(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

 

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

Trong tuần này (từ 22/12/2007 - 28/12/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

 

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 502598) - Ngày 28/12/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 2021/CĐ-TTg về việc khẩn trương cứu chữa người bị thương, mai táng chu đáo người tử nạn trong vụ sạt lở tại mỏ đá Rú Mốc (Hà Tĩnh).

 

* (SMS: 502601) - Ngày 28/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7557/VPCP-ĐMDN về việc áp dụng Luật Doanh nghiệp đối với hình thức công ty mẹ - công ty con có vốn đầu tư nước ngoài.

 

* (SMS: 502590) - Ngày 27/12/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 195/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Panama.

 

* (SMS: 502588) - Ngày 26/12/2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết 62/2007NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2007.

 

* (SMS: 502579) - Ngày 26/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7481/VPCP-KTTH về việc thực hiện Chương trình 135 trong năm 2007 và kế hoạch năm 2008.

 

* (SMS: 502603) - Ngày 25/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 269/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

* (SMS: 502578) - Ngày 25/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 187/2007/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 502577) - Ngày 25/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 186/2007/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 502576) - Ngày 25/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

* (SMS: 502562) - Ngày 24/12/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1714/QĐ-TTg về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói cho các địa phương để khắc phục hậu quả mưa lũ.

 

* (SMS: 502566) - Ngày 24/12/2007, Văn Phòng Chính phủ ban hành Thông báo 268/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về mô hình tổ chức, quản lý và cơ chế tài chính của các Trung tâm học tập cộng đồng.

 

* (SMS: 502567) - Ngày 24/12/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 194/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bungari về hợp tác kinh tế.

 

* (SMS: 502560) - Ngày 21/12/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1992/TTg-CN về việc sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật.

 

* (SMS: 502561) - Ngày 21/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7385/VPCP-CN về việc kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ.

* (SMS: 502570) - Ngày 19/12/2007, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 266/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 502568) - Ngày 21/12/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị 8077/CT-BGDĐT về tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.

* (SMS: 502553) - Ngày 20/12/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

* (SMS: 502552) - Ngày 20/12/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 76/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 502538) - Ngày 13/12/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 02/2007/TT-BTTTT về việc hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 502604) - Ngày 25/12/2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 11/2007/TT-BTNMT về việc hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

* (SMS: 502575) - Ngày 25/12/2007, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 47/2007/QĐ-NHNN về mức thu dịch vụ thông tin tín dụng.

 

* (SMS: 502574) - Ngày 25/12/2007, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 46/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 07/6/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

 

* (SMS: 502556) - Ngày 24/12/2007, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 3039/QĐ-NHNN về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

 

BỘ VĂN HOÁ, THẾ THAO VÀ DU LỊCH

 

* (SMS: 502569) - Ngày 25/10/2007, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 14/2007/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng OSCAR dành cho phim nói tiếng nước ngoài.

 

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 502596) - Ngày 24/12/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên.

 

* (SMS: 502595) - Ngày 24/12/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 81/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

 

* (SMS: 502594) - Ngày 24/12/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 80/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

 

* (SMS: 502593) - Ngày 24/12/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 79/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp trung học phổ thông.

 

* (SMS: 502558) - Ngày 14/11/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 69/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh.

 

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 502591) - Ngày 24/12/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 27/2007/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh dùng trong các trường Trung cấp nghề, trường Cao đẳng nghề.

 

* (SMS: 502563) - Ngày 24/12/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 26/2007/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề hệ chính quy.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 502587) - Ngày 24/12/2007, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7152/TCHQ-GSQL về việc sửa đổi, bổ sung Công văn số 6690/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2007 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất.

 

* (SMS: 502564) - Ngày 19/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 105/2007/QĐ-BTC về việc huỷ bỏ một số Chương của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

 

* (SMS: 502582) - Ngày 18/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 103/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2006 - 2010.

 

* (SMS: 502583) - Ngày 17/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và giải ngân đối với dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên.

 

* (SMS: 502584) - Ngày 17/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 153/2007/TT-BTC về việc sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

 

* (SMS: 502581) - Ngày 14/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 102/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

 

* (SMS: 502571) - Ngày 14/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 149/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn ngân sách cho các hoạt động của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

* (SMS: 502557) - Ngày 06/12/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 146/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

* (SMS: 502580) - Ngày 24/12/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 08/2007/QĐ-BTTTT về việc ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước.

 

* (SMS: 502589) - Ngày 19/12/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 07/2007/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

* (SMS: 502565) - Ngày 21/12/2007, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 11/2007/QĐ-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 và 2009 đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia.

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 502597) - Ngày 17/12/2007, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch 152/2007/TTLT-BTC-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với hoạt động tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart).

 

* (SMS: 502573) - Ngày 14/12/2007, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch 150/2007/TTLT-BTC-TTCP về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước.

 

* (SMS: 502586) - Ngày 12/12/2007, Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 147/2007/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010.

 

* (SMS: 502554) - Ngày 22/11/2007, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch 2478/2007/TTLT-TTCP-BNV-BTC-BCA về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra đối với Thanh tra viên Công an nhân dân.

 

* (SMS: 502555) - Ngày 22/11/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch 93/2007/TTLT-BNN-BYT-BGDĐT về việc hướng dẫn phân công phối hợp giữa ba ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010.

 

BỘ Y TẾ

 

* (SMS: 502572) - Ngày 12/12/2007, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2007/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế công lập.

 

* (SMS: 502559) - Ngày 30/11/2007, Bộ Y tế ban hành Quyết định 43/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế.

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.