Quyết định 4750/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antinmon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----------------
Số: 4750/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG THIẾC, VONFRAM VÀ ANTIMON GIAI ĐOẠN 2007-2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 5508/VPCP-KTN ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 1383/UBND-NNTN ngày 24 tháng 4 năm 2013 về việc đề nghị bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khu vực mỏ thiếc - kim loại hiếm Đồng Răm - La Vi, huyện Ba Tơ và công văn số 1970/UBND-NNTN ngày 03 tháng 6 năm 2013 về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến quặng thiếc và kim loại hiếm tại xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ do Công ty TNHH Hương Hải Group làm chủ đầu tư;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Bổ sung khu vực quặng thiếc-kim loại hiếm Đồng Răm-La Vi thuộc xã Ba Khâm và xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vào Phụ lục A1- Danh mục các đề án thăm dò quặng thiếc giai đoạn 2007-2025 tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.
Diện tích và tọa độ góc điểm mỏ nêu trên tại phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi Nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 
 
PHỤ LỤC
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 4750/QĐ-BCT ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 
 
Diện tích, tọa độ góc khu vực quặng thiếc-kim loại hiếm Đồng Răm-La Vi thuộc xã Ba Khâm và xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Tên mỏ
Tên điểm
Hệ tọa độ VN-2000
Ghi chú
Kinh tuyến trục 111o,
múi chiếu 6o
X (m)
Y (m)
Khu vực quặng thiếc-kim loại hiếm Đồng Răm- La Vi thuộc xã Ba Khâm và xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, tổng diện tích 07 km2
A
1633 550.00
271 000.00
Thăm dò, tiến tới khai thác cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy chế biến quặng thiếc và kim loại hiếm của Công ty TNHH Hương Hải Group tại tỉnh Quảng Ngãi
B
1632 112.58
274 498.82
C
1631 000.00
274 000.00
D
1632 047.73
270 387.11
E
1631 951
267 804
F
1631 467
269 306
G
1630 817
269 297
H
1630 572
268 834
I
1630 968
266 996

 

thuộc tính Quyết định 4750/QĐ-BCT

Quyết định 4750/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antinmon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4750/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Dương Quang
Ngày ban hành:09/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thăm dò, khai thác thêm 7km2 quặng thiếc, kim loại hiếm tại Quảng Ngãi

Ngày 09/07/2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số  4750/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antinmon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025.
Theo đó, Bộ trưởng đồng ý bổ sung khu vực quặng thiếc - kim loại hiếm Đồng Răm - La Vi thuộc xã Ba Khâm và xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vào Danh mục các đề án thăm dò thiếc giai đoạn 2007 - 2025 tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04/03/2008, với tổng diện tích là 07 km2.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Xem chi tiết Quyết định4750/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi