(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

 

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

Trong tuần này (từ 29/12/2007 - 04/01/2008), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

 

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 502658) - Ngày 04/01/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 80/VPCP-VX về chủ trương và cơ chế đặc thù triển khai dự án đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà tại thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 502663) - Ngày 04/01/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 79/VPCP-VX về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3-2009 tại Việt Nam (AI Games 3-2009).

 

* (SMS: 502657) - Ngày 03/01/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 35/VPCP-VX về xử lý vụ việc cháu gái bị đánh đập, hành hạ 10 năm tại Hà Nội.

 

* (SMS: 502644) - Ngày 03/01/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13/VPCP-CN về hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu cát xây dựng.

 

* (SMS: 502645) - Ngày 03/01/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12/VPCP-QHQT về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch chung hợp tác với các tổ chức Liên hiệp quốc.

 

* (SMS: 502646) - Ngày 02/01/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 01/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và việc chuẩn bị Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (SMS: 502628) - Ngày 02/01/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 05/TTg-NN về việc sử dụng đất tạm thời Vườn quốc gia Ba Vì để xây dựng công trình thủy lợi.

 

* (SMS: 502629) - Ngày 02/01/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 07/VPCP-CN về việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe gắn máy.

 

* (SMS: 502637) - Ngày 02/01/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 08/TTg-DK về phương án đẩy nhanh phát điện Nhà máy điện Cà Mau 1.

 

* (SMS: 502660) - Ngày 31/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 278/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13/12/2007.

 

* (SMS: 502659) - Ngày 31/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 277/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm.

 

* (SMS: 502632) - Ngày 31/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 276/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục tại phiên họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục ngày 12/12/2007.

 

* (SMS: 502609) - Ngày 31/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7581/VPCP-KTTH về việc giải quyết một số vướng mắc của Dự án thủy điện Xekaman 3.

 

* (SMS: 502610) - Ngày 31/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7586/VPCP-KTTH về việc chuyển giao quyền thu phí Quốc lộ 5.

 

* (SMS: 502611) - Ngày 31/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7597/VPCP-KTTH về việc thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ tháng 12/2007 đối với lĩnh vực thương mại, giá cả, tiền tệ.

 

* (SMS: 502630) - Ngày 31/12/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2057/TTg-CCHC về việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

 

* (SMS: 502643) - Ngày 31/12/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 198/2007/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tường Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

* (SMS: 502642) - Ngày 28/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 190/2007/NĐ-CP về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

* (SMS: 502649) - Ngày 28/12/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1857/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025.

 

* (SMS: 502650) - Ngày 28/12/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 197/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

* (SMS: 502661) - Ngày 28/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 275/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

 

* (SMS: 502651) - Ngày 28/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 274/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

 

* (SMS: 502600) - Ngày 28/12/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 33/2007/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách điều hành các hồ chứa nước thủy điện trong mùa khô và việc đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2007 - 2008.

 

* (SMS: 502599) - Ngày 27/12/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 188/2007/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

 

* (SMS: 502638) - Ngày 27/12/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1856/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

 

* (SMS: 502631) - Ngày 27/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 272/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

 

* (SMS: 502647) - Ngày 26/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 271/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch điện VI (Phiên họp thứ nhất).


* (SMS: 502602) - Ngày 27/12/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 189/2007/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

* (SMS: 502625) - Ngày 26/12/2007, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 270/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về vấn đề quy hoạch, sử dụng đất cho giáo dục, đào tạo.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 502627) - Ngày 02/01/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.

* (SMS: 502626) - Ngày 02/01/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 502633) - Ngày 31/12/2007, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Công điện 91/CĐ-BGTVT về tăng thời hạn lưu hành xe tự chế 3, 4 bánh do thương binh và người khuyết tật điều khiển.

* (SMS: 502635) - Ngày 28/12/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 64/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy định về việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban quản lý dự án trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư”.

 

* (SMS: 502634) - Ngày 28/12/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 63/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ.

 

* (SMS: 502617) - Ngày 28/12/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 62/2007/QĐ-BGTVT về Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật đã sử dụng trước ngày 01/01/2008.

 

* (SMS: 502592) - Ngày 24/12/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 61/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành “Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn”.


BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 502585) - Ngày 24/12/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 157/2007/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

* (SMS: 502639) - Ngày 31/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 162/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

 

* (SMS: 502640) - Ngày 31/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 163/2007/TT-BTC hướng dẫn về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Sơn La.

 

* (SMS: 502653) - Ngày 26/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17511/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại Thông tư số 73/2005/TT-BTC ngày 05/9/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

 

* (SMS: 502612) - Ngày 26/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 108/2007/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối với thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

 

* (SMS: 502608) - Ngày 26/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 05/2007/CT-BTC về việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008.

 

* (SMS: 502623) - Ngày 20/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 156/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

 

* (SMS: 502620) - Ngày 20/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 155/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

 

* (SMS: 502605) - Ngày 18/12/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 154/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2008.


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

* (SMS: 502606) - Ngày 26/12/2007, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 48/2007/QĐ-NHNN ban hành Quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

 

* (SMS: 502607) - Ngày 27/12/2007, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 49/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

* (SMS: 502616) - Ngày 28/12/2007, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 14/2007/QĐ-BCT về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu năm 2008.

 

* (SMS: 502621) - Ngày 27/12/2007, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 13/2007/QĐ-BCT về quy tắc xuất xứ và thủ tục thực hiện quy tắc xuất xứ cho bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Cam-pu-chia.

 

* (SMS: 502622) - Ngày 26/12/2007, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 12/2007/QĐ-BCT về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 502619) - Ngày 31/12/2007, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch 159/2007/TTLT-BTC-BQP về việc sửa đổi Thông tư liên tịch số 118/2005/TTLT-BTC-BQP ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều về tài chính đối với công ty quốc phòng tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/03/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

 

* (SMS: 502656) - Ngày 28/12/2007, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 158/2007/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

 

* (SMS: 502654) - Ngày 27/12/2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 502641) - Ngày 28/12/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 31/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 về việc quy định mức lương tối thiểu chung của Chính phủ.

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

* (SMS: 502614) - Ngày 24/12/2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1591/2007/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp.

 

* (SMS: 502613) - Ngày 24/12/2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1583/2007/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

* (SMS: 502618) - Ngày 10/12/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 101/2007/TT-BNN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 08/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

 

BỘ NỘI VỤ

 

* (SMS: 502624) - Ngày 05/12/2007, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 09/2007/QĐ-BNV về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Thể dục Thể thao.

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.