Thông tư liên tịch 12/2005/TTLT-BTM-BTNMT-BGTVT của Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn điều kiện an toàn môi trường biển đối với hoạt động cung ứng dầu cho tàu biển

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 12/2005/TTLT/BTM-BTNMT-BGTVT
NGÀY 08 THÁNG 07 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN AN TOÀN
MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG
DẦU CHO TÀU BIỂN

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990;

Căn cứ Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu;

Liên Bộ: Thương mại - Tài nguyên và Môi trường - Giao thông Vận tải hướng dẫn về quy định điều kiện an toàn môi trường biển đối với hoạt động cung ứng dầu cho tàu biển như sau:

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn điều kiện an toàn môi trường biển đối với hoạt động cung ứng dầu cho tàu biển và áp dụng đối với các doanh nghiệp cung ứng dầu cho tàu biển và các phương tiện chuyên dùng cung ứng dầu.

2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư liên tịch này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a. Dầu bao gồm các sản phẩm hóa dầu dùng làm nhiên liệu và các loại dầu nhờn được sử dụng trên tàu biển.

b. Tàu cung ứng dầu là phương tiện chuyên dùng chở dầu để cung cấp dầu cho tàu biển.

c. Doanh nghiệp cung ứng dầu cho tàu biển là tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có đăng ký ngành nghề dịch vụ cung ứng tàu biển do cơ quan có thẩm quyền cấp.

d. Hoạt động cung ứng dầu cho tàu biển là hoạt động cung cấp dầu từ tàu cung ứng dầu cho tàu biển.

đ. Sự cố tràn dầu là hiện tượng dầu tràn ra biển, sông, vũng, vịnh từ hoạt động cung ứng dầu gây ra ô nhiễm môi trường biển.

 


II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG
CUNG ỨNG DẦU CHO TÀU BIỂN

 

1. Đối với doanh nghiệp cung ứng dầu cho tàu biển:

a. Bố trí đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng và có quy trình khai thác phù hợp để sẵn sàng phòng chống cháy, nổ, khắc phục sự cố tràn dầu, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. Những người làm nhiệm vụ cung ứng dầu phải được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ phòng, chống cháy nổ.

b. Xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó sự cố tràn dầu, đầu tư các trang thiết bị và tổ chức lực lượng bảo đảm ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố tràn dầu theo quy định của cấp cơ sở tại Quyết định số 129/2001/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

c. Xây dựng các quy định về kiểm tra, sử dụng, vận hành tàu cung ứng và các thiết bị đảm bảo yêu cầu an toàn khi hoạt động cung ứng dầu cho tàu biển

d. Thường xuyên giữ liên lạc chặt chẽ với cơ quan phòng; chống cháy nổ, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cảng vụ Hàng hải trong khu vực để sẵn sàng phối hợp ứng cứu sự cố tràn dầu, phòng, chống cháy nổ.

đ. Trong trường hợp có sự cố tràn dầu, doanh nghiệp cung ứng dầu phải huy động kịp thời mọi nguồn lực, chủ động tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hạn chế ô nhiễm môi trường và báo cáo kịp thời tình hình và diễn biến sự cố tràn dầu cho Sở Tài nguyên và môi trường, Cảng vụ Hàng hải. Đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra theo quy định của pháp luật.

2. Đối với tàu cung ứng dầu:

a. Các trang thiết bị hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường được đăng kiểm Việt Nam hoặc tổ chức đăng kiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cấp các giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b. Có bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu.

c. Trang thiết bị phòng, chống cháy nổ và ứng phó sự cố tràn dầu, theo quy định của pháp luật và các Điều ước quốc tế có liên quan.

d. Thuyển trưởng xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó sự cố tràn dầu, định kỳ tổ chức huấn luyện và diễn tập nâng cao nghiệp vụ ứng phó sự cố tràn dầu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ.

đ. Thuyền viên làm việc trên tàu cung ứng dầu phải có giấy huấn luyện đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền cấp.

e. Thực hiện chế độ ghi chép nhật ký rõ ràng và đầy đủ.

3. Khi tiếp nhận dầu doanh nghiệp cung ứng dầu và tàu cung ứng dầu phải:

a. Chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị dập cháy, ngăn ngừa nổ, ứng phó sự cố tràn dầu và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

b. Đóng kín các cửa mạn ở phía có tàu cung ứng dầu.

c. Chấp hành các quy trình, quy tắc an toàn kỹ thuật khi tiếp nhận dầu.

d. Bố trí người thường trực ở nơi tiếp nhận dầu.

đ. Không cho tàu biển khác, phương tiện thủy khác cặp mạn tàu cung ứng và không bơm dầu qua các loại ống, vòi hoặc khớp nối không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ngoài các quy định trên, khi hoạt động tàu cung ứng dầu phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế có liên quan

 

III. KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

1. Cảng vụ Hàng hải chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thương mại kiểm tra, giám sát theo chuyên ngành của mình việc thực hiện quy định trong Thông tư liên tịch này đối với hoạt động cung ứng dầu cho tàu biển.

2. Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Thông tư này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

thuộc tính Thông tư liên tịch 12/2005/TTLT-BTM-BTNMT-BGTVT

Thông tư liên tịch 12/2005/TTLT-BTM-BTNMT-BGTVT của Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn điều kiện an toàn môi trường biển đối với hoạt động cung ứng dầu cho tàu biển
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Thương mại; Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12/2005/TTLT-BTM-BTNMT-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Phạm Khôi Nguyên; Phạm Thế Minh; Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành:08/07/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 12/2005/TTLT-BTM-BTNMT-BGTVT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi