Thông tư liên tịch 49/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện kinh phí về công tác mộ liệt sỹ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 49/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2002
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KINH PHÍ VỀ CÔNG TÁC MỘ LIỆT SỸ

 

Căn cứ Điều 15, Điều 18 Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.

Bộ Tài chính, Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện kinh phí về công tác mộ liệt sĩ như sau:

 

I. KHẢO SÁT, TÌM KIẾM MỘ LIỆT SỸ

 

1. Địa bàn thực hiện khảo sát tìm kiếm mộ liệt sĩ: là những khu vực đã xảy ra chiến sự, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng hậu cứ cách mạng.

2. Nội dung và mức chi khảo sát, tìm kiếm mộ:

2.1. Chi bồi dưỡng cho người đưa dẫn đường 40.000 đ/người/ngày.

2.2. Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp làm nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm mộ 65.000 đ/người/ngày (Người hưởng chế độ bồi dưỡng thì không hưởng chế độ công tác phí).

2.3. Chi tiền phương tiện đi lại, chuyên chở.

2.4. Chi mua sắm công cụ phục vụ cho việc đào bới, tìm kiếm, khảo sát.

2.5. Chi mua thuốc chữa bệnh thông thường và thuốc sốt rét.

Các khoản chi nêu tại mục 2.3, 2.4, 2.5 tính theo chi phí thực tế.

 

II. QUY TẬP MỘ VÀ XÂY VỎ MỘ LIỆT SỸ

 

1. Mức chi quy tập mộ liệt sĩ:

- Vùng đồng bằng là 260.000 đ/mộ.

- Miền núi và đồng bằng sông Cửu Long là 340.000 đ/mộ.

Trong trường hợp đặc biệt, khi quy tập phải sử dụng lực lượng lớn, tốn kém, điều kiện quy tập khó khăn vượt mức chi quy định trên đây thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với Sở Tài chính - Vật giá trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định mức chi thực tế và phần vượt mức chi do ngân sách địa phương đảm bảo từ nguồn chi đảm bảo xã hội của địa phương.

2. Mức chi xây vỏ mộ liệt sĩ:

- Vùng đồng bằng là 300.000 đ/mộ.

- Miền núi và đồng bằng nông Cửu Long là 370.000 đ/mộ.

3. Mộ liệt sĩ do gia đình của liệt sĩ tự quy tập, bảo quản nay thân nhân có nguyện vọng giữ lại xây cất phần mộ để tiếp tục quản lý lâu dài (không đưa vào nghĩa trang liệt sĩ) thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách quản lý và hỗ trợ kinh phí một lần xây vỏ mộ là 500.000 đ/mộ.

4. Mức kinh phí chi tổ chức lễ tiếp nhận, an táng và di chuyển hài cốt liệt sĩ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với Sở Tài chính - Vật giá trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định chi từ nguồn ngân sách địa phương.

 

III. LẬP DANH SÁCH MỘ LIỆT SỸ

 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập, quản lý lưu giữ và báo cáo danh sách mộ liệt sĩ đang quản lý tại địa phương theo hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Mức chi cho việc lập, lưu giữ, gửi báo cáo danh sách mộ liệt sĩ là 1.000 đồng/mộ.

2. Về nguyên tắc không thực hiện việc xây mộ không có hài cốt (mộ vọng, mộ tượng trưng) ở trong nghĩa trang liệt sĩ. Trong trường hợp các địa phương đã xây mộ trong nghĩa trang tiệt sỹ theo nguyện vọng của gia đình liệt sĩ thì khi lặp danh sách phải ghi rõ là "mộ không có hài cốt".

 

IV. HỖ TRỢ THÂN NHÂN LIỆT SỸ ĐI THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SỸ

 

1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ:

Cha mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ (hoặc thân nhân khác nếu được đại diện của thân nhân nói trên ủy quyền và có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã), có thông báo chính xác về địa chỉ mộ liệt sỹ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về nơi an táng mộ liệt sĩ.

2. Mức hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ:

Thân nhân liệt sĩ nêu tại điểm 1 trên nếu được Uỷ ban nhân dân huyện nơi cư trú hoặc ủy quyền cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng thì được hỗ trợ một phần chi phí như sau:

a. Nơi đi: Được Uỷ ban nhân dân địa phương hoặc cơ quan được ủy quyền xét hỗ trợ một phần chi phí đi đường theo giá vé tàu, xe thông thường từ nơi thân nhân liệt sĩ cư trú đến nghĩa trang nơi có mộ liệt sĩ đang an táng. Số người được hỗ trợ tối đa là 3 người cho một địa chỉ mộ liệt sỹ.

b. Nơi đến thăm viếng: Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh hoặc huyện (nếu được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ủy quyền) có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ thân nhân liệt sĩ trong quá trình thăm viếng mộ.

Những thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ dài ngày, chi phí tốn kém được xét hỗ trợ tối đa cho không quá 3 người tại nơi đến như sau:

Hỗ trợ tiền ăn: 15.000 đ/người/ngày, không quá 4 ngày.

Hỗ trợ một phần tiền tàu xe theo giá vé phương tiện giao thông thông thường để trở về nơi ở. Trường hợp đặc biệt được cấp đủ tiền tàu xe theo duyệt của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của người được ủy quyền.

 

V. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

 

1. Ngân sách Trung ương ủy quyền chi cho các công việc: Chi khảo sát tìm kiếm mộ liệt sĩ (điểm 2, mục 1); Chi quy tập mộ, xây vỏ mộ (điểm 1, điểm 2, điểm 3 mục II); Chi lập danh sách mộ liệt sĩ (điểm 1, mục III); Chi hỗ trợ thăm viếng (tiết b điểm 2 mục IV).

2. Ngân sách địa phương bố trí nguồn đảm bảo xã hội địa phương để chi: phần vượt mức xây vỏ mộ (điểm 1 mục II); tổ chức lễ tiếp nhận hài cốt, an táng và di chuyển hài cốt liệt sĩ (điểm 4 mục II) và chi hỗ trợ thăm viếng nơi đi (tiết a điểm 2 mục IV) Thông tư này.

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế cho Thông tư số 78/TT-LB ngày 03 tháng 11 năm 1995 của Liên Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên Bộ để kịp thời nghiên cứu giải quyết.

 

thuộc tính Thông tư liên tịch 49/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch 49/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện kinh phí về công tác mộ liệt sỹ
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:49/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Nguyễn Đình Liêu; Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:22/05/2002Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 49/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi