Thông tư hướng dẫn thực hiện việc sử dụng đồng hồ xăng dầu trong giao nhận, mua bán nhiên liệu xuất cho phương tiện thuỷ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ
MÔI TRƯỜNG SỐ 03/2001/TTLT- BTM-BKHCNMT
NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ XĂNG DẦU TRONG GIAO NHẬN, MUA BÁN
NHIÊN LIỆU XUẤT CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY

 

Căn cứ Pháp lệnh Đo lường số 16/1999/PL-UBTVQH 10 ngày 06/10/1999;

Căn cứ Quyết định số 2537/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 31/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Danh mục phương tiện đo phải được kiểm định nhà nước;

Xét thực trạng trang bị đồng hồ xăng dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hiện nay;

Liên Bộ Thương mại - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc thống nhất sử dụng đồng hồ xăng dầu trong giao nhận, mua bán nhiên liệu xuất cho phương tiện thủy như sau:

1. Quy định chung

1.1. Việc giao nhận, mua bán nhiên liệu xuất cho phương tiện thủy được thống nhất sử dụng đồng hồ đo xăng dầu (sau đây gọi tắt là lượng kế).

Nhiên liệu được đề cập đến trong Thông tư này bao gồm: Xăng ô tô các loại, dầu hỏa dân dụng (KO), nhiên liệu diezen (DO), nhiên liệu phản lực (JET – A1, TC1) và dầu đốt lò (FO).

1.2. Trong giao nhận, mua bán nhiên liệu xuất cho phương tiện thủy, thống nhất sử dụng lượng kế làm phương tiện đo lường khi xuất bán. Giá trị đo được qua lượng kế được sử dụng để thanh quyết toán khi giao nhận, mua bán.

1.3. Người mua hàng, chủ phương tiện vận tải có quyền sử dụng bảng dung tích của phương tiện để đối chứng, nếu có sự chênh lệch lớn giữa chỉ số của lượng kế so với bảng dung tích mà các bên liên quan không thỏa thuận được thì thực hiện giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

1.4. Hệ thống công nghệ sử dụng lượng kế (sau đây gọi là hệ thống công nghệ) để giao nhận, mua bán nhiên liệu phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và đo lường nêu tại Mục 2 của Thông tư này.

1.5. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm định lượng kế, xác nhận hệ thống công nghệ phù hợp với lượng kế đã được kiểm định đảm bảo độ chính xác của phép đo đối với các điểm giao nhận, mua bán nhiên liệu xuất cho phương tiện thủy.

2. Yêu cầu kỹ thuật và đo lường đối với hệ thống công nghệ

Hệ thống công nghệ sử dụng lượng kế để giao nhận, mua bán nhiên liệu bao gồm các bộ phận chủ yếu là: lượng kế và cơ cấu chỉ thị, máy bơm, bể chứa và hệ thống đường ống công nghệ. Các thiết bị này phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây:

a) Lượng kế phải có độ chính xác Ê 0,5% và phù hợp với từng loại xăng dầu, đảm bảo phòng chống cháy nổ.

b) Cơ cấu chỉ thị phải hoạt động tin cậy và được bố trí ở vị trí thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra kết quả đo.

c) Máy bơm phải có công suất và lưu lượng phù hợp với phạm vi lưu lượng của lượng kế.

d) Trên hệ thống đường ống công nghệ phải bố trí 1 hoặc 1 số bộ lọc tách khí. Các bộ lọc tách khí này phải bảo đảm tách khí triệt để và có kết cấu phù hợp với hệ thống công nghệ.

3. Yêu cầu về vận hành, kiểm tra hệ thống công nghệ

3.1. Doanh nghiệp giao nhận, mua bán nhiên liệu bằng lượng kế phải có quy trình vận hành, kiểm tra hệ thống công nghệ. Quy trình này được niêm yết công khai để dễ theo dõi, kiểm tra.

3.2. Quy trình vận hành, kiểm tra hệ thống công nghệ của doanh nghiệp phải thể hiện được các nội dung sau:

a) Quy định rõ trình tự, nội dung các bước thao tác, vận hành, xác lập các thông số công nghệ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hệ thống công nghệ;

b) Quy định chiều cao tối thiểu mức nhiên liệu trong bể nguồn đảm bảo không lọt khí trong quá trình bơm xuất nhiên liệu;

c) Quy định chế độ kiểm tra định kỳ của toàn hệ thống và kiểm tra độ chính xác chỉ thị của lượng kế;

d) Quy định chế độ kiểm tra thường xuyên trong quá trình giao nhận, mua bán nhiên liệu;

3.3. Công nhân thao tác, vận hành hệ thống công nghệ phải được tập huấn thành thạo quy trình, nắm vững chức năng, nhiệm vụ công tác của mình.

3.4. Duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống công nghệ, phát hiện những hư hỏng, sai lệch và kịp thời sửa chữa, hiệu chỉnh. Trong những trường hợp cần thiết phải tiến hành kiểm định lại lượng kế trước thời hạn quy định.

4. Điều khoản thi hành

4.1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2001. Khuyến khích các doanh nghiệp đã có đầy đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định của Thông tư này tổ chức thực hiện ngay sau khi Thông tư được ký ban hành.

4.2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh cần báo cáo về Bộ Thương mại và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để có chỉ đạo giải quyết. 

 

thuộc tính Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-BTM-BKHCNMT

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc sử dụng đồng hồ xăng dầu trong giao nhận, mua bán nhiên liệu xuất cho phương tiện thuỷ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Bộ Thương mạiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:03/2001/TTLT-BTM-BKHCNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Bùi Mạnh Hải; Hồ Huấn Nghiêm
Ngày ban hành:06/02/2001Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-BTM-BKHCNMT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF TRADE
THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
--------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------------
No: 03/2001/TTLT/BTM-BKHCNMT
Hanoi, February 06, 2001
 
JOINT-CIRCULAR
GUIDING THE USE OF PETROL METERS IN THE DELIVERY AND RECEIPT, SALE AND PURCHASE OF FUEL FOR WATERWAY TRANSPORT MEANS
Pursuant to Measurement Ordinance No. 16/1999/PL-UBTVQH10 of October 16, 1999;
Pursuant to Decision No. 2537/1998/QD-BKHCNMT of December 31, 1998 of the Minister of Science, Technology and Environment issuing the List of measuring devices subject to State expertise;
Considering the actual status of petrol-meters used by petrol business enterprises;
The Ministry of Trade and the Ministry of Science, Technology and Environment hereby guide the uniform use of petrol-meters in delivery and receipt, sale and purchase of fuel for waterway transport means, as follows:
 
1. General provisions
1.1. Petrol-meters (hereunder called meters for short) shall be used uniformly in the delivery and receipt, sale and purchase of fuel for waterway transport means.
Fuel mentioned in this Circular include: cars petrol of various types, civil-use kerosene (KO), diesel oil (DO), jet petrol (JET-A1, TC1), furnace oil (FO).
1.2. During the course of delivery and receipt, sale and purchase of fuel for waterway transport means, meters shall be uniformly used as measuring devices for sale. The value measured by meters shall be used for making final settlement upon delivery, sale and purchase.
1.3. Goods purchasers and transport means owners may use the capacity tables of the transport means for comparison, if there is great disparity between the meters index and the capacity tables which cannot be negotiated by concerned parties, such disputes shall be settled according to the provisions of law.
Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Joint Circular 03/2001/TTLT-BTM-BKHCNMT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi