QĐ-UBND  về quy định tổ chức và hoạt động của Ban Thú y xã, thị trấn; cán bộ thú y phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.


* (SMS: 533701)
- Ngày 19/05/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 70/2009/QĐ-UBND về quy định tổ chức và hoạt động của nhân viên bảo vệ thực vật tại các xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


* (SMS: 533702)
- Ngày 19/05/2009, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 37/2009/QĐ-UBND về cấm và hạn chế xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trong khu vực nội đô và trên các quốc lộ thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


* (SMS: 533515)
- Ngày 18/05/2009, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 10/2009/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


* (SMS: 533704)
- Ngày 16/05/2009, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2429/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư xã Tân Xuân - phía Đông Quốc lộ 22, huyện Hoóc Môn.


* (SMS: 533706)
- Ngày 15/05/2009, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2425/QĐ-UBND về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Nam Tỉnh lộ 9 xã Xuân Thới Sơn, huyện Hoóc Môn.


* (SMS: 533567)
- Ngày 06/05/2009, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 36/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


* (SMS: 533566)
- Ngày 06/05/2009, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 35/2009/QĐ-UBND về quy định trình tự, thủ tục công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.