(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email
[email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998


Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn
 

Trong tuần này
từ 02/02/2008 – 15/02/2008, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

 

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 502973) - Ngày 14/02/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 24/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

* (SMS: 502946) - Ngày 05/02/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 880/VPCP-KTTH về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án trong Khu Công nghệ cao.

* (SMS: 502959) - Ngày 05/02/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 874/VPCP-CN về việc thăm dò, khai thác nước khoáng và nước nóng thiên nhiên.

* (SMS: 502938) - Ngày 04/02/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

* (SMS: 502937) - Ngày 04/02/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.

* (SMS: 502963) - Ngày 04/02/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

* (SMS: 502965) - Ngày 04/02/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/2008/QĐ-TTg về việc bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 07/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

* (SMS: 502927) - Ngày 04/02/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 149/QĐ-TTg về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

* (SMS: 502928) - Ngày 04/02/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

* (SMS: 502951) - Ngày 04/02/2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2008/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008.

* (SMS: 502953) - Ngày 04/02/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 819/VPCP-CN về việc thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô.

* (SMS: 502936) - Ngày 04/02/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 792/VPCP-KTTH về việc bù lỗ kinh doanh xăng, dầu năm 2006, 2007.

* (SMS: 502944) - Ngày 04/02/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 826/VPCP-V.I về việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2008.

* (SMS: 502943) - Ngày 01/02/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 21/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

* (SMS: 502945) - Ngày 31/01/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 20/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 502915) - Ngày 31/01/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/2008/CT-TTg về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

 

* (SMS: 502923) - Ngày 30/01/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động.

 

* (SMS: 502922) - Ngày 30/01/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 11/2008/NĐ-CP quy định về bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.

* (SMS: 502941) - Ngày 30/01/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 17/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị an toàn giao thông toàn quốc.

* (SMS: 502954) - Ngày 29/01/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2008/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam. 

* (SMS: 502904) - Ngày 29/01/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 164/TTg-CN về việc điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói. 

* (SMS: 502950) - Ngày 28/01/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 130/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định báo cáo trữ lượng dầu khí.

* (SMS: 502949) - Ngày 28/01/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 127/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định kế hoạch phát triển mỏ dầu khí báo cáo trữ lượng dầu khí.

BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 502966) - Ngày 04/02/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 03/2008/QĐ-BCT về việc đính chính Quyết định số 12/2007/QĐ-BCT ngày 26/12/2007 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

BỘ LAO DỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 502952) - Ngày 31/01/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 502917) - Ngày 29/01/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.

 

* (SMS: 502932) - Ngày 23/01/2008, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT/BYT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2008 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế.

 

BỘ TÀI CHÍNH 

* (SMS: 502972) - Ngày 01/02/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 211/QĐ-BTC về việc đính chính Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC ngày 30/07/2007 về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ôtô tải và ôtô chuyên dùng có tổng trọng lượng có tải từ 20 tấn trở lên đã qua sử dụng và một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ôtô của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

* (SMS: 502971) - Ngày 31/01/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 09/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ.

* (SMS: 502940) - Ngày 29/01/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 07/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

* (SMS: 502929) - Ngày 29/01/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2008/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

* (SMS: 502919) - Ngày 29/01/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 06/2008/QĐ-BTC về việc công bố mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án vay vốn bằng ngoại tệ.

* (SMS: 502542) - Ngày 21/11/2007, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6558/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế nhập khẩu.

* (SMS: 502956) - Ngày 18/01/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 768/BTC-TCDN về việc hướng dẫn xác định bổ sung giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

* (SMS: 502924) - Ngày 01/02/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 03/2008/QĐ-NHNN về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 502939) - Ngày 01/02/2008, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 01/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

* (SMS: 502969) - Ngày 31/12/2007, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 13/2007/TT-BXD về việc hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

LIÊN BỘ

* (SMS: 502921) - Ngày 31/01/2008, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 13/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010.

* (SMS: 502960) - Ngày 30/01/2008, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic Vật lí Quốc tế tại Việt Nam năm 2008.

* (SMS: 502930) - Ngày 30/01/2008, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư liên tịch 09/2008/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

* (SMS: 502931) - Ngày 30/01/2008, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư liên tịch 10/2008/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ.

* (SMS: 502934) - Ngày 31/12/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn hoạt động của Hội nghị người lao động trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* ( SMS: 502920) - Ngày 30/01/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 31/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 502967) - Ngày 09/01/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 03/2008/QĐ-BNN về việc bãi bỏ Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm”.

* (SMS: 502961) - Ngày 08/01/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 02/2008/TT-BNN về việc ướng dẫn thực hiện Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006 sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP.

BỘ Y TẾ

* (SMS: 502935) - Ngày 25/01/2008, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 01/2008/CT-BYT về việc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - GPP tại các cơ sở bán lẻ thuốc.

* (SMS: 502968) - Ngày 20/11/2007, Bộ Y tế ban hành Quyết định 42/2007/QĐ-BYT về việc uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

UỶ BAN DÂN TỘC

* (SMS: 502955) - Ngày 11/01/2008, Uỷ ban Dân tộc ban hành Quyết định 01/2008/QĐ-UBDT về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 502933) - Ngày 03/01/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 12/BTNMT-ĐĐ về việc đăng ký giao dịch quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2008.

BỘ CÔNG AN

* (SMS: 502970) - Ngày 17/12/2007, Bộ Công an ban hành Quyết định 1612/2007/QĐ-BCA về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh, chế độ trách nhiệm, định biên thuyền viên và đào tạo, cấp chứng chỉ lái xuồng máy của lực lượng Công an nhân dân. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.