Quyết định 2431/QÐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2431/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2431/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2431/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Đạo Cương
Ngày ban hành:03/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số năm 2022

Ngày 03/10/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 2431/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022.

Theo đó, chủ đề của Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại. Thời gian triển khai từ 01/10/2022 đến 31/10/2022.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, Ngày Chuyển đổi số quốc gia với các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì triển khai kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc triển khai công tác tuyên truyền về chuyển đổi số; lồng ghép các nội dung về chuyển đổi số thông qua các hội nghị, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2431/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2431/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, VP, CNTT, NH.15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Đạo Cương

 

 

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN VỀ NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2022
(Kèm Quyết định số 2431/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

- Công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số cần đa dạng về hình thức triển khai, nội dung đảm bảo phong phú, thiết thực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Nội dung tuyên truyền

- Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

- Thời gian triển khai: từ 01/10/2022 đến 31/10/2022.

2. Phương thức tuyên truyền

- Tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số (các trang mạng xã hội, trang, chuyên trang, cổng thông tin điện tử).

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

- Hình thức:

+ Chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, hội nghị, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam, đưa tin về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia.

+ Phát huy hiệu quả của Mạng lưới chuyển đổi số cộng đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tuyên truyền, hướng dẫn về Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

+ Lồng ghép hoạt động tuyên truyền với các hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trực thuộc Bộ VHTTDL.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, Ngày Chuyển đổi số quốc gia với các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Chủ trì triển khai kế hoạch. Hướng dẫn, đôn đốc triển khai công tác tuyên truyền về chuyển đổi số.

- Lồng ghép các nội dung về chuyển đổi số thông qua các hội nghị, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Chủ trì tham mưu công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cung cấp các thông tin liên quan về chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Các trang, chuyên trang, cổng thông tin điện tử

- Sản xuất các sản phẩm truyền thông tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số.

- Hướng dẫn các thông tin, nội dung liên quan đến chuyển đổi số, tiếp nhận các góp ý về chuyển đổi số để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét trả lời.

4. Cơ quan báo chí thuộc Bộ

Xây dựng, duy trì chuyên mục tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số. Đảm bảo nội dung, tần suất đăng tải phù hợp.

5. Đoàn Thanh niên của Bộ VHTTDL

Phát động phong trào, sáng kiến chuyển đổi số, ra quân hỗ trợ, phổ biến, hướng dẫn sử dụng nền tảng, ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, người dân...

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi